sobota 29. dubna 2006

Pohádka pro nejmenší…

Sedí na střeše dvě děvčátka.

Jedno dobré a druhé zlé.

A plivají na kolemjdoucí.

Zlé děvčátko se strefilo 2x a dobré 4x.

A tak zase jednou dobro zvítězilo nad zlem...

pátek 28. dubna 2006

Citát Marka Twaina

„Držte se stranou lidí, kteří znevažují vaše ambice. To malí lidé to dělají,
ale opravdu velcí lidé ve vás vyvolají pocit, že i vy se můžete stát velkými.“

-- Mark Twain 1835-1910, spisovatl a humorista

"Keep away from small people who try to belittle your ambitions. Small people always do that,
but the really great make you feel that you, too, can become great."
-- Mark Twain 1835-1910, Writer and Humorist

4 královny

Kdysi dávno žil jeden král, který měl čtyři manželky. Nejvíc miloval svou čtvrtou královnu a zahrnoval ji bohatstvím. Také měl velice rád svou třetí ženu a často ji sebou brával na návštěvy do sousedního království. Měl však vždycky strach, že ho jednou opustí. Jeho druhá žena byla laskavá, radila mu v obtížných situacích a mohl se jí vždy svěřit. První žena mu byla velice oddaná a loajální a ačkoliv ho velmi milovala, nezajímal se o ni a spíše ji ignoroval.


Jednoho dne král těžce onemocněl a tušil, že dny jeho života se chýlí ke konci. V myšlenkách se procházel svým bohatým životem a měl strach, že bude sám, až umře. Zeptal se tedy své čtvrté královny: „Miloval jsem tě ze všech nejvíce, dával jsem ti nejlepší šaty a zahrnul nejlepší péčí. Teď, když umírám, budeš mě následovat a budeš mou věčnou společnicí?“ „Na to zapomeň!“ odpověděla a bez loučení odešla.


Smutný král se zeptal své třetí ženy: „Miloval jsem tě z celého srdce. Nyní, když umírám, budeš mě následovat a budeš mou věčnou společnicí?“ „Ne!“ odpověděla. „Život je příliš krásný! Až umřeš, znovu se provdám.“


Pak se zeptal své druhé manželky: „Celý život jsem tě miloval. Nyní, když umírám, budeš mě následovat a budeš mou věčnou společnicí?“ „Lituji, ale tentokrát Ti nemohu pomoci,“ odpověděla. „Mohu ti však uspořádat pohřeb.“ V tom sklíčený král zaslechl hlas: „Já s tebou zůstanu a budu tě následovat, kamkoliv půjdeš.“ Král zvedl hlavu a uviděl svou první manželku. Byla hubená a zanedbaná. S velkou lítostí odpověděl: „Měl jsem se o tebe starat mnohem víc, dokud jsem mohl!“


Všichni ve skutečnosti máme čtyři partnery ve svých životech. Naším čtvrtým partnerem je naše tělo. Bez ohledu na to, kolik úsilí vynaložíme na to, aby vypadalo dobře, budeme se muset odloučit, když umřeme. Náš třetí partner je náš majetek, náš status, naše bohatství. Když umřeme, vše odejde za ostatními. Náš druhý partner je naše rodina a příbuzenstvo. Bez ohledu na to, co pro nás během života udělali, nejdále, kam za námi mohou jít po našem boku, je hrob. A náš první partner je naše duše, která je často zanedbávána v honbě za majetkem, mocí a požitky ega. Ale pouze duše nás bude následovat všude, kam jdeme.


Ponaučení:

Starejte se o své tělo a udržujte ho zdravé, abyste mohli žít plným životem. Užívejte si svého majetku a pohodlí, které vám poskytuje. Těšte se ze společnosti, lásky a přátelství svých bližních. Ale nezapomeňte se starat o svou duši – je zdrojem veškerého života a je vaším nejvěrnějším přítelem.