čtvrtek 30. listopadu 2006

Tiskové prohlášení rodiny Jana Antonína Bati ze dne 8.11.2006

Vítáme a vážíme si skutečnosti, že v posledních dvou letech došlo v českých médiích k nárůstu publicity o Janu Antonínu Baťovi v souvislosti s vydáním několika knižních publikací a odvysíláním televizního dokumentu. Těší nás, že se připravuje nový dokumentární film, na jehož uvedení by měl navázat cyklus přednášek ve školách. Bude to další skvělá možnost přiblížit mládeži i starším občanům osobnost Jana Antonína Bati a jeho ojedinělý význam pro český národ.

Vydáváme toto prohlášení na základě dlouhodobého sledování zpráv, článků, poznámek, knih, filmů a webových stránek, podávajících různé verze o životě Jana Bati. Nemáme možnost monitorovat všechno a musíme se spolehnout na osoby dobré vůle a čestných záměrů v České republice, usilující o to, aby vyšla najevo pravda a aby knihy a ostatní dokumenty o Janu Baťovi vešly v širokou veřejnou známost.

Stále totiž přežívají po desetiletí podsouvané nepravdivé a zfalšované informace. Dějiny se nemohou zakládat na verzích, ale na faktech. Protože jinak by se jen potvrdila Goebbelsova teorie, že lež mnohokrát opakovaná se nakonec stane pravdou. Považujeme za důležité, aby se veškeré mediální výstupy o Janu Baťovi zakládaly na doložených faktech. Velmi prosíme, aby propříště již nebyla zveřejňována zejména tvrzení, že Jan Baťa byl ředitel podniku a že byl odsouzen pro kolaboraci s nacisty.

Nechme hovořit fakta. Jan Baťa nebyl ředitelem, ale majitelem 100 % akcií Organizace. Máme všechny doklady o tom, že Jan Baťa koupil Světovou organizaci Baťa od svého nevlastního bratra Tomáše, který převod potvrdil i ve své poslední vůli, a že syn Tomáš Jr. a jeho matka Marie Baťová písemně potvrdili svůj souhlas před kompetentními československými úřady.
Když československá vláda roku 1947 zahájila proces před Národním soudem, obvinila Jana Baťu z různých zločinů včetně kolaborace s nacisty. Jan Baťa však byl všech obvinění zproštěn.

To je historický fakt. Jelikož účelem procesu byla konfiskace majetku v tehdejším Československu, museli žalobci najít nové obžaloby, které v prvotním procesu vůbec nebyly vzneseny. Nakonec byl tedy Jan Baťa v nepřítomnosti odsouzen za to, že se choval tak, že byl zapsán na černou listinu anglickou a americkou, a že se veřejně nepřihlásil do odboje proti nacistům. První obžaloby byl brzy po válce zproštěn jak anglickou, tak americkou vládou. Co se týče druhé obžaloby, Jan Baťa a Organizace pod jeho vedením zásadní měrou přispěli k finančnímu zajištění odboje včetně exilové vlády presidenta Beneše. Také o tom máme v archívu nezvratné písemné důkazy.

Je velmi důležité, aby byly definitivně vyvráceny všechny lži, které komunisti a jiní nepřátelé Jana Bati po desetiletí opakují ve snaze měnit dějiny v očích mladé generace. Proto stručně shrnujeme:
1. Jan Baťa nebyl ředitelem, ale fakticky a právem osobním a jediným majitelem 100 % akcií všech podniků Světové organizace Baťa.
2. Jan Baťa nebyl nikdy odsouzen pro kolaboraci.
3. Jan Baťa byl osobně pod pseudonymem a skrze Světovou organizaci Baťa největším přispěvatelem československého protinacistického odboje.
4. Jan Baťa finančně podporoval exilovou vládu presidenta Beneše.

Edita Baťová de Oliveira, dcera Jana Antonína Bati, Brazílie

Marek Belza, kontaktní osoba v České republice; http://mbelza.sweb.cz
Kontakt: mbelza2002@yahoo.com

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji vám za váš komentář. MZZ