sobota 20. února 2010

Mene tekel


ruka chvějící se
píše na stěnách
a my smějící se
vídáváme v snách

jak měsíc svítí
a to slunce pálí
natrháme si kvítí
aniž by se ptali

ruce naše mající
se zdržet pekel
a rány tiše tající
píšou mene tekel

Michal Zachar
........................................
mené tekel ú-parsín - věštecká slova, která při hostině Belšasara napsaly prsty lidské ruky na zeď paláce a jež nikdo kromě Daniela (Da 5,25-28) nedokázal přečíst, natožpak vyložit (Da 5,5 - 8). Výklad hádankovitého nápisu musí vycházet z toho, že původní podoba měla jen souhlásky a žádné samohlásky (biblická hebrejština). Proto je lze číst jednak jako podstatná jména mine - šekel - půlšekel (váhy), jejichž klesající hodnota měla symbolizovat tři poslední babylónské krále, jednak jako slovesa (jak to udělal Daniel), vztahující se na Belšasara. V posledním slově hádanky "parsín" (peres) mohla být navíc obsažena narážka (slovní hříčka) na "Peršany", kteří (srv. Da 6,1, kde jsou označení za "Médy") tu převzali moc po Belšasarovi. Motiv tajemného písma na zdi posloužil autorovi biblického spisu k tomu, aby (podobně jako v jiných věštbách) sdělil Boží vůli.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji vám za váš komentář. MZZ