sobota 28. ledna 2012

Melodie (Vocalise)


jak moc pro tebe znamená...
jak žije se ti bez jména...
jen proto, že je vzdálená...
a nevíš, zda je ztrápená...
i když jí láska byla vrozená...
a v ní nebyla tajená...
snad proto byla červená...
jen asi trochu mlčená...
ta slova nejsou volená...
i když odejdeš smířená...
až rukou smrti vztažená...
teď hledáš, kde je snášená...
a že dál nebude znavená...
tvá máma, žena milená...

Michal Zachar
-----------------------------------------------------
zemřelé mamince mého přítele

Vocalise je vokální (zvukové) cvičení beze slov,
u které se melodie zpívá jednou nebo více samohláskami.

1 komentář:

  1. Anonymní7:03 odp.

    Xavier Leon-Dufour ve Slovníku biblické teologie na str. 163 dodává: "Mluvit o Jménu Božím místo přímo o Bohu je jedním z prostředků, jak zdůraznit nepřístupnost Boha, Jeho transcendenci. Místem, kde přebývá Boží Jméno a kde se tedy lze setkat s Bohem, je chrám, který nese Jeho Jméno." Vzývat Jméno Hospodinovo = apelovat na Jeho osobu, přednésti Mu těžkosti přímo (Novotný). Praotcům byl tedy Hospodin znám jako Bůh Všemohoucí hebr. El Šadaj. Sade však znamená pole, polní a El Šadaj boha polí, stepí a hor. Znamená to, že by prapředkové izraelského národa uctívali boha povýtce pohanského? Stejnou otázku by mohl někdo položit i nám slovanským ctitelům Hospodinovým. Mluvíme-li o Bohu (Bogu) ani si neuvědomujeme, že toto jméno se k nám dostalo přes staroslověnštinu ze staroindického bhaga = dávající výživu, bohatství; odtud i staroperské baga = bůh. Zdomácnělo například v názvu irácké metropole Bag-dad tj. bohem dané.
    Stejně jako nikdo z českých křesťanů nemůže býti podezírán, že je ctitelem staroindického božstva, tak i patriarchové nebyli ctiteli místních pohanských božstev. Jméno šadaj může býti etymologicky odvozeno od šad ( ) a znamená prs, prsa. Představuje tedy mateřskou péči o člověka. Toto jméno může být i zkratkou šomer delet jisrael tj. strážce dveří izraelských. Snad právě proto se na mezuzu, upevněnou na veřejích domu synů Izraele, píše písmeno šin tj. Šadaj.

    OdpovědětVymazat

Děkuji vám za váš komentář. MZZ