středa 30. května 2012

Já jsem zde (I'm In Here)


já jsem prostě zde
a tvořím si fantasii
o tom, že srdcem řvem
jedno zda věříš na magii

cosi tluče na dveře
a je to budoucnost
hledáš-li životního soupeře
jsi moudrosti bezmocnost

nepřipraven na život
říkám si, probuď se
láska je náš srdce lodivod
a já tady jsem, který sem

Ikaros (The Song of the Sun)


držím se svých křídel
ze kterých strach slétl
zase jsem tě kus viděl
když ze srdce jsem četl

po čele ne jedna rýha
kolikrát jdeš spát nocí?
na dlani čar pár se sbíhá
tvá pusa chutná po ovoci

vzpomínky jsou i dotyk
očí hrajících si na chaos
co do hmoty z duše noty
vypálil srdcem sám Ikaros

neděle 27. května 2012

Vnímám jen...(Danny the dog)


vnímám jen krásu těch kroků
jdeš tiše jako myška z plyše
utíkající pro spásu od otroků
nezveš hlasy, abys byl slyšen

a celý svět se složil do atomů
molekul sfér mimo prostor, čas
chvěje se srdce pro pár tónů?
když zvon tmou tónů zvoní jas?

ty zvuky slyšíš jen srdcem
láskyplně hořím, já miska oleje
píšu ti na dno chrámu prstem
ať tě láska lásko láskou zahřeje


pátek 25. května 2012

Někdy

Michael Parker, USA

někdy si hrajem silou
někdy jsme vlastní otazníky
někdy jsme jen vílou
někdy nevíme, co s nápadníky

někdy jsme tvořící hráz
někdy jsme připoutáni k sobě
někdy zníme, jak vlas
někdy hnijeme ve svém hrobě

někdy jsme hvězd prach
někdy jsme lační po pohodlí
někdy je odvaha strach
strach, který se za nás modlí

úterý 22. května 2012

Pilot


jsi má velká hvězda s křídly
jen kulatý odznáček z klopy
a žádná přestávka mezi jídly
i žena, kterou asi nepochopím

a marná je tvá spotřeba lásky
na ty sny, co si sami k tobě letí
kolikrát stáhneš srdce z pásky
cílové, když řekneš si budu třetí

je teď jen slovo milující život
a říká ho mé já jen ústy muže
to ty jsi lásko ten, kdo je pilot
tak leť, ať vidíš, co láska zmůže

sobota 19. května 2012

Záléváš


vytváříš tmu
vytváříš den
jen sklopením rtů
krásných, jak sen

vytváříš dějiny
vytváříš splíny
v tvé kráse krajiny
najdu tě pro jediný

okamžik lásky
vytváří lásku
a všechny hlásky
života do obrázku

Komu teď zpívám?


komu teď zpívám?
o čem život píše do srdcí?
na co se dívám?
život s tempem zbrklým

komu tu zpívám?
o splývání tvé lásky v nás
hlasu, co hřímá?
a líbání vzal sebou čas

komu, teď zpívám
jsi sázka, co zraje hrou
na co se dívám?
že láska zahraje tu svou

Láska lásky


Láska jsou šaty ze sněhu a mlhy
Láska jsou víčka přivřená
Láska je díky pro něhu za návrhy
Láska jsou nahá ramena

Láska mě tiskne srdcem k hrudi
Láska je jablkem i hadem
Láska tě hřeje a taky někdy studí
Láska se sdílí volným pádem


Slzy (Tears)


výměnou za to ráno nadějí
vzýval jsem Boha z krás tebe
odměnou psáno neuspějí
bývalá touho, že ptám se sebe

výměnou za záře plamenů
prosil jsem krásu jednoho ducha
skloněnou do tváře pramenů
bosi jdem pro spásu a srdce hluchá

výměnou za lásky jednoho
dostávám klid úpění splavu a brzy
spadnu si z nebe pro nikoho
mám povzbudit zranění davu a slzy

pro všechny Jitřenky

Zekharija


zvedni se a vstaň
když čekáš na prince
v řece života hrou
mokrou máš dlaň
vytrhnout se z blázince
zůstáváš mi tmou

zvedni se a vstaň!
a podívej se do řeky!
na posvátno chvil!
že voda je i zbraň!
vnímáme svoje doteky!
láskou jsem tě křtil!

Michal Zachar

středa 9. května 2012

Povídej pro pár květů


pro pár květů z louky
voňavých možná jen chvíli
stačí být trochu hloupý
zas uvěřit na kvítkové víly

když křehká dostáváš
krásu, co je pár květů z louky
se skřítky květů povídáš
a nehledáš ve květech brouky

kam srdce květů jdou?
když trháme se plni své lásky
pro pár chvil být i tou
milující vše, i sedmikrásky

Michal Zachar

Hledačky štěstí


míváme okamžiky
kdy se v srdci zastavuje čas
stačíme si říct díky
 a pozdravit radost mrknutím řas

krátká je chvíle nebe
to když sestupuje v tobě na zem
jak vítr trávy kolébej
a já jdu dál, šťastný, jak ten blázen

bez větru a bez žen
ta loď nevypluje a nepohne se muž
zůstáváš a jdeš sem?
hledajíc venku štěstí, pokolikáté už?

Michal Zachar

úterý 8. května 2012

Láska je šance (love is chance)


láska je šance na hod
kamenem, co nikdo nevyloví
po moři spěchá tvá loď
s otázkou, co nikdo neodpoví

srdce máš jako tu loď
kolik se vejde vody do džbánu
na všechno říkám pojď
nabírám do něj hlavně po ránu

s džbánem jak v moři
na lodi plovoucí lásky otazník
v pohodě anebo v bouři
naplnit, vytáhnout, pohladit a dík

Michal Zachar

Po obloze (Beyond the sky)


jsi cestou dlouhou
a nejsi od sebe ani daleko
vrátíš se na pouhou
vteřinu mezi alfou a omegou

ukazuješ cíl bez cesty
my jdeme sami i když v bázni
to za pochvaly i tresty
jdem tam, kam jdou jen blázni

vracíš se na chvíli zpět
vítr ženeš svým vzdušným bolem
a chceš se i srdcem chvět
zapomenout cesty a běžet polem

láska je cesta k člověku
a vede tě rovnou skrz tvou duši
za všechny cesty poděkuj
jdeš stejně jen tou, kterou tušíš

Michal Zachar

-----------------------------------------------------
Cesta dobrého člověka je skutečně poseta květy, ty však se objeví za šlépějemi, kterými kráčel, a nikoli před nimi.


neděle 6. května 2012

Křídla deště


prší, to když Bůh pláče
a po střechách stéká jeho klid
tak budí ze mě spáče
a nutí mě tak život pochopit

naslouchám letícímu snu
kapkám jdu vstříc, když tančí
dopadnu-vší na to, že lžu
když tvrdím, že už nezatančím

a tak jen prosím dávej
v kapkách vody směje se Bůh
člověče nepřestávej
otvírej láskou, jsi v duze duh

Michal Zachar

Shalomjednou touhou po svatosti
je jedno, jak se Bůh nazve
ta nás spojuje bez nutnosti
otrhat všechny fíky z datle

hledajíc osvícení, co nejde
dáváme vinu zas jen sobě
netušíc, co z hledání vzejde
vnímajíc, že podléháme zlobě

bezvědomí toho, co hledáme
sami ve spěchu tlačící úsilí
technikou lásky málo získáme
nevyhrává se, jen hledá v obilí

Michal Zachar

Změny, ty skutečné změny ve své duši nemáme nikdy pod kontrolou. Nemůžeme si je rozplánovat, rozhodnout se jak a kdy se mají uskutečnit. Jdou naším životem sami o sobě. Hojí a mění a vedou k růstu právě, když je nehodnotíme. Ale svým vlastním způsobem a ve svém vlastním čase. A čeho si mám být vlastně vědomi? Svých reakcí. Pozorujte je. A s láskou. Bez hodnocení. A to je naše svatost.

čtvrtek 3. května 2012

Po tvém boku (By your side)


 tvá křídla jsou tvořená dráty
co natažené moc, prasknou
pokus vzlétnout popadesátý
obloha září než ji zhasnou

jít anebo letět po tvém boku
a je mi jedno, z které strany
neptej se kolik ještě kroků
každý chceme být milovaný

Michal Zachar

úterý 1. května 2012

Vysoko (Visoko)


nevím, jak vysoko
jdu za tebou, kde záříš
můj život na oko
nevnímal, jak se tváříš
jsem jen malý hráč
když kráčím tam k vám
v nebi prý nezní pláč
a život na zemi už znám
jen láska mi brání
kdy spadne ta tíha ran?
mám jediné přání
už nikdy nebýt v noci sám

Michal Zachar

Roztrhané


tak jako slunce zapadlo
za hory žalu, jsi zbořen
srdce je lásky zdymadlo
vrací se s ránem na moře


vkládám ti do slov lásku
o které se mi jen zdává
hladím tvou malou vrásku
moře je žena tuze vrtkavá


klesá tvá hlava k modlitbě
a tak jdeme k sobě snít
to já vím vše o tvé nevině
roztrhané zas můžeme šít

Michal Zachar