středa 12. června 2013

Run for your life

photo by © Marco Glaviano

všechno, co dává nám pít
je jako ta voda
co padá
hledáme všichni svůj klid
kdo nám ho prodá
sykotem hada
všechno, co dává nám chléb
nosíme svoje hadry
a v nich smích
běžíme a před námi tep
v tom běhu spadly
sny na tvůj sníh
všechno, co dáváme si sobě
je krok za krokem
životní běh
spálená jsi od od pochodně
musíš být cvokem
vzdát se i mně


Život znamená v běžné řeči období od narození člověka nebo živočicha do jeho smrti. Někdy se za jeho počátek pokládá už oplodnění vajíčka (početí).
Kromě toho může život označovat také souborný celek, tvořený všemi živými organismy v celé historii Země a charakterizovaný zejména evolucí. Ta část planety Země, kde se živé organismy vyskytují, se nazývá biosféra.
Vědeckému zkoumání života se věnuje biologie, která život chápe jako soubor signálních a sebeudržovacích procesů v těle určitého organismu, které zajišťují například látkovou výměnu, dráždivost nebo reprodukci.
V přeneseném slova smyslu může být slovem život označováno cokoliv, co žije, co je živé. Z ekologického pohledu se jedná o živou přírodu, ve společenském slova smyslu pak jakákoliv struktura, která vyvíjí nějakou činnost (společenský život).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji vám za váš komentář. MZZ