pátek 31. ledna 2014

POUSTEVNÍK

foto © Rob Southall

píšu ti silnou touhou po papíru
říkám si pořád, co kdyby
a devět klapek od klavíru
kam jsme dávali ruce nechybí

vytvářím slunce duším pro stíny
a kolikrát nemám dost
pochopit, že já tvé viny
miluji více než jen pro radost

a tak dýchám pro tvé přijetí
aniž za to čekám dík
zlomit všechny pečeti
krví svou umím já, poustevníkS Poustevníkem se čas zastavuje a dochází k naprostému ztišení, často k odloučení. Není náhodou, že Poustevník se nachází zrovna pod číslem devět, neboť desítka je u každé z karet zlomem a postupem, získáním nových informací, které člověka postrčí vpřed. Ovšem před každým stupínkem směrem vzhůru je nutné se ohlédnout a zhodnotit uplynulé, načerpat síly a pochopit a přijmout každý náš dosavadní krok.

Hledání duchovna
Tato karta je vyjádřením archetypu Starce, moudrého a laskavého. Je to mudrc, pomyslný otec času a svou podstatou je velmi podobný Sv. Antonínu. Lidé narození pod vlivem karty Poustevníka bývají samotářští, často se setkávají s nepochopením svého okolí, neboť pro ně nehrají roli klasické hodnoty, ale zakládají si na něčem naprosto jiném. Ve všem hledají duchovní smysl, vše se snaží uchopit z hlediska nějakého vyššího principu. Nicméně ti, kdo Poustevníka přijmou bez výhrad a se všemi jeho vlastnostmi, zvyky a zálibami, budou mít vždy skvělého a ochotného rádce, protože Poustevník pomoc bližnímu neodmítá nikdy. 

Astrologicky se tato karta nejčastěji řadí ke znamení Panny, můžeme se ale i setkat i s výkladem, který ji dává do spojitosti se Lvem. Více v sobě nese však asi Panny, protože je u ní kladen velký důraz na detail, což umožňuje soustředit se na jednotlivé části života, vedoucí k jeho zdokonalení. Poustevník má také jako Panna skvělé organizační schopnosti (vždy vede skupinu svých přívrženců) a je milovníkem umění a vůbec všeho krásného. K této kartě najdeme i léčivé kameny – její síla je skryta například v sardonyxu, citrínu, jaspisu či křišťálu. S Poustevníkem se samozřejmě můžeme setkat i osobně, lidé mající v sobě jeho princip bývají historikové, archiváři, léčitelé nebo třeba průvodci.

Poustevník není misionářem ani soudcem
Svým silným duchovním založením nám může Poustevník připomínat Velekněze, je však mezi nimi zásadní rozdíl. Poustevník sám od sebe nikdy neosloví dav, jeho role nespočívá v řešení náboženských dogmat nebo obracení ateistů na víru. Pouští k sobě jen ty, z nichž cítí skutečnou touhu po pravdě, nikdy se nesnaží vkládat svou energii tam, kde by mohla přijít vniveč. Dá se tedy říci, že lidé vyhledávají spíše Poustevníka, aby se od něj něco naučili, on rozhodně není typem misionáře. 

Tato karta v sobě nese také ohromnou disciplinovanost a přísnost. Je však dobré vědět, že tato přísnost spočívá v tom, že jsme přísní sami k sobě, nikoli k ostatním. Kdo správně přijme Poustevníkovu energii ví, že soudit ostatní je nepříslušné, že je nutné soudit nejdříve sám sebe a tím dojít k poznání, že i ostatní tak musí učinit, že žádný jiný soud či soudce na to nemají právo. Karta vybízí k samostatnosti a nezávislosti, učí nás, že nejlépe si pomůžeme sami, protože ač je nám pomoc okolí nabízena, nemusí přijít včas a proto je dobré spolehnout se na vlastní sily. Dvojnásobně je v tomto ohledu kladen důraz na řešení osobních problémů, které nelze řešit skrze nikoho dalšího.

Umění být sám
Již jsem zde zmínila samotu. Ta je pro Poustevníka velmi důležitá, ale je potřeba správně pochopit její význam. Tato samota není osaměním, je to pouze vyhledávání klidu k meditaci, přemýšlení a rozjímání. V praxi to může znamenat, že se častěji potřebujeme sami procházet, rádi se zavíráme do svého pokoje nebo máme potěšení z kávy, kterou si vypijeme bez společnosti v útulné kavárně. Kdykoli však můžeme z této samoty vystoupit a zapojit se do života kolem, pokaždé se máme kam vrátit a plně si to uvědomujeme. K samotě přistupujeme jako k prostředku, který nám umožní srovnat si myšlenky, dá nám čas a prostor, abychom zvážili svou situaci.

Karta je o vstupování do svého vlastního nitra, neboť právě tam jsou odpovědi na veškeré naše otázky. Buďme si jistí, že kdykoli se s touto kartou setkáme, není řešení naší situace na nikom jiném, než na nás. Právě k tomu Poustevník vyzývá - abychom se obrátili do sebe a hledali své vlastní vnitřní světlo, které nás na naší cestě povede. Samozřejmě, že toto není lehké, neboť každý musí projít všemi stránkami své osobnosti, tedy i těmi stínovými, s nimiž není jednoduché a často ani příjemné se setkat. Ovšem Poustevníkova síla je tak mocná, že s ní je každý schopen své stíny přijmout.

Respekt k času
Poustevník nám také napovídá, že nastala situace, kdy není na místě mladický a energický přístup, ale naopak stařecká rozvážnost a smysl pro to, že vše má svůj čas a uspěchané věci stejně nefungují. S tímto nás učí i respektovat a smířit se s koloběhem času, s tím, že určité věci odcházejí a jsou nahrazovány jinými, stejně tak s tím, že i my jednou odejdeme (a to nejen z tohoto světa, ale učí nás jakýmkoli odchodům). Karta přináší čas rozjímání, nikoli čas činů. Můžeme tím získat velice mnoho - pokud přistoupíme na Poustevníkův klid, pak dojdeme velkého duchovního rozvoje, okolní svět již nebude tak zásadní a hrozivý a naše problémy nahlédneme ze zcela jiného úhlu, takže se pak nebudou zdát tak tristní.

Významy jednotlivých symbolů
Karta je velice jednoduchá a její pojetí je čisté, bez jakýchkoli vysvětlujících prvků, bez zbytečností a příkras. Přesně takový je totiž Poustevník. Na svou cestu potřebuje v podstatě jen oděv, který ochrání tělo a lucernu, aby bylo vidět na cestu. Mnišský oděv symbolizuje odříkání a duchovní cíl cesty. Zem je zasněžená a v pozadí není nic než čistá obloha, což je odkazem na jistý útlum, který vyžaduje každý vhled do vlastního nitra, zároveň se potvrzuje, že Poustevníkova cesta skutečně není lehká a v dosahu není žádná pomocná ruka. Poustevník má navíc zavřené oči, takže je zřejmé, že se oddává meditaci a modlitbám.

Důležitá je lucerna, která sama o sobě symbolizuje světlo, jenž Poustevník hledá sám v sobě. Oheň lucerny je zobrazen šesticípou hvězdou, kterou můžeme chápat jako spojení tří atributů nižšího Já (fyzické, emocionální a duševní) a vyššího Já (vyšší vědomí, intuice, láska). Spojením těchto atributů dochází k ucelení osobnosti a my jsme tak schopni vnímat svět na vyšší duchovní úrovni než dosud. Čím více budeme duchovně růst, tím silnější bude pomyslné světlo Poustevníkovy lucerny.

Kdy Poustevník pomáhá
Meditujte s Poustevníkem tehdy, stojíte-li před důležitým rozhodnutím, které potřebuje skutečnou rozvahu doplněnou moudrostí a objektivitou. Poproste jej o pomoc, potřebujete-li se ztotožnit sami se sebou, najít správný směr, začít důvěřovat vlastní osobě, napojit se na svou Duši, své Já. Myslete na kartu i tehdy, máte-li pocit, že jste nepochopeni, že se nemáte na koho obrátit a potřebujete toho nejlepšího přítele najít sami v sobě. Rozjímejte s Poustevníkem kdykoli, kdy je potřeba zhodnotit situaci, ocenit a pochopit bývalé kroky, slova, činy. Máte-li problém se svými stinnými stránkami, opět je Poustevník tou pravou kartou a také, bojíte-li se možnosti, že jednou můžete zůstat sami.

neděle 26. ledna 2014

Vidím oheň


pokud nenávidíš cíl
sám nenacházíš cestu
ujít těch tisíc mil
ztratit se lásko v gestu

promlouvat k oblakům
zastírajícím sebe
jdeme vstříc zázrakům
zdejšího nebe

a tak vidím oheň
a není vůbec smlouvající
sám za pochodeň
já poslední cestujícící?

sobota 25. ledna 2014

Miluji tě


dělají z nás křídla anděla
když vystřelujem rozvážné
šípy z lásky, co nadělám
mít rád, je jen pro odvážné

tak se teď krčím v dešti
z těch prapodivných střel
tvá láska je můj deštník
to abych nebyl na odstřel

bez míření vyšlou vpřed
do srdcí, co jsou plná děr
bordel jsem udělal hned
miluji tě, můj životní směr

pátek 24. ledna 2014

S láskou


psávala jsi mi klínem básně
co končívaly slovy s láskou
a radosti v očích říkám jasně
je ta bolest poslední maskou?

vším, co jsem kdy neřekl
v očích jsem se už rozloučil
sám sobě sebe s láskou usekl
každý smí předat, co se naučil

jsme dík svým stínům malí
bez lásek ztraceni v mořích
a tak jen než se vody zkalí
říkám ti, že odevzdáním shořím

středa 22. ledna 2014

Zdobíš


srdce má důvody, které nikdo nezná
a to, co vydává je málokdy směšné
nad lednicí visí náš nákupní seznam
a tak vyrážím ulovit ty sovy sněžné

srdce nic nekupuje, nic neprodává
a možná že s ním jen trochu tušíš
že vše, co jsi měl je marná sláva
pro okamžik chaosu se tu budíš

tvá srdce jsou světy k láskám lidí
jen nám tiše tlučou na dvě doby
a z nicoty nás jeho boží oči vidí
tak jako svého muže žena zdobí

pátek 10. ledna 2014

Vedeš mě...


vedeš mě za ruku, i když jsem nechtěl
laskavá, objímající, jak nechceš záruku
dáváš se, jak předěl, životem umírající

držím se tě láskou, i když to nevypadá
postupuj směr dolů, k proudu se sázkou
co masíruje záda a tlačí nás být spolu

 co je, je před námi, srdcem kreslíme graf
z pocitů, že zahálíme, končíme se mstami
rovnováha je stav, když nic necítíme

sobota 4. ledna 2014

Lucifer II.


jen tak zastavit dech
jen tak zazpívat Bohu
jen tak sejít po schodech
a nabrat si vody bez slov mohu?

jen tak spustit křídla
 jen tak políbit dlaně
jen tak tu vznikají zřídla
kde srdce bije trochu udýchaně?

jen tak jsme žili
jen tak jsi ty a já
jen tak pro tuhle chvíli
kde se skrývá v stínu temnota?

jen tak jsem skočil
jen tak pro pár per
jen tak anděle žili, v očích
i ten co miloval první, Lucifer


Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit. Jeho odrazem. Kdy začnou sami hořet? A zapalovat sebe sama, aby jejich vlastní světlo mohlo zářit?