čtvrtek 31. července 2014

Kukačka


bloudící jsme kolem smrti dne i noci
bloudím s tebou v duchu a slyším 
kolem nás o lásce vyprávět
a myslící na strach bezmoci
myslím na dobu s tebou ztiším
když kukačka mi vyzpívala řadu let

polibky z plachých snů měnící touhou
a polibek do radosti práce zní
s láskou skládat abecedy
rozehřívá ledy slovy mohou
ať na tvé srdce nedopadá sníh
chci s tebou vzlétnout aspoň naposledy

pátek 25. července 2014

Vření


ze zrn slz na poušti
koráby starostí křižují
v modlitbách už síla není
a není už, kdo odpouští
slova, co žal zmírňují
když jsme poražení
plujeme po moři
z vln soli poztrácených
radost po marných nadějích
život, co kvete krátce zahoří
ze zrcátek žalu utopených
v srdcích, když dospějí
tiše pluji po tvé dlani
slituj se nad tou pohodou
láska, co dneska zuby cení
že si včera vzala slitování?
utopila ho pod vodou
bez zbytečného vření

pondělí 21. července 2014

Distorted Angels


po nocích horkých
když vznikala zem
do dlaní stoupá dech
zvedá se na pahorky
když jsi řekla já jsem
a já ležel na zádech

stříbrná hvězda bývá
náchylná k průvanům
padající a nekonečně
země je šílená i snivá
odvěká touha šamanů
vyměnit se za skutečné

vidím v tvých očích
zbytky božího obrazu 
z rolí pyšných údělů
ptám se kam vkročí?
do srdcí bez kazu?
hořící slzy andělů

neděle 20. července 2014

Ignis fatuus (Bludička)


všímáš si světýlek po cestách
neřešíš zda-li dobrá či zlá
povídají, že bludička ztrestá
toho, kdo se cesty vzdá

veden světlem tím, co chceš
závisíš na ní životem
zvítězíš nebo taky zahyneš
veden tím překotem

v každém bludička je dračí
máš tu vnitřní hvězdu
někoho pozdvihne, zmrzačí
jediné, co říká je, nestůj

řekněte ji prosím až ji potkáte
že bez ní jdu, i když sám
zhasne-li ti srdce v očích popáté
slepý na světlo si vzpomínám

pátek 18. července 2014

Každý zabíjí když mlčí


nebe nebo peklo
je teď a tady
z šatů jsi svléklo
nás dohromady
a nalézt odpověď
co snímá vinu
jásám naposled
postavit Hirošimu
jazyk vedl v činy
veškeré proudy
a bez stopy viny
zahodil s pouty
co v rukou máš
že dotyky pálí?
vykrást otčenáš
blízko je v dáli
dojít k přílivu
v nebi ještě teď
když tělo naživu
chce odpověď
co v rukou máš
že dotyky bolí?
marně zaklínáš
stříbro do pistolí
láska je jediná
chápe i srdce vlčí
úderem do klína
zabijí, když mlčí

středa 16. července 2014

Smrti


bavím se s ní o lidském srdci
říká, jak tiše tepe kroky času
i o lidech, jako o záprdcích
co nevnímají lidskou krásu

tmavá moc se dívá do srdce
zdálo se mi, že jde o jabloň
a ty nevíš, jaké bude ovoce
a tak se před ní prostě skloň

někdy je v horkých srdcích
k smrti zima, že se z ledu sněží
to, když jsme k sobě trpcí
a to je to, oč tu lásko běží

pondělí 14. července 2014

Dernière Danse


objevujeme vesmír
tím, že ukážeme pravdu
těžíme z vlastního srdce viny
křičíme, co vše se tu nesmí
a z ráje jdi až na zahradu
přehlídkou pro hrdiny

všechno je krásné
dokud se nedotkneme
v srdci vší vlídností lásky
to když představa zhasne
a hvězdy nad Betlémem
nesejmou své masky

chytáme na háčky
malé rybky ze strachu
že tak začínáme dospívat
a věčné děti žijeme plačky
láska otlačená od hrachu
co se nám může stát?

pátek 11. července 2014

Korida


jak si sama s tmou uléhám
počasí hledá díry v mracích
říkáš mi jen ať se podívám
na to, jak srdce bolest zvrací

před námi měsíční zvraty
kolikrát vypnout jde Bůh?
a kde za nás kdo je sťaty?
cítíš jak já, rostoucí dluh

mlhou spát v myšlenkách
kolikrát přivřeme si prsty
v oknech čas v písmenkách
proletí snem jako brzdy

a tak se ptám pro sebe
v nitru jak po koridě
kdo jednou uviděl nebe
nemůže lásku nevidět

sobota 5. července 2014

Modrý samet


šla jsi oblečená v modrém sametu
a bylo to, jak když voda zpívá
jako když poupě do květu
vyrostla žena přitažlivá

a v krbu hořel oheň, co já vím
ze srdce je šedý okamžik
se sklenkou vyprávím
po víně romantik

co může stát se nekonečnem?
vznešená, krásná a zářivá
láska v ohni skutečném
ta pravdu neskrývá