středa 26. května 2010

Last Day On Earthslepci jsme v duši
neuskutečněné výzvy
ke všem, co jsou hluší
hledáním v mysli

setkávání obrazů
stvořených v dlouhou nit
hledat v nich dar z výrazů
milovat, lásku mít

porozumění v nás
svět ponořít do srdce snů
sledovat kroky měnící hlas
tvých dalších dnů

odvážní hledající
lásku k stvoření přitažlivosti
zajetí naděje života nemilující
bez odpovědnosti

Michal Zachar
-------------------------------------
věnováno Petrovi a Kateřině Marinov

Pokaždé, když se necháte ovládat či se k něčemu
donutit, ničíte v sobě schopnost milovat,
což je vaše vlas
tní přirozenost, 
protože vy můžete činit ostatním jen to,
co dovolíte ostatním, aby činili vám.

neděle 23. května 2010

Probuzení


osud se vytváří
když se tě dotýkám
lásko na tváři
a prach svůj polykám

spatříš-li svítání
když tě slunce oslepí
to denní vítání
s nímž noční strach odletí

jak rád se dívám
na tvé milé ranní pohyby
jen tak vnímám
život je vším bez pochyby

milovat je vstoupit
otevřít branku do zahrady
jak jen neprohloupit?
v úžasu zašeptat, lásko jsi tady


Michal Zachar
................................................

Milovat znamená chtít vší silou dobro druhého,
a to dokonce víc než dobro vlastní.


Good In Goodbye


když se díváš
zpátky, tím svým pohledem
říkám si zpíváš
hlasem srdce, co nesvedem

a dny se zdají
zrovna dnes, že jsou stejné
klidně ubíhají
v bezvědomí samozřejmě

hledajíce osud
ikaros bez ptačích per
kráčeli dosud
cestou, co chce změnit směr

Michal Zachar
--------------------------------

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem,
jako jsem já miloval vás. 
Jan 15:12

sobota 22. května 2010

Go pařezy, gojá jsem jen pokušitel
tvého chápání v nás
že se ke kořenům
navracíme zas
procházejíce pozemek
zakopneme o pařezy
rostoucí z myšlenek
provádíme řezy
klučíme všechny dny
pařezy, obrůstající
novými výhony
jsme ti bdící
a ony dorůstají v nás
zas nové přicházejí
a cloníce náš jas
to sami chtějí?
jdu vyrvat i s kořenem
místa, co jinde nejsou
pařezy s rozměrem
bez rozhodnutí: GO

Michal Zachar
-------------------------------

Jak pohrdáme mužem, který si nevybírá manželku podle jejích vlastností, ale podle toho, jak vysoké má věno! O takovém muži říkáme, že nemiluje svou ženu, ale ten finanční zisk, který mu přináší. Ale liší se v něčem vaše láska, když vyhledáváte společnost těch, kteří vám přinášejí citové uspokojení, a vyhýbáte se těm ostatním; když se pozitivně stavíte k lidem, kteří vám dávají to, co chcete, a chovají í se podle vašich představ, a negativně nebo lhostejně k těm, kteří tak nečiní? Opět můžete udělat jen jedno, abyste získali tuto vlastnost lásky. Otevřít oči a vidět. Uvidět svou takzvanou lásku takovou, jaká skutečně je: zamaskované sobectví a chtivost.


středa 19. května 2010

Světlo a stínzpíváš si, proč asi?
tichou písničku
něžnější počasí
asi, že v malíčku

vzduch neviditelný
smlouvá o cenu
skromná duše ví
co jsi za ženu

skřivánek, co touží
po změně formy
viditelné souží
smyslem vzorným

mostem je k duší
dotyk tvých vlasů
imaginace sluší
navzdory času

Michal Zachar
-------------------------
S dobročinností je to jako se štěstím a svatostí. Není možné, abyste řekli, že jste šťastní, protože v okamžiku, kdy jste si svého štěstí vědomi, přestáváte být šťastni. To, co vy nazýváte prožitkem štěstí, vůbec není štěstí, ale vzrušení a nadšení způsobené nějakou osobou či věcí či událostí. Pravé štěstí není ničím způsobené. Šťastný je člověk naprosto bez příčiny. A pravé štěstí není možné prožívat“. Nepochází ze sféry vědomí. Není si vědomo sebe sama.


čtvrtek 13. května 2010

Assassin


svlékající oči
plné chvály
dotýkají se moci
aby lhali
tvořící meze
které nás chrání
kdo lásku nese
dává a brání?
až v lukách tvoří
se zvuk bekasin
když srdce boří
tvůj assassin

Michal Zachar
..................................

Většina lidí jsou potencionální vrahové. 
Zabíjejí sami sebe.

středa 12. května 2010

V skrytu

zraněni láskou do srdce
v kruhu sounáležitosti
dary donášíme ústy těl
ach nikdy nemít dosti
láska je držet zpovzdálí
své dobré rady k řešení
to, aby se nám nezdály
sny tvořící jen lešení
zdi temnic obepínající
kráčejíc láskyplně k svitu
mít srdce dávající
i kousek lásky v skrytu

Michal Zachar
...................................................

Je těžké vytáhnout z básní nějaké zprávy,
přesto však lidé každodenně bídně umírají
z nedostatku toho, co by v básních našli.


pondělí 10. května 2010

Navečer


jsou dny, co se zdají
podivné od počátku
vlasy se rozplétají
uschované v šátku
pozdvihnutí očí sem
výstřel z pod víček
uzamykání pohledem
drsný chodníček
kudy jít na pochod
kam dáváš člověče
víru v lidský rod
když ti den uteče?

Michal Zachar
-----------------------

Žití se podobá denní stráži
a délka života takřka jednomu dni,
v kterém, vzhlédnuvše k světlu,
odevzdáváme heslo jiným, kdo přicházejí po nás.


Otevření se...


někdy si říkám
odnikud nikam
padají střely
co bolest chtěli
otevřít srdeční
jsou-li skuteční ?
bláznovu snění
do zapomnění
obrnění štíty
co nosí mýty
zavřeni v sobě
podléháme době
zavíráme okna
chránící poklad
proč každý sám
je zrozen, umírán
jak tvorové denní ?
lásku bez otevření?

Michal Zachar
-----------------------
Když se zřekneme snů dojdeme klidu. Avšak mrtvé sny v nás začnou hnít a zamořují veškeré ovzduší v němž žijeme. Začneme být krutí klidem kolem nás a nakonec tuto krutost obrátíme proti sobě samým. Nastoupí nemoc a psychózy. To, čemu jsem se chtěli v boji vyhnout - zklamání a porážka se stane jediným odkazem naší zbabělosti. A jednoho krásného dne ty mrtvé shnilé sny nám otráví vzduch tak, že začneme toužit po smrti, po smrti, jenž by nás zbavila našich jistot, našich činností a onoho strašlivého klidu nedělních odpolední.

čtvrtek 6. května 2010

Puberta


líbím se ti na dálku
možná jsem ti trochu lhal
jenom, že ve spánku
se na to nikdo nekoukal
jak to, že jsem tvůj
když se neznáme ani den
vypnul mozek můj
a probudil jsem svůj sen
vnímáme realitu
vždycky za základní ?
a i když nejsi jsi tu
chci být tím posledním

Michal Zachar
.....................................................

Lidské sny jsou to, co dělá lidem problémy.
Když nebudete mít sny, nebudete mít problémy,
protože budete brát prostě jen to, co je.
Ale pak budete postrádat lásku,
protože láska je nalézání snu v lidech,
kteří jej nemají.

středa 5. května 2010

Suspicious Minds


podezřívám tě z hříchů
které jsi učinila o mně
nedávám ti důvod k tichu
v poloprázdném domě

podezřívám tě, že svítíš
víc nežli zář sluneční
a taky, že stejně i vidíš
od počátku všech dní

podezřívám sám sebe
že jsem neselhal sám
i v tobě hledám nebe
v noci co, bez tebe mám

Michal Zachar
--------------------------
Mezi lstí a podezřením vládne vždy válka,
jen mezi vírou a důvěrou vládne mír.Praze


i tady kdysi byla poušť
než se sem přihnala řeka
a přes všelijakou spoušť
pořád nevíš, co tě čeká


zastávka pod skalou říční
upoutává pozornost všech
i když dneska nejsou místní
zrovna ti, co znají slovo vděk


přemýšlím o tom, co nás nutí
se aspoň někde chvíli zastavit
tak díky za to zadrhnutí
v zátoce řeky jsem začal zase žít

Michal Zachar
................................................................

Bez lásky se dá založit vojenský tábor, ale ne domov.

Elafonisi Petřín


jak pluje měsíc s hvězdami
tak svítí tvoje krásné vlasy
na kopci Petřína nad námi
to když v trávě ulehla jsi

nahá a zářící, jak věže Týna
poznávám zákoutí dotyky
a jdu k branám tvého klína
neberu tě vůbec za kliky

první máje tvoří radost těl
za nocí studených až běda
není to, že jsem tě jen chtěl
pohladit tam, kde nejsi snědá

nestydět se za svá rozhodnutí
ukázat sobě a svým světům
že láska není jenom pnutí
táhnoucí srdcem tělo k tělu

Michal Zachar
...................................................

krásným písničkám Yorgose Kazantzise

pondělí 3. května 2010

Jablko Viléma Tella


je těžké psát ti
k narozeninám
možná, že se ztratí
i tenhle dopis sám

v průběhu věků
jdeme za svými
přáteli, co řeku
přebrodí se stíny

a smyslem všech
je užívat si všeho
jenom ty nesnášíš
někoho sevřeného

neví, že nejsi kluk
kolem jde Vilém Tell
když vím, ty držíš luk
řeknu ti klidně - střel

Michal Zachar
------------------------Srdeční hypotéka


zas minul první máj
zas minul lásky čas
lákal jsem tě k hrám
sms neodpovídáš

na srdeční hypotéku
úvěr jsem překlenul
nezbývá mnoho dnů
splátky jdou na půl?

jak dlouho vydržíš
splácením dospělý
čas prostě zadrží
jen, kdo se osmělí

Michal Zachar
-------------------------

Problém krize, před níž dnešní společnost stojí, se dá asi vyjádřit takto: Je taková láska, která je spojena s trvalým a bezpodmínečným závazkem vidět štěstí druhého, opravdu cestu k osobnímu uspokojení a pravému naplnění? Nebo má člověk raději zůstat volný a lidskými vztahy nezatížený, aby mohl zakoušet rozkoš, moc a nejrůznější prožitky, které život nabízí? Je osobní uspokojení a radost tím nejlepším životním cílem - nebo je nejhlubším smyslem života žít v závazném a trvalém vztahu lásky? Máme se druhému dát všanc, nebo je lepší nikdy neříci "navždy"?Píšu tvému srdcizas píšu tvému srdci
cítím jenom nenávist
jsme oba dva trpcí
když nechceme číst

možná jsi v právu
a nebo možná já
kdo má 1 z mravů,
kdy se to dohádá?

kolikrát jsem tě viděl?
otevřená srdce nádoba
jsi naší lásky mstitel
kdo se lásce podobá?

Michal Zachar
.......................................

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje,
aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.Dream It's Over


tak je zase vidím
z dáli za mezí
přilétají, myslím
sny od řeky Zambezi

možná, že odlétají
když nemáme mít nic
co dát a potají
věřím, že jich je tam víc

když se ti sny vrací
tak nezapomeň
okna i ty větrací
osvětlit je svým snem

a večery, co jsou
si dávám do oken
svíčku hladovou
krátíš život, ne však sen

Michal Zachar
.........................................................
foto P. Bokvaj

Člověk nikdy nesmí přestat snít.
Sen je potravou duše, tak jako jídlo je potravou těla.