středa 29. února 2012

If I Could Be Where You Are


pokud bych mohl být tam, kde vy
možná by srdce řeklo: hladovím
jak sdílím životy a k tomu si sním
možná, že sytý neuvěří hladovým

pokud bych mohl být tam, kde vy
tou cestou s tebou jít vnímal bych
když na času je kolik dne i tmy
dáváme těm, co tady žijí tvými rty

pokud bych mohl být tam, kde vy
natáhnu ruku k tomu, co jsou švy
tou životu náležící otázkou, kdy?
dotkni se srdce srdcem, už navždy

Michal Zachar
.........................................................................................
Někdy jsou cesty klikatější než jeden lidský život. Pokud při své cestě neseme vědomí toho, že každý náš krok ovlivňuje miliardy dalších, můžeme jít s pokojem třeba do...

Kdybych měl srdce (If I Had A Heart)


já jsem ostří nože
kterým jsem se vryl
tys vzdechla Bože
a zase jsem se skryl
vnímáš doteky boje
sen bere i dává nůž
přeřezávám ti spoje
tys žena a já muž
kalichem květů rty
dostávají své vůně
síly chvění a kdy
vtrhnem ke koruně
vlastnit mít lásku
krví stou stvrďte
a život pro krásku
kdybych měl srdce

Michal Zachar
---------------------------------------------------------------
Velký člověk má dvě srdce - srdce, které doufá, a srdce, které trpí.

úterý 28. února 2012

Hladoví (Heaven's Hung In Black)


hladoví láskou se vracíme zpět
z návratů vzpomínek, co jsou
tak jako popel z ohně spálil svět
jsme světlem, zářící mstou

a chceme patřit v nebi tmavém
plni strachu z přijetí mraků
to křížoví rytíři ve smrti tkaném
krájíme hlad si ze znaků

hrající železem si na místech
jsou srdcoví si otázkou
co čeká doma, v těch v zdech
když hladoví šli za láskou

Michal Zachar
---------------------------------------------------------
Na světě jsou dvě mocnosti: meč a duch.
Duch vždycky zvítězil nad mečem.

Dnes v noci, Miluji tě (Tonight, I Love You)


všichni jsme partneři, obzvláště někteří
to, když se nám sám neosladí čaj 
nebo nedonesou všechno k večeři


i k snídani máme nějaký pochod, styl
a říkáme-li, hrej si jen si hraj
na rozhodnutí se pro společný cíl


a jako proud mysli v hlavách kamení
vzniká vyrovnanost i tvá milost
tak my hledáme jen ta naše znamení


ale pro úspěch celku není, co kdo byl
snad jen dvě srdce a zběsilost
jak dalece žijeme pro společný cíl?

Michal Zachar

------------------------------------------------------------------------
Začni svůj den tím, že se ještě v polospánku nevykradeš z postele, ale zůstaneš ležet a chvíli si představuj, co chceš dneska se svým partnerem dělat. Jaký máte dnes společný cíl? Zkuste si představit, jak k němu společně kráčíte. Totéž si klidně opakujte v případě všech ostatních partnerství - s dětmi, s rodiči, se sourozenci, s obchodními a uměleckými partnery i se všemi ostatními. A pak zjistíš, že nejkrásnější společný cíl není to, kam dojdete, ale je jím vlastně to vaše partnerství.

sobota 25. února 2012

A way of life


jsme nevinní a to je dar, 
co dáváme si v ranním tichu
ustojím, cos vlastně dal?
to lechtají tě slova k smíchu

nemusíme už nikam jít
dosahuj neviny v přítomnosti
mít vše znamená být
partnerem být i bez náplasti

důkazů své ceny vlídné
nevina znamená, že nemusíme
trestat sebe a srdce klidné
znamená, že svět je zpět a víme


kdy pochopíme bludy kruhu
čáry bolesti toho, co nás odděluje
jsme dva z jednoho druhu
červení z toho, co nás zabarvuje


láska zná lásku, dávat je darem
nevinu žijem právem veta
nejpravdivější pravda je, že hrajem
silou zdroje k uzdravení světa

Michal Zachar
---------------------------------------------------------------
Dejme pryč vše, co stojí v naší cestě k své nevině. Zavři oči a představ si, že stojíš před Bohem, který ví, že jsi nevinen. Láska zná jen lásku a nevina zná jenom nevinu. Soudit by tě měla jen tvá vlastní nadutost.
A čím více jsi nevinen, tím více můžeš dávat a přijímat vše. Mistrovství života v partnerském vztahu je ochota být nevinen v přítomnosti toho, koho miluji.

pátek 24. února 2012

pro Boha (I Dreamed A Dream)

foto: Martin Císař
nedávám nic víc než to, co mám v sobě
přátelství, lásku a vroucí něhu míst
ty oči jsou tím, co nepodléhá době
tím něžným zmatkem, co se nedá číst

nepronikající mocné nekonečné kouzlo
svůdné, jak pohasínající obloha
melancholické by nocí sklouzlo
přicházející v sobě k tajemství, co se zdá

co objevíš a co způsobí v pohledu ženy
že v nás začne klíčit láska tvá
protože ty nejsi pomsta, vážený
donutíš nás všechny se tvé lásce vzdát

Michal Zachar
.................................................................
Láska je to, co je na světě nejsilnější, 
přesto si nedokážeme představit nic pokornějšího.


čtvrtek 23. února 2012

Patříme (We belong)


vzlétni, když dáváš lásku
povětšinou staženou sny
pádly povídáš na otázku
kdo tě samou láskou sní

byla jsi loutkou minulost
co žila si z nepochopení
odrazila a loďkou most
letící píseň vysvobození

duše čas ženské krásy
každý samostatný svět
nemáme zapnuté pásy
stačí srdcem povel vzleť

začnu novým příběhem
odvanu tyhle bouře pryč
prokousám se sama ven
jsem si sama v sobě klíč

kam patřím zas hledám
já teď tomu, kdo odpoví
jen své srdce ti předám
patříme k sobě, srdcoví

Michal Zachar
----------------------------------------------------------------
Krásné je všechno, na co se díváme s láskou.

středa 22. února 2012

Tvoje láska znamená všechno (Your Love means everything)

tvoje láska znamená všechno
vědomí uvědomění určit směr
a prostředí náš pokus smetlo
strávit blízko samotu navečer


láska je milost zlých pokušení
pro dobro vor ze semínek svod
kapky to možná až tak neocení
ale určitě jim láska přijde vhod

plaveme volně životem a píšem
asociace těch, co jsou za plotem
setkání soumraků a slunce křížem
tajemství tenké tmy být hobbitem

ten tlustý mě hladovému nevěří
bráníce mi v tom něžném dotyku
lepkavý sníh létá, jak snů pápěří
vyprosit si pár pokušení k jazyku

Michal Zachar
----------------------------------------------------------------------------
Kdo miluje, ten se neptá co dělat.

Když mluvíš k andělům (she talks to angels)


ptám se tě, když mluvíš k andělům
jestli jsi doma a nebo spíš?
hlavičky trháš, jak z jara podbělům
jsou chvíle, kdy se i skvíš

ptám se tě, když vnímáš a jsi mimo
jak dlouhá musí být bolest
život nám zpívá jen dál fortissimo
otvor, kterým se dá prolézt

ptám se tě, když miluješ se peklem
v duši trpících jsi představ
koláče v troubě už trochu speklé
kde je klíč od těch sestav?

Michal Zachar
.................................................................................
Celé město se může přestěhovat, ale studna ne. Milenci se potkají, uhasí žízeň, založí rodinu a vychovají děti tam, kde je studna. Ale když se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s ním. A láska, i když je stejně čirá, jako ta voda ve studni, tam zůstane také. Láska proto spočívá i v tom, dokázat se smířit s nedostatky toho druhého.


Válka srdce (Holland)


když zpíváte slunci v dýchání
a zastavíte se nad pohledem
smrt života přehled přistání
co máme sami před výhledem

kolik má vlna životních skvrn?
když toulá se mořem sama
kdo pohltí ji, když sebe je pln
oceán, co dělá z vln drama?

voláme nad ránem po kráse
my jsme, vstává svět i uléhá
válka srdce je návrat v čase
kdo komu v nás si tu podléhá?

Michal Zachar
................................................................................
Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.

úterý 21. února 2012

Panovnice lásky (Reign Of Love)


a v tom panování
lásek, co nám lžou
obrázek k zanechání
když tě nenačtou
kompjutry našich hlav
ve kterých vládnem
prý aby nebyl dav
a tys jen plátnem
milujeme postižení
spirálek svých lásek
profil k nezastižení
facebook se zasek
svoláme pyšnící
své chaty do chat
vesmírní bídníci
tak to jsem dopadl
koukej se zmocnila
jak vládnout rukama
lidé, jak Ludmila
kreslící neznáma
obrazy vzpomínek
průletů z lásek most
ten tvůj je kamínek
obrazů pro radost

Michal Zachar
...............................................................................
věnováno tvorbě Ludmily Krestešové

Pryč (Gone Away)


a tak tady zůstávám
jsem jako ty stopy
jsem jen trochu sám
bolí, že neuchopím

pokaždé když přijdu
jsem jako ty stopy
ze sebe jen si vyjdu
mezi naše hroby

chtěl jsem ti říct dík
jsem jako ty stopy
za to, žes dala mžik
života do synkopy

Michal Zachar
-----------------------------------------------------------------
věnováno Marii Motlové

neděle 19. února 2012

Když je zima (When It's Cold I'd Like To Die)


když je zima chtěl bych zemřít
jen pro mne sníh napadá
a vztyčit si jasný zenit
ve tvých zásadách

pro klid touhy v hříchu znění
odevzdáním tmy do rukou
lásky se v lásku změní
touto výlukou

odcizení zim už mi nedává
sílu plavat proti všem
díky, že zvědavá
plyneš dnem

Michal Zachar
.....................................................................................
Být churav láskou - to je důvod zemřít. - Dante Alighieri


Bijící (End of the line)


bijící dosud jde a kam
my slyšící!
s láskou naslouchám?
ozvi se křičící

po hladu jsme nasycení
když odbíjí!
startem krásy odsouzení?
zdobením na šíji

k samotným hranám bran
malí se skrčte!
čemu s tebou podléhám?
vtahován srdcem

Michal Zachar
----------------------------------------------------------------
Někdy nahlédneš do srdce na místech, 
kde bys to nikdy nečekal. 
Život je krásný. 
Bohu díky...

Podívej se odsud (Fly Away From Here)


ptát se mě jestli jsem si všimnul?
je stejné jak zakopnout o pyramidu
když jsem tě poprvé jen minul
byla jsi jak nálož kyanidu
otrávíš zorné pole sírou pekla
jeden se málem bojí povzdechnout
chci být ohně kapkou, co stekla
tělem na střídavý proud
dívám se do hlubin a po duši
kolikrát dopadnou tvé vlasy na zem
díváš se na ně protože netušíš
jak jsem do tebe blázen

Michal Zachar
.................................................................................
Amor, když do srdce vnik, divoce zmítá se v něm, uličník.

sobota 18. února 2012

Luna Isis (Alisamadim)


zas slýchávám tvé boky
šelestit v ránech nad řekou
vracívám se a rána jsou mi soky
když pohnou se sochou sotva stoletou

a taky na tobě ulpíváš
říkám si sobě oči mžourající
to sválo listí v lese, kam chodíváš
čekajíc jen další zbytečné noční cestující

milovat duši nejednou
tělem dávajícím do srdcí klid
zase mě boky, jak listy pozvednou
láskou jsi jen pro ty, co vidí v očích svit

Michal Zachar
-------------------------------------------------------------------------
Photograph: Alexander Merricks + Model: Luna Isis

Láska je tanec, který se dá tančit kdykoli a na cokoli.

Panna a netvor


a tehdy takhle hrál
to bylo v nočním tichu
ten, kdo tvář ti vytesal
dávajíc svému hříchu

jak já jsem se jen ptal
když naše duše bolí
že láska spustí cval
a letí všude po okolí

bez toho, že by vítr vál
ti vlasy hrají větrem
když všude plno skal
a ty jsi jenom světlem

kolikrát taky jsem si přál
skoro netroufám si říct
to, aby život byl jen bál
kde v očích ti chci číst

a já jsi v nich ten král
co snímá kletbu zlou
já možná hledám grál
když tvoje oči žhnou

ve sněhu, co už tál
jsem vody našel dost
zas srdce táhnu dál
deváté srdce pro radost

Michal Zachar
.......................................................................................................

Žít jenom proto, aby člověk žil, to je dost málo. 
Život musí obsahovat hodnoty, pro které stojí za to žít.

pátek 17. února 2012

Možná...(I Miss You Every Moment)


možná, že ze závisti...
možná, že hrnek s čajem...
možná, že šustí listí...
možná, že jen si hrajem...

možná, že jsou i jiní...
možná jde o velbloudy...
možná jsem srdcem líný...
možná jde o silné proudy...

možná se spoléháme...
možná že napodruhé...
možná, že zaléváme...
možná, že co je suché...

možná jsou diamanty...
možná, že za dar nebe...
možná, že s exulanty...
možná, že srdce tepe...

Michal Zachar
------------------------------------------------------------
Svět se ničeho tak nebojí jako nové zkušenosti,
protože ta nahradí tolik starých zkušeností.

I miss you


když zrnka času utíkající hodinám
a za pět minut dvanáct píšeš čas
kdo rozeběhnul ten stroj, já se ptám
 a marně hledám ve tmě jas

kam šli ty kroky a co vše se děje?
otázky dávajíc očím pozornost
utrousilo srdce kousek beznaděje
a řeklo, že dál už nejde, dost

co zkoušíme otočit svým časem?
slova? smrt? lásku, co zbývá?
své kroky volající pevným hlasem
miluji tě - to je, co ve mně splývá

Michal Zachar
..................................................................................

čtvrtek 16. února 2012

Přízraky (Chop suey)


láska je mistr
co nebere žáky
učí být kanystr
nás za hořáky
zahání překážky
u naší povahy
účinky vyrážky
sypeme z výstrahy
zkoušíme naplno
rozpálit do běla
jatečnou skvrnou
nábojem do děla
bystříme o duši
hladíme zázraky
trháme si růži
z Jericha přízraky

Michal Zachar
..............................................................................

Až teprve naše společná láska mi ukázala, co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznal, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...

středa 15. února 2012

Eso (Shadow on the wall)


jsem výtah do nebe
a sjíždím do pekla
zamilován do tebe
ano tys mě vypekla
přecházím překážky
říkám mám tě rád!
drtím tě do podrážky
píšu si tě do ztrát
jdu na divnou kartu
ústa se dotkla ničeho
do praskliny na rtu
vdal jsem svatého
sex bez lásky je pryč
a ty jsi tady sama
zlomil´s zámku klíč?
aby bylo drama?
sazím se, že stačíš
možná na to, co máš
než srdcem stlačíš
krev, kterou mi dáš

Michal Zachar
----------------------------------------------------------------
Láska je slepá a láska taky otevírá oči. A tím, co je uvnitř našich hlav, se navzájem lišíme stejně jako se lišíme tím, co máme zvenčí.

úterý 14. února 2012

Můj anděli (Mon ange)


nikdo nás nezachrání
to před samotou vran
a že křídly bez přestání
mávej do všech stran

můj anděli, kdes stál?
když rozloučení mává
v žilách ženeš krev dál
pláče i tvá hlava plavá?

samota nesluší nikomu
a i když to říkáš znova
nic netíží jádro atomu
víc než prázdná slova

Michal Zachar
-----------------------------------------------
Více významu, méně slov.

pondělí 13. února 2012

Stojící v zimě (In The Cold I'm Standing)


jsem hmota bez formy
a tu mi dává čas
co dávám za normy
a pouštím si je v nás?

jsem láskou beznaděj
a jsem já celá role?
mám vliv na každý děj
nahoře tak i dole

jsem kdosi v prostoru
kdo chápe jiné?
a kráčejíc v mramoru
zářící do jediné

jsem jen chvíle dotyků
a mých pozorností
než zmrzneš v návyku
už jsem se dlouho postil

Michal Zachar
.............................................................................................
Celý svůj život jsem prožil mezi mudrci a nenašel jsem pro člověka nic lepšího, než je mlčení. A uvědomil jsem si, že s jednou láskou člověk v životě nevystačí, ale dostane se s ní nejdále.

neděle 12. února 2012

Jeruzalém (Jerusalem)


když opouštíš se navždy
a tvá duše volá navěky
to, jak děkujeme každý
v divadle život za štěky

kolem nás poletuje život
se svými křídly motýla
jak zedník klade zdivo
domu, co tvaru nabývá

a když  postavíme chrám
zavěste zvony na zvonici
je to ten, co nám byl přán
na naše srdce čekající

Michal Zachar
.......................................................................................

Podstatou vztahu nejsou jizvy, minulost, budoucnost ani přítomnost, ale dary, jež v sobě nacházíme v důsledku toho, že ve snaze nalézt pravdu překročíme hranice vlastní rozmazlenosti a stavu, kdy se obětujeme v kolotoči všemožných rolí a pravidel.

Dotýkání (Blessing)zas jdeme spát
děti nedospělé
k dotýkání ztrát
jsme osamělé

kdo otvíráš brány
těch snů, co spí?
komu jsou přány
když jsme tví?

dotýkám se tě
Bože uvnitř sebe
a ty na parketě
srdcem třepeš

Michal Zachar
-------------------------------------------------------------------
V den, kdy se žena vzdává tobě, dělá, jako by ti prokazovala kdoví jakou milost. Avšak vytkneš-li jí, že se vzdala jinému, odpoví ti, že onen dotyk je příhodou bez jakéhokoliv významu. Neznajíce významy svých dotyků a jejich sdílení s ostatními jsme takto v ruletě zvané život jen placatou otáčivou plochou poskytující prostor kuličce.

středa 8. února 2012

Potřeby (Nine gate)


jako když zapaluješ lampu
se rozhořela duše má
jako když na startu trampu
shoří chvíle vítězná

jako když tvoje láska bodá
a nerozumíš ničemu
jako když tě lov jen hlodá
chceš patřit prvému


jako když potřebou bolesti
vytváříš zase znova
jako když odpor pro štěstí
hledá tvá bosanova


jako když nenaplníš potřeby
a zůstaneš sám stát
jako když ti srdce poklepy
říkají ať jdeš psát

Michal Zachar
-------------------------------------------------------
A´t už jsme se zastavili kdekoliv, vždy můžeme jít dále. Utrpení znamená, že tomu právě teď jen nerozumíme. Ale to není důvod pro to nejít dál...

Jsi (Nine gate)


a pěšáci znavení jdou
jak s větrem plným deště
a prázdné hory lžou
to, že nejsi hvězdou ještě

zářivá bez výhrad
a oslnivá pro oko je dar
možná tě nemá rád
každý z nás, kdo vidí dal

opravdu poznat sebe
je být hvězdou s deštěm
a nepřevýšíš nebe
je čas to uchopit už pevně

uznávám ducha v nitru
ve vlastním já, které je darem
spáči k vlastnímu jitru
když stáváš se svým jarem

a pro ty všechny pěší
co hledají ve hvězdách my
jsi ta, co lampu věší
ten zázrak lásky do naší tmy

Michal Zachar

----------------------------------------------------------------
Uznej, že jsi hvězda a dovol, ať se ztratí všechno, co ti brání zářit. Rozhodni se, že nikoho a nic nebudeš využívat k tomu, aby ses držel zpátky. Rozhodni se naprosto a bezvýhradně milovat. Protože nic jiného tě už není hodno. A nebylo a nebude.

úterý 7. února 2012

Když umíráš (Lower your eyelid to die the sun)

 

miluj bez příkras
miluj bez ptaní
miluj ať jiskra
miluj ať nezraní
miluj se životem
miluj se dál a víc
miluj za plotem
miluj si sníc
miluj pořádně
miluj bez dechu
miluj posvátně
miluj i útěchu
miluj nastokrát
miluj srdce své
miluj za mokra
miluj se a chvěj
miluj lásko má
miluj pro Boha
miluj a jediná
miluj nebohá
miluj světlem
miluj i tmou
miluj během
miluj jak jdou
miluj v ústraní
miluj velice
miluj bez ptaní
miluj za tisíce

Michal Zachar
--------------------------------------------------------------------------
Markétě

Člověk miluje, protože miluje. Není k tomu žádný důvod.