čtvrtek 28. února 2013

Tentokrát (הפעם)

Teresa Corbetta

kapkami padajících slz
zahalím sebe tentokrát
modlím se, aby zmrzl
boj, co nejde neprohrát

kam jdou ty slzy spát?
když si brečíš v sobě?
jak říct to tentokrát?
bojím se v téhle době?

kapky lásky ve smrti
těla si jen tak zapadnou
co je to, co nás rozdrtí?
když naše růže uvadnou?

kapkami padajících slz
jsi ležící sen poražený
jde o to proniknout skrz?
abys byl zasvěcený?

úterý 26. února 2013

Střelci


střílíme si šípy ze zad
stojících figurín dobra
za dobré rány i řezat
svíjíš strachy jak kobra

a věci, co nejsou láska?
znamení klidu a boje?
proč červená ti maska?
když hledáš nové zdroje?

jsme milující představy
lidé poutající šípy perem
holubici nosící zastaví
tvá láska před večerem

Volně dýchám


s kým se mi volně dýchá?
s kým zní můj hlas nejjasněji?
a kdo nemá nálepku pýcha?
a komu řeknu, ty čaroději?

oddej se každému dni
milovat jednu vteřinu po sté
silou i té, co bude poslední
o to každý den proste

životem jdu nepoznaný
a když ublížil, se omlouvám
zas trochu tiše udýchaný
platím, že nesmlouvám

pondělí 25. února 2013

Měsíc

autor: Alice Vegr

milenci spolu nepláčou
ani když měsíc míjí
hodinu konce dvacátou
když v srdci šílím

chvílí roste a pak couvá
láska jako měsíc
večerem světlo vplouvá
už nikoho neděsíc

a jako měsíc jsi temná
a skrýváš svůj cit
zas skáčem do tajemna
my, sny a jejich svit

neděle 24. února 2013

Piktogramy

foto: Julie Zákostelecká    model: Bláža Hlasová

ptám se dost často 
a říkám si, kdo to uvidí?
láska si oře brázdou
jak lodě moře před přídí

počítáme své lásky?
jsou to i letmé doteky těl?
kreslíme si za obrázky
možná víc než by život chtěl

přinášet pochopení?
chránit si bolest sebeklamy?
život hraje představení
a my jsme jeho piktogramy


Piktogram je grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Piktogram je též nezbytnou pomůckou k zachycování prostorových informací do map. Využívají je sporty jako je turistika či orientační běh. Orientační běžci využívají vlastní piktogramy pro bližší popis kontrol. Když se nakreslí srdce, každý hned pozná, že jde o znak „lásky“. Ale když někdo nakreslí propíchnuté srdce šípem, všichni hned poznají, že autor kresby nám sděluje „jsem zamilován“. Je to i určitý druh domluvy mezi lidmi, protože ne všichni lidé mluví stejným jazykem. Tak se stávají mezinárodním jazykem. Piktogramy pro vyjádření sdělení používají i barvy. Např. červená znázorňuje „ZÁKAZ“ nebo „NEBEZPEČÍ“. I ostatní barvy (modrá, bílá, černá) mají svůj specifický význam.

Některé piktogramy jsou stejné pro celý svět, celou oblast, celý stát, město. Například dopravní značky jsou piktogramy, podle nichž se řídí všichni ohleduplní řidiči. Když se nedodržují, snadno dojde k dopravní nehodě. Už prehistorické civilizace kreslily na zdi piktogramy, z kterých se později vyvinula obrázková písma. V roce 1849 žádali pomocí piktogramů Indiáni o navrácení lovišť Kongres USA.

sobota 23. února 2013

Za zrcadlem


zbyla jsi jak stín za zrcadlem
po tváři, co už v něm není ani vidět
ta malba vzpomínky až najdem
poslední špunty z poztrácených vignet
zbloudilá touhou honíš dál přelud
a ani v zrcadlech ho neuvidíš stát
on totiž prchá jak šampus a vermut
je dobrý pití, dál radši nemíchat
zas hledáš oči a pavučinou šedou
co svedla cesty svatých až na dno
to ani bez nich nikdy nedovedou
nevidět, jaký máš v srdci prázdno
a zbyla jsi jak stín za zrcadlem
po tváři, co už v něm není ani vidět
ta malba vzpomínky až najdem
poslední špunty z poztrácených vignet


čtvrtek 21. února 2013

1+1


láska už zase došla 
a prý další nebude a není
naše srdce prošlá
teď tančící, narazí na kamení

láska je přežitek snů
koukej, kolikrát převracíš se
zachráníš-li princeznu
a v cizí posteli propotíš se

láska prý zmizela z očí
koukám, kde spadla její křídla
na cestě, kterou vykročí
1+1 je to, cos mi nenabídla

sobota 16. února 2013

Trumfy


slunce si chodí mezi mraky
a za chvíli zas půjde spát
touláme se už dlouho taky
a chceme si den brát

po skalách srdečního svalu
sem tam myšlenka skáče
a ticho říká mi: "jen kraluj"
ať nevzbudíme spáče

slunce i já jsme dva únavní
hráči kroužící svým duchem
život je karetní hra a v ní 
srdce není nikdy trumfem

MITA BINEŠÍKÁ (Láskyplně)


výkřiky do tmy rozněžnělé
vkládají do úst sucho
výpadky logiky jsou smělé
vedoucí a jednoduchou

ozvěnou srdcí v hodinkách
okrádají čas o sebe
o tom, kdo kdy kam si plách
otevřu si až do nebe

a na pomezí jen tak stojím
a srdce bije na ukázku
a čeho se Bože vlastně bojím?
až řekneš: "Dej mi Lásku"...

čtvrtek 14. února 2013

Osamělá (Lonely)


v závoji skrytá posmutnělá tvář
kroutíme představy svých dnů
a křičí jak je bitá její svatozář
to podle svých definic a snů

dostatečně vyspělá už na matku
pohyblivá kůže září časem tvých
a dokončí taneční rej zmatků
o čem, že si sní v pokojích

pýcha, zmražená hrdost a zloba
závojem pro oči snů hluchých
ta tvář se ti vůbec nepodobá
závistivý chudne štěstím druhých

pondělí 11. února 2013

Amen


láska je krásná jako vy
jako to štěstí v lese
a že má oči větrový
a říká kdo ví, co neseš?

je krásná v tvé tváři
kde odrazí tvé sklony
to jen tak v rose září
a srdce bijou jako zvony

stačí si srdcem otevřít
a dech věkû vane ven
bijící tiše s láskou BÝT
přestat bít se s cizincem

koruna králů spočívá
na každé kapce krve
aby tvá touha bláznivá
řekla si v té chvíli trvej

tak zastavujem čas
na věky věkův v kámen
aby si láska našla zas
toho, kdo ji řekne - amen
------------------------
Amen (hebrejsky אמן) je slovo, které se často používá při modlitbách, v náboženských a liturgických textech. Nalezneme je jako součást/závěr modliteb jak v židovství, tak v křesťanství či islámu (ve formě امين ámín). Přes liturgii přešlo i do hovorové mluvy. Slovo amen je jedním ze svědků společné semitské náboženské tradice spojující tři velká světová monoteistická náboženství. Původně hebrejské adjektivum אמן (amen, skutečné, pravdivé, v některých biblických pasážích užíváno i též jako podstatné jméno) se stalo neurčitým výrazem pro stvrzení výše řečeného ve smyslu „tak se staň“, „pravda“, „kéž se tak stane“. Etymologicky vychází z kořene א-מ-ן, ’-m-n, tj. věřit, doufat, ujistit se, být věrný (od stejného kořene je odvozeno i slovo אמונה emuna, „víra“). Podle výzkumů je příbuzné se slovem אמת, emet pravda. Odvozené formy jsou v nif’alu נאמן, ne’eman - „být jistý“, „být pravdivý“, přeneseně „obstát“, v hif’ilu pak האמין he’emin - „věřit“ či „uvěřit“. V judaismu původně nejspíš bylo formulí pronášenou vždy na závěr modlitby a benedikce, pravděpodobně to byl také jediný moment, kdy se společenství svými responzemi aktivně účastnilo liturgie. Slovo amen bývá někdy interpretováno jako akronym pro sousloví אל מלך נאמן El Melech Ne’eman, „Bůh, věrný král“. Ve stejném významu jako v židovství se vyskytuje např. v Novém zákoně, když Ježíš vyslovuje závažné výroky, které uvozuje právě tímto slovem: „Amen, amen, pravím vám“ - znamená to tedy: „V pravdě vám říkám“, „To, co říkám, je jisté“. V islámu se slovo amín říká vždy po recitaci úvodní súry Koránu Al-fátiha.


של אהבה הפרח


ztavena do malinkých dílků
tančíš si Bohu na počest
v sérii nadpozemských snímků
tou rukou pořád svíráš pěst

žijeme často v tom, co bylo
nevnímajíce toho na počátku
každý má jen svou stopu bílou
a tma má radosti všech svátků

v krvi jsou skryty klíče času
já si tak odemyká tvoji lásku
kolikrát člověk najde spásu?
hrou života mě dáváš v sázku

hraje, si dnem i nocí o život
do herny vyplouvá loď CESTA
záleží na tom, kdo je lodivod?
když víš, že nejde přestat?

neděle 10. února 2013

KARUNÁ (Soucit)


soucit je to, co rozděluje
na ty, co ho mají a ty ostatní
zvuk srdcí, co zabarvuje
když si ty sám sebe uplatníš

ten pocit sahá dál
bolestí jiných, tehdy vzniká
kdo první slovo psal
a můžeš hledat po kronikách

i k úspěchu se kloní
stejně tak jako k smrti bližní
Eva stojí pod jabloní
a Adam neví, co je to hříšní

soucit je síla člověka
milujícího vše bez rozdílu
a láska chodí zdaleka
k tomu mi Bože, dávej víru

sobota 9. února 2013

Proklínám lásku


proklínám lásku pohlazením
a docela polibků troufalá hrst
vyskočilas, že větru nedocením
až se ti rozvlnila kočičí srst

proklínám lásku lvů do lvic
až do kroku z beznadějí
snad chtít od ní zas o trochu víc
když se tu v tahu ani neohřejí

proklínám lásku každodenní
kterou jsme dali bez optání
vyměníš-li sebe za příjmení
miluj už bez přestání

Do koutků řas...


až do koutků řas neskrýváš svůj stín
co šel naproti snům
když jsi silná dostaneš víc
tak spoutáváš den a říkáš si co říct?
kam jdou myšlenky po řasách?
kudy vyskakují z očí?
jsou maličké až slzy padající
jsou jak obřiska?
a tak jen smutek možná sáhl?
kam jde tam i zas radost vkročí
a dlaní cloníš sluneční ohniska
kam vypravějí víly dětem na spaní
zas pohádek přinesem pár
skončila doba snění, hrrr na hraní
a tak když dva jsou pár...

pátek 8. února 2013

Waiting


co stoupá z plných plic?
to čekání na lásku bere dech
a co v nás dvou je víc?
když jsou v nás už stopy všech

láska začíná teprve tam
kde už nelze čekat žádný dar
ten, kdo chtěl, řekl dám
láska jsou dva, když čekáš pár

dostávám a bylo i vzato
život je jízda stanicí konečnost
život je čekání srdce na to
kdy se sny změní ve skutečnost

Plodný večer


mám v hlavě tupé prázdno
a ze zvyku uklízím
a jak bít snadno šťastno
žít ze srdce vybízím

po inspiraci klouže slina
a v krku je sucho
je hezké nevědět, že jiná
dálka je poruchou

písek a voda vrže tělem
čas vypnout meče
přístroje v duchu bdělém
přejí plodný večer

středa 6. února 2013

A nic víc


s kořeny starých stromů
se teď moje touha objímá
a přítomnosti u sta hromů
lžu se zavázanýma očima

smíš pouze tušit hádat žít
až nakonec, když najdeš
uzel, co držel šátek a svit
odhalující pouhou faleš

jen s touhou po koruně
zašlapáváme si kořeny
a paprsek světla duněl
jak byly vlastně vzdálený

svědectví smyslu bodů
z hmatatelných zřítelnic
a všichni v jednom kódu
láska je život a nic víc

úterý 5. února 2013

Milujeme (I´am legend)


milujeme dobrou noc
pivo a krtka s kapsičkami
vzýváme lásku jako moc
co tady není s námi

zpíváme s hlasy nízko
hluboce věřící v Boha špásu
zkušenost, co byla blízko
matoucí lidskou krásu

kreslíme prsty do kůží
horko a krev je pulzující dílo
milenci si s láskou do uší
šeptají - a to by bylo

Slzy slunce (Tears of the Sun)


jsou slzy, které nevysušíš
to když slunce pláče
tak ambrozie nezakusíš
že rukou trháš hráče

a rozpouštění nekonečna
v tichu, co hraje dur
slza s vlajkou nebezpečna
plná zaschlých chmur

papírem z masky vzniká
nadpozemská krása
stavidlem spouští mžiká
kdo viděl slovo spása?

a tvým očím říkám stůj
aby tě nenapadlo
když slunce všech dnů
ještě nezapadlo

pondělí 4. února 2013

Den pro mou lásku


hledajíc sám
sen naplnění
a jít už dál
nemám proč
zastávka jsi
jen nevím
na jak dlouho
a po tu dobu
kterou mám
zníš zvukem
jak z katedrál
já hledávám
sám tě sám
když vyznávám tě
lásko má