neděle 31. března 2013

Jsi sovou mých nocí


jsi sovou mých nocí
pomocí, co přichází
když ve tvých bocích
myšlenku svou nacházím

jsi sovou mých nocí
dáváš hluboce snít
bezmocná proti moci
s tou, kterou chceme mít

jsi sovou mých nocí
slepě se dotýkající
hluboko mých nemocí
tiše a mlaskavě, jsi milující

OTÁZKY XIV.krájejíc tmu
světlým pivem
hořkou část dnů
chvějíc, že splynem

zapalující čas
zhaslo u napětí
prosíváme ten hlas
plamínky předsevzetí

přidávám boj
zrozen po tisící
lidský život je stroj
s boží láskou cestující


pátek 29. března 2013

To začíná a končí s námi

model: Bláža Hlasová
to začíná a končí s námi
hledání mostů mezi světy
prsty skrývají mezihrami
laská srdcem na podněty

obřadním rouchem gotika
klenbu  rozechvívá zvon
když se ve mně dotýkáš
milovat, chce nebe hrom

jsi věnec z květů kůže
 studánka jsi s krajkami
očima jsi má náruč duše
to začíná a končí s námi

neděle 24. března 2013

S láskou...


zpívám tu všem
opuštěným duším
v tom nebi svém
Boha už netuším
zpíváme všichni
píseň o harmonii
tep řekne ztichni
a já tu stále žiji
zpíváme beze slov
o tom, jak krásná
slza je náš hrob
v srdci jsi jasná
do hloubek duše
každý si  jdeme
a jiný, že kluše?
s láskou chceme

sobota 23. března 2013

Na dně zbyla krůpěje


láska přiletí potřebná na každý den
nemá jen pálit, ale může i hřát
léčíme láskou každičký sen
který si dokážeme přát

láska je nejgeniálnější myšlenkou
kterou mi kdy srdce řeklo
byla jsi chvíli milenkou
ani to tak neuteklo

vytržen s kořeny bez tebe umírám
stačil i malý kousek naděje
sůl života čas podávám
na dně zbyla krůpěje

pátek 22. března 2013

I don't wanna miss a thing


čekám, že mi zavoláš
celá jsem a já naslouchám
když s Bohem vrávoráš
vzácně si teď lásku nerouhám

krotím se jak divocí sloni
láska těl je ostřejší nežli kopí
palčivější plamen skloní
šíp mysli člověka co nepochopí

někdy si říkám, že v nás
chvíle se ztrácí v přílivu ztrát
havrani smetou křídly čas
láska je a ty se Bože nemusíš bát

NOC


objímám tvou duši
když srdce stýská mi
modlím se ať slyší hluší
cestičky ať končí dvířkami

a všechny objetí světa
strč si za límec, říkám skoč
copak se vdáš jen do zakleta?
v ranních modlitbách objímáš noc

a když už jsi na okraji
kolik dechu potřebuje hláska?
nežiješ tím, jak se o tebe starají
ale jak ty se staráš, tak žije tvá láska

středa 20. března 2013

Mám?


Schovaný hluboko

Láska je protěží
Co jen tak pro oko
Jen tak tě potěší
Kde je tvé domů?
Pro slovo jdu!
Padají do polomů
Vstříc svému dnu
Květiny vzpomínek
Utkaných z chyb
Bláznivý kamínek
Zasadit jde líp
Do šperků zřítelnic
K bohu se otáčí
Já jsem člověk
Mám co nestačím?

úterý 19. března 2013

Nad hlavou


zklamaný proměním bolest srdeční
sledujte jak tančí nebe nad hlavou
ten parket je pořád volný a taneční
tuláci ve hvězdách, ryby co neplavou

na světě každá bytost musí milovat
to my musíme umřít se svou láskou
kolikrát jsem tě viděl život slepovat
očima vaříš naši oblíbenou, rajskou

číst si v dešti noviny pod deštníkem
pohladit myšku šedivou po ocásku
já nebudu rybou, já jsem vodníkem
život není krátký nemít kdy na lásku

pondělí 18. března 2013

Vytržené srdce


zas dostávám lehký úpal ve tmě
opravuji svaly, teď našlapují dnem
to tvé boky křičící jdou ke mně
kamkoliv hnaly, se na to vykašlem

kolikrát dáváme dary z lásky samé?
tajemné zlomky času dál zastavují
medvídci zabalení v tom, co známe
my jsme okamžiky, co prověřují

uzly na šátcích zvou k roztržení
jen my ochutnáme, co zůstávalo
ta jemná síla vede srdce vytržení
a chceme ten pocit natrvalo

neděle 17. března 2013

Polibek duše


opravdu zemřít chvíli trvá
někteří lidé umírají rychle
asi že smrt byla jejich prvá
odpoutávajíc prsty štíhlé

tady si jen zvolna kráčí
ke dveřím na věčnost
pošeptá do ucha mi: stačí
pojď poznat skutečnost

pohlédnout na opuštěné
a co všechno se ti chtělo?
dík za laskavost, za uctěné
tvá duše, která políbí tělo

pátek 15. března 2013

Na cestě


krok na cestě
slunce už zapadá
prach sedá na vestě
dlouhá už mi nepřipadá

a další příjdou
tak jako jde tma
jako hvězdy hvízdnou
Bruncvík, co si hledá lva

paprskem očí
obzoru zahleděným
protože, kdo nevykročí
nepřidá se sám k uviděným

sobota 9. března 2013

Mydlinky z vaty

model by Bláža Hlasová & foto by Petr Judas Müller
visage by Daniel Black Černý & styling Blahul

vidíte můj dech?
vidíte mou cestu!
vidíte skvrnu na zádech?
vidíš, tak nestůj!

vidíte svoje sny!
vidíte jen moje oči!
vidíte jak život pochopím?
vidíš, jak skočím?

vidíte jsou sňaty
vidíte čistou pěnu
vidíte mydlinky z vaty
vidíš tu změnu?

MY

foto by Navara Lukáš & model Bláža Hlasová
production by Romana Marková & visage Nicol Dytrych

zdržím se až na konec
zadrž a zavři oči s tmou
světlo je lásky lakomec
jsem ať vyskočí mnou

láska je moc ve své moci
a z cesty už není návratu
radost, bolest po promoci
otvíráme další komnatu

láska nás míchá se smrtí
a my pijeme až do dna
myšlenky se tmou rozdrtí
já, ty už není jen my dva

středa 6. března 2013

FALLEN XII.


otevíráme srdce pro svoje lži
stavíme stavby s krásnou stěnou
kolikrát kdo vezme než pochopí?
jsou oči, co nikdy nezapomenou

otázkou jsi žena? jsem chlap?
jak padlí andělé do hmoty bořící
tvoříme dál z myšlenkových map
ti první měli ještě srdce hořící

a provádíme konečné úpravy
kolikrát kdo kam ještě vkročí?
je láska to, co nás vždy unaví?
slepé srdce je horší než slepé oči

úterý 5. března 2013

Jezábel

link foto

ztratila tvář i tvoje fotka
a vzpomínkou svíráš svaly
co udělám až tě potkám?
to čeho jsme se vzdaly?

jako rez rozežírá železo
tak duše ničí i krásná lež
prolnuli, ale ne s noblesou
a proto jsem ti řekl běž

a teď jdu sám zase dál
jak stíny v nocích blednou
díky i za tenhle zvláštní dar
lež oklame jen jednou

-------------------------------------

Jezábel se stala symbolem ženské špatnosti, projevené obzvláště namalovanou tváří. V listu do Thyatir (Zjevení Janovo 2,20) je jako "žena Jezábel" označena svůdná prorokyně, která pod rouškou náboženství podporovala nemorálnost a modlářství (Nikolaité). Mohlo jít o jednotlivce nebo skupinu v rámci sboru. Je zřejmé, že se toto jméno stalo symbolem odpadlictví.


pondělí 4. března 2013

Tears Of The Sun


láska je tichá radost z probuzení
okamžik pravdy, která mlčí
v tom hluku světa najít milost bdění
bez pachu krve smečky vlčí

výkřiky oznámí náš čas v době bytí
a všichni mají slanou oční mlhu
a všichni žasli jak člověk dětsky svítí
vlkům je jedno jakého jsou vrhu

umírat chci v tichu, poděkovat s klidem
ta jemná pouť ať nekončí s pláčem
a všechno je mi k smíchu z lásky k lidem
jen srdeční ticho probouzí i spáče

vlci zas táhnou lesem, mlčky a tiše
smrt, život s radostí jsou v nich
podstatou bytí kožichu zvířecího plyše
je láska, bez prvních posledních

neděle 3. března 2013

A-DAM (What if)


dívám se, jak lásko usínáš
tančíš na zbytcích myšlenek
hledáš si v krvi, co mi dáš
zbylo ti ještě pár malých písmenek

jakými slovy se píše láska?
pijem si vzkazy žízně tepnou
rozpadá se ti, taky praská
srdcem mi ženeš, krev neposednou

slabiky slov dál poposkočí
do víru vět vkládá, co použije
a v tom tichu jen zavři oči
bez Boha v krvi nikdo z nás nepřežije

Sen o růžovém klobouku

by Alice Vegr

v klobouku z růží
spí něžná krása tváře
ženy kreslené tuží
co vypadá, jak od oltáře

zavřené oči tiše sní
a třebas zrovna o lásce
a sladce v růžích sní
tajemná hudba, poznáš se?

vy vytržení z melodie
snů, co kvetou do růžova
a pak, že láska neopije
líbá tě ve snu zas a znova

Vesmírná hra

by Alice Vegr

planety zase rozcuchal
jen letmý dotyk Boha
andělům volno dávno dal
i protivenství mnohá

kolikrát si s nimi zatočil?
večer, co trval do rána?
polibek titán padl, aby žil
vesmírná hra je dohraná

tančící ruleta všech světů
kasino zvané energie
poslední hráč padne peklu
a tam už nikdo neožije

sobota 2. března 2013

Čarodějka

by Alice Vegr

vzal jsem tě za ruku
teplá a vřelá, jak tvá duše
ty oči chtěly záruku
Marsem bijem do Venuše

sklopené oči za zrak
pomalu zvedáš srdce sílu
jdeš nabitá kampak?
a umíš milovat bez rozdílu?

a zpod krásných oči
čarodějky prý srdcím lžou
Venuše chce být kočí
Mars zůstává přikryt tmou

vzal jsem tě za ruku
a tys vzala do ní mou duši
a všechno ve shluku
jsme láskou k sobě hluší

pátek 1. března 2013

Uzávěrem

Teresa Corbetta

maluji ti na obličej srdce
a nepřemýšlím o tom
nebouchám jen tak prudce
a nevím budu hotov?

skutečná láska je realita
drsných snů o životě
voda, chléb i sůl použita
svědčící o lakotě

kreslíme si srdcem život?
otevřeným směrem?
a čekající na něčí příchod
jsme lásky uzávěrem