sobota 31. ledna 2015

Kvílivý (Howling)


když svět se zmítá v horečkách
od nezhasnuté lampy
srdcem se valí vše, co nepřečká
shoz z nebeské rampy

když tvé srdce třeští cizí bolestí
od špatností lidských
dojdeme všichni v nebi k rozcestí
ze mě nežádáme jiných

když někdy uslyšíš ten dychtivý
zvuk podobný Sirénám
hlas, co z duše křičí, co je kvílivý
a srdce tiše zasténá

když hřmí nebe nad světem klid
zaburácí jeho hněv
jak vůbec můžete bez lásky žít?
to probouzí spící krev

úterý 27. ledna 2015

Opuštěná pěšina


do srdce míří jedna opuštěná pěšina
tmu bys krájel na světlou agónii
když plamen tiše zhasíná
láska přeci nezabíjí

sem tam blikneš, jazyk plamene
a stoupající kouř jde k nebi
kdy si kdo vzpomene
čeho je zapotřebí?

Jitřenka, co dříve vstává, chladne
teď zachvěla se v už nebesích
až ztichnou kroky zrádné
plamenů živý smích

kolikrát rozdělala oheň a šla spát
jen beze stop v temné noci
kdo se tu teď bude hřát?
u srdce bez pomoci

do srdce míří jedna opuštěná pěšina
tmu bys krájel na světlou agónii
když plamen tiše zhasíná
láska přeci nezabíjí

čtvrtek 22. ledna 2015

Faunova lest


někdy je snění lehčí nežli život
a my odcházíme z království
sem na zem mezi lidi hledat
svou cestu k návratu své duše
vyhnání svým okouzlením ven
to když bolest zatemní smysly
a zbyla jedna píseň, tlukot srdce
tam u plamenů všeho počátku
bez rozlišení prostoru a času
najednou víme, co jsme zač
srdce radostnými stahy tluče teď
a taky možná ještě naposled
máš v krvi tu chuť po domově
a ta tvoří tvou touhu stát se
stát se a být ve všem a být vším
ale pak přijde poslední otázka
a zatím vždycky přišla ke všem
a k tobě přijde jednou taky
a zeptají se tě, co dáš za život?
a najednou stačí se nadechnout
a vyjde tvůj dech přímo z tebe
a to je tvá odpověď, tvůj život
ale dej si pozor na faunovu lest
nabídne zkratku, něco za něco
a dostaneš možnost si vybrat
tvůj život za život jiného tvora
a tak dostaneš to, po čem toužíš
ba ne, nikdy to nedostaneš!
život platíme svým životem
ale pořád jsme k tomu vyzývání
rozhodnout se k tomu obětovat
něčí život za svou spokojenost
tvůj život je ve vědomí dechu
žijeme dechem a stahem srdce
dech představuje Boha v nás
a srdce dává hmotě naději
naději k životu věčnému
třeba, když v našem dechu
dáváme do krve svou radost
a pokud je člověk naladěn
dechem Boha, jedná správně
protože jedině v něm 
v dechu, co vše proniká má smysl 
království věčné i lidské
v malkuta, já mohu

pátek 16. ledna 2015

Hořící touha (Burning Desire)


byl první den
a bylo první ráno
Adam měl asi sen
Eva zas rozestláno

na východ svit
západ mává tmou
jen srdce probudit
tok života nás dvou

první dech plic
chvěl vítr Edenu
já oči otevřel sníc?
na co si vzpomenu?

Bůh řekl slovo
a vše tu už bylo
zastesklo podobou
v tobě se vše skrylo

a teď tu jsme
a přes práh věků
my chcem překročit
se touhou po doteku

máš ještě špínu
za nehty a na kůži
a všude cítím hlínu
a přece voníš po růži

středa 14. ledna 2015

Pěst lásky


miluji tě, protože jsi
vlídná pěst lásky v dlani
miluji tě, den počítám po dni
od soumraku do svítání

miluji tě, šeptem básně
co slova hází pod hladinu
miluji tě, ve tmě, když krásné
světlo třeba´s nerozvinu

miluji tě, bez omluvy
dokonalosti jsem se zřeklo 
miluji tě, pravdou bez výmluvy
i kdyby jí mělo být peklo

neděle 11. ledna 2015

Barev plášť


maluji tvé tělo barvou
rozemlet prach nenávisti
a v něm slzy plavou
čekají, co v srdci ukořistí

nořím se do tvé kůže
dotýkám se světel Boha
kdo chce a kdo může?
zbarvit jdou slova mnohá

sbírám kapky tvé krve
od jedné až do konečné
zaklínáme lásku trvej
do hry válečné nesrdečné

 a že Bůh stvořil tělo
člověk šije z barev plášť
miluj to, co se chvělo
než jsi v duši našla zášť

čtvrtek 8. ledna 2015

Vlkodlakem slz

foto: WOLF SHADOWS PHOTOGRAPHY

chceme věřit na lásku
když do stínů se vítr opírá
a slza klesá na vrásku
světlo tančí tancem upíra

a láska se dál choulí
v pozadí rozpálených očí
znamení vypálená holí
do smrti se v srdci zatočí

cítím vyhořelý pach
co do mne vlétá silou zla
a s ním i bratr strach
lásku však nepřemůže tma

už jen slzy v obličeji
padají vráskami, jak do údolí
věřím, že srdce pookřejí
a že je ta bolest už nezabolí

jsem vlkodlakem slz
co dáví se teď tím stínem
dlouhá je cesta skrz
než spolu všichni splynem

úterý 6. ledna 2015

Miluješ mě k smrti (You Love Me To Death)


ten kout nebe zčernal
předpověděl písek pouští
srdce je životní herna
zaplať, jinak se neopouští

miluješ mě k smrti
tečná bytost, uschlý strom
bez vody sucho drtí
bez mraku ozývá se hrom

láska prý padá shora
když z vibrace sílu ztrácí
děláš si ze mě tvora
já, ty, vlny ve vibracích

a světlo tmy oblaků
omluví stínem odhodlání
poslední z vlkodlaků
to, když se slabým sklání

šel k Bohu pro kříž 
co na hrobě nebude držet
sen prázdný v duši
zabil´s, zas začíná pršet

pátek 2. ledna 2015

Do hloubek


do hloubek neprožitých mlčení
si zase sahám pro tebe, Bože
tam, kde rostlo jen lidské ničení
namísto klid, křičelo se: cože?

jdu do té krve z otevřených ran
kde váhy se už zase vychýlí
nepoužívejme lásku jako zbraň
zbrocené závaží našich úsilí

pro naděj, co se zas probudila
sviť pro to požehnání z ní
v duši jsi zatím slepá blábolila
otevři krásou i té poslední

vteřině za vteřinou z milování
dýchat pro všechno, co je
všechny láska asi nezachrání
nevzdám se nikdy bez boje

do hloubek neprožitých mlčení
přišla jsi, má zkušenost bytí
my jsme dva do sebe spletení
život je, když láska ještě svítí