neděle 29. června 2008

Kniha...

Když dostal jsem tu knihu
a vzal ji do rukou svých,
měl jsem blízko k hříchu
a pocit, že je z posledních.

Jak zvykáme si na lehkost,
tak přibyla mě k ní tvá ruka.
Co vepsala v tváře upřímnost,
příběhu dívenky a kluka.

Slova co znáš tak zblízka,
oprýsknou bez lásky a snění.
Velká touha po malých vískách,
kde najdem všichni naplnění?

Stačilo málo a dětský kabaret,
zmizel tou pravdou vět až lavina,
hrdina nebyl z města Nazaret
a dojímá mě jenom květina...

Jsou dny, kdy uléháš si
a jako plamen ohřívá tvou misku,
tak říkám si, jak málo stačí,
aby tvá duše neskončila v písku?

Možná je jen jedna jediná,
věc co protřepe a naplní tě,
že kniha knih není nevinná,
teď poznáním, že můžeš být i dítě...

Jsou různé dny a šlápoty v písku,
jdou vpřed, jak kola traktoru,
473 stránek životního zisku,
co dostalo mě zase nahoru.

Poznání bolí a tvoje lekce
plná fantazie, barevná a hustá
že to co se rodí, nejde lehce,
k tomu dojde i má duše pustá.

Jsou slova spoutaná a volná
co třeba jedno - čokoláda?
Štastný, že sedím v laguně života
a plyne kol jen věta, mám tě ráda...

------------------------------------

věnováno Vladimírovi V.

sobota 28. června 2008

Dovolená...


Příboj a rozpálená těla,
tos přece vždycky chtěla,
důvody utopiti v písku,
to byl náš prvotní přístup.

Slunce co pere bílé kůže,
vítr co chladil nepomůže,
příboj co zkrápí svou tříští
a my jsme naše slza příští.

Jsou dny, kdy vězíš po kolena,
v písku svých starostí a vlny
jdou k tobě, šeptají dovolená,
jak dovolit si plynout život plný?

MZ

Probuzení...


Hrubá a maličká dlaň plná mozolů,
to bylo babička, když zvala mě na horu...

Sluníčko vyšlo a ty ještě spíš,
vstávej ať zvíš to a ruka jde blíž...

Dotkla se, letěla myšlenkou posedlá,
zvala mě docela, v životě do sedla...

Chvěla se starostí, lákalo, voněla,
zářila radostí, byla tak dospěla...

Jenom tak pohladit a tvými dotyky,
ožil jsem já svůj den, babičko má, díky...


MZ

čtvrtek 26. června 2008

Chvění...


Chvění až celá rostu....
při dotyku tvé kůže,
co obraz srdce zmůže,
vyvolat tvoje muže,

až z konečků prstů....
co jen hladí tváře,
kdy vytrvalá záře,
jak vůně od oltáře,

jde stavět spousty mostů...
jsou dny, kdy svítá,
hodně pomalu a chytám
hrou svalů zbitá,

pal - ozvalo se od palpostu...
a hlavně našich děl,
se stali madly těl,
až člověk uletěl.

Chvěji se, když s tebou srostu...

úterý 24. června 2008

Bez lásky...Vnímáme lásku jako zvěř.
Urvat, utrhnout a zakousnout.
A nikdo neví, že se dnes,
odehrál boj, co mohl rozhodnout!

Víno, svíčku? Co je láska?
To dřevo v krbu praská.
Objevíš, že pravdu má ten co laská.
A možná, že si duše mlaská?

Vnímáme sebe, ale jsme celek?
Láska je vývoj lidí, co chtějí.
Láska je výboj a ne zmetek!
To přes to, co nám o ní vyprávějí...

Láska je s námi, není bloud.
I my, co jsme tu dnes sami,
můžeme ten boj rozhodnout.
To padlý anděl křičel: "mami"!

Poutá nás víc nežli pouta,
víra, že my jsme ti vyvolení...
Věříme v život sdílný a věčný.
Bez lásky nejsme nesmrtelní...

MZ

Krása ?...


Krása jen pro krásu,
vymysli její chuť.
S vlasy třebas do pasu
a víš, že to byl lup.

Darovat než krásu vědomí
sebe sama možná.
Jak nás ta krása osloví?
Od povrchu až do dna?

Sama pro sebe je
krása mrtvá a bez ní
život krutý je
v obrazech přízemních.

Kdo přivlastní si krásu,
jenom tak, jen pro ní...
Ať má i vlasy do pasu,
má peklo neplněných přání.


MZ

Každodenní otázka...


Uvnitř svých životů
jsme padlí andělé.
Máme víc než slotu
v nohách své postele.

Jsme výrazem boha,
duality tvarů a barev.
Jsme nedospělí - no a ?
Když bojíme se tmy a kurev...

Všichni maj právo na život!
Ale co láska? Tleskat?
Jsi její lodivod!
Tak o co jde dneska?

MZ

Lvice...


Vědoma síly duše pláče,
to zase byla noc.
Dostala totiž přes zobáček,
když volala o pomoc!

Jsou stálé a vědomé,
představy, přání a činy.
Jsou s námi jak dvoudomek,
jak kopeček navíc u zmrzliny.

Když nejsme vědomi si, že ta
síla, je v každém a tryská,
tak ponořením do života,
spadne nám o něco ryska.

Tak jako vyrostem a vyměníme
lžičky za pořádné lžíce,
stačí, že si uvědomíme,
že první je kotě, pak už jen lvice...


MZ
---------------------------------------------
použitá fotografie - Michal Příhoda

Nepřítel...?

Kde hledáme své boje?
Jak Žižka táhnem do války
a jsou správně v šiku voje
a střely slov letí do dálky.

Skutečný nepřítel není soused,
ten skutečný je z našeho vnitra.
Proto je zbraní jak rotoped,
tak pozdrav za ranního jitra.

Cnost s neřestí řvou co saně,
když chápou se svých zbraní!
Tak tedy napadá mě maně...
Miláčku, mám tě tě dnes zabít?

MZ


pondělí 23. června 2008

Violet Hill...


Jak se sny boří do pohoří...

Jak se život tropí zmatky a zvratky?

Jak jdou živí do všech moří...

A mrtví jsou v nebi zpátky?


Hledáme cesty do nikam

a kde je naše vlastní?

V domnění, že ji mám zapomínám,

že tu si musí najít každý sám...


V rytmu bubnů co dávají nám směr

chceme jít na horký jih

a jdeme stále na sever,

Pomůže nám láska, sen a smích?


----------------------------------------------------------
Copyright art - Assiniboia gallery, 2266 Smith Street,
Regina, Saskatchewan, Canada
1.866.378.0997

info@assiniboia.com

O lidech a hřebících...

Smáli se, že rezaví,
starý hřebík co stál,
zabodnut v plotu a neví,
že tys opodál...

Byl maličký a
chyběla mu hlavička.
Je jediný, co přežil
byla z něj lavička...

Když lidé a hřebíky
nezačnou mluvit.
O věcech od píky
mohou i slzu skulit...

Poslední hřebík
a jeho vzkaz.
Pořádně, pořádně
dělej vše, co máš...
Kdo z nás
 i když bez díků,
poslouchá hlas,
třebas rezavého hřebíku?

Když jde ruka ruce vstříc...

Když jdeš v noci spát
a ruka jde vstříc stisku...
Tak mužeš i dál hrát
teď prohrál jsi ji v risku...

Tvá dlaň mě uchopila
a hlasem znuděným...
Tohle přeci moje víla,
táhni se svým znamením...

Ta ruka co dala pryč mou
změnila v pohřební lopatu...
V tom co stalo jistotou,
sáhni na mrtvolu, bez citu...

Za co je ruka ruce blíž?
Za co je pravda odvěká?
Jak říct, že jde jen o to slyš,
vždyť dva dělají člověka...

Jak sdělit, že tvé odmítnutí
je pohlazení mojí duše,
kartáčem ocelovým
co nezní nežli suše...

Když jde ruka ruce vstříc
zkus sdělit, že tvá duše...
Chce z lásky jenom nic
a srdce moje, pak líp kluše...


MZ

Za mými vraty......Za mými vraty mne nepozná ani tisíc mudrců.
Neviditelná zůstala krása mé zahrady.
Proč bych měl hledat stopy patriarchů ve vánku na obloze, když mohu jít na trh a pít rýžové víno?
Navečer se s holí v ruce, opilý vracím domů.
Bezcílně se toulám po krčmách a tržištích,
ale na každém, s kým hovořím, ulpívá lesk nebe...

(Deset obrazů krocení býka)

neděle 22. června 2008

Pořádek...


Abychom udělali pořádek ve světě,
musíme nejdříve udělat pořádek v národě;
abychom udělali pořádek v národě,
musíme nejdříve udělat pořádek v rodině;
abychom udělali pořádek v rodině,
musíme nejdříve rozvíjet svůj osobní život;
musíme udělat pořádek ve svém srdci.“


Confucius

pátek 20. června 2008

Čisté básně...


Co dělá duše v koupelně?

když odjíždíš a vracíš se.

Tak to tě má duše koupe mě.

A smývá mě, když snažím se.


Smažím se nad pánví vroucích smyšlenek.

Co vrací se zas a znova.

Jsem pořád princ bezzemek

a ty jsi moje bosanova?


A tak umyl jsem se zase

a vypadám zas krásně...

Stekly vanou černé saze

a mám zase chuť, psát básně.

pro Janu

Šaty...


BYL NEJDŘÍVE MILÝ, PAK VÍTĚZNÝ.
KDYŽ OBLÉKLA JSI ŠATY PRINCEZNY.
ÚSMĚV CO OZDOBIL, VYPADAL ODHODLANĚ.
OČIMA UCHOPIL A ŠATY - HR NA NĚ.
VÝSTŘIH A VLASY, NÍZKÁ JE HLADINA.
HORMONŮ KRÁSY, ŽENA JE PŘÍČINA.
ÚLEVA ZÁSAH, KABINKA OTVÍRÁ.
NAŠLA SE KRÁSA, VÝMĚNA ZAČÍNÁ.
JAK SE DNES DAŘÍ A ŠTĚSTÍ SKLOUZNE.
POD ŠATY A MAŘÍ SEN PO NĚMŽ HLOUPNEŠ.
ZROZENÁ TY A KDE JE PŘÍČINA?
ZKUS ŠATY, ZAS JEDNA ZMĚNA ZAČÍNÁ.


Michal Zachar
.....................................................................................................................................na základě zkušeností z praxe imagemakera

Život je krásná duha...Život je krátká duha,
když jdeš a nevíš kam.
A někdy taky jde dost ztuha
ejhle, stojíš u nebeských bran.

Víš, jak se množí červy?
Opravdu znáš pravdu, atomy?
A uvnitř máš jen svoje nervy
a pevné tělo na hromy.

Jsi zaujat svou formou
a když se ozve - čoveče?
Tak TY jsi normou
a jen tak s někým nepečeš.

Život je krásná duha
a trvá věčně docela.
Ale když hraješ dobrodruha?
Jsme rasa, co je dospělá?

MZ

čtvrtek 19. června 2008

Chyba tisku...Když utíkáš pohledem,
z vlaku ven na koleje,
tak přeješ si být medvědem
a obejmout vše kolem jen...
A obejmutí medvědí,
to není ledasjaký.
Dokážeš sebrat v sobě,
zemi, vodu, mraky?
Síla s níž sbíráš,
vše co je třeba k stisku,
a klidně rozebíráš to,
že nechceš najít chybu tisku...

MZ

středa 18. června 2008

Tomášovi za přání k narozeninám...

Jak říci vám, že láska je hned tam a hned zas tady?
Jak jsem rád, že můžu říct, že mám kamarády?
Jsou dny, kdy láska není a kde je vaše pochopení?
Je krátké jako lžička jmění co se rychle v popel změní...


Jenom dotek slov může změnit kluka v muže.

Jsou slova co ani pečená - a nic už nepomůže.

Těch slov je jenom pár, sázka?

Třeba, díky - hřeje mě tvá láska!


96% MZ

neděle 15. června 2008

Žena je...na motivy LOST HIGWAY


Žena je nepopsaný list.

Žena je miska jahod.

Co se mi nechce nechat sníst

a užít si tak spoustu lahod...


Žena je jablkem.

Žena je klíč.

Pro mě jen oves s obrokem

já jsem kůň, ona je kočí, fič...


Žena je výzva.

Žena je smích.

Ta stará bolestivá jizva,

co nejde dát teď pryč.


Žena je smysl.

Žena je dům.

Když máš svůj úmysl,

tak nechoď přes rozum...


Žena je klid.

Žena je květina.

S ženou vše končí

a vše začíná.


........................................

Štěstí je duet...

Co je štěstí? Tanec bytí?
Vážka světlem zlatá?
Vnímání všeho co se třpytí?
Tvá ruka, ňadra boubelatá?
Štěstí jsou osamělá jitra,
když vidíš plachou vážku,
nad vodní hladinou
a nenarazíš na překážku.
Štěstí jsou olivy v taverně,
když tančíš, je mi nádherně.
Udělat štastným může růže.
A nemusí být z Jericha.
Stačí dovolit si být a štastný
a třebas tančit do ticha...

MZ

Cesta zpěje do lásky...

Cesta lásky je spletitá.

Pro tebe, pro mne, život tu cupitá...

Avšak to, že je tak klikatá,

dělá ji vzácnou a jedinečnou.

Kdo tvoří svůj život v přímých linkách?

Ten to má nalinkovaný!

Ale z notové osnovy dělá symfonii života,

to vše co nás osloví, houslový klíč a noty.

A kdo tohle nepochopí?

Štěstí není závislé na někom, kdo je s námi.

Je zde v nás, vpředu i za vámi...

Udělat se štastným nemůže vás žádný člověk nebo věc,

zkoušíš se rozmluvit a řící miluji, tě přec?

Možná stačí říct si, že když jsme se potkali, vyrostlo nám štěstí.

A je jedno jestli pod borovicí nebo na náměstí...


Královna života...Královno života, když jsem byl malý, říkal jsem mami.
To slovo jen klokotá a víš, že je pravý...
Když život dáš, slyšet je křik, malý neřekls dík.
Velký se polekáš, slovo stalo se - mžik...
Kolikrát v životě potkáš tu plyš? A řekla jen víš?
A bylo jsi na světě, maličký, slovo co stalo se tělem...

MZ

sobota 14. června 2008

Dobrou moc...

Dobrou moc jsem slyšel poprvé.
Byla to duše co vyšla bez krve.
A zrodila se sama v novém těle.
Byla tu sama bez přítele.

Hledala svou podstatu, své ukotvení.
Ve dveřích bez pantů a bez moci nic není...

Nejdou otevřít tam a ani zpátky.
Nevíš, jdeš do války či do pohádky?
Nevědomí je to, co hledá dveře.
A když otevřeš, bude to láska k Janě, Mirce, Věře?
K Františkovi? Kdo ví?

Hledala svou podstatu, své ukotvení.
Ve dveřích bez pantů a bez moci nic není...


Haleluja, jsou stovky dveří co můžeš prohlédnout.
Kde všude hledáš lásku? Každý, každičký kout.
Můžeš se uběhat a můžeš jen tak plout.
Jediné co musíš, pro to abys uviděl ji, je rozhodnout...

MZ

http://www.youtube.com/watch?v=T2NEU6Xf7lM

pátek 13. června 2008

Dračí dech...


Jak málo stačí?
K tomu, by člověk vzniknul.
On vzal dech dračí...
A bál se, aby nezaniknul.

Jak často berem do ruky.
Ty druhé ruce druhých?
Jak slyšíme své dozvuky?
A vnímáme své pruhy...

Když díváme se do dlaní
a zas a znova na ně...
Kdo znás je drak, kdo paní?
A kdo je člověk odhodlaně?

Kdy stisky rukou přesvědčí
a stisknem si i dlaně?
Až budem drakem člověčím
a člověk s dechem saně...MZ
.....................................................
dračí paní, pro možná krásné chvíle, co věnovat chci jednou nějaké víle...

Jsi?


Jsi sladká tráva na slunci.
Jsi moře skvrnek na pulci.
Jsi bílý květ a louka k tomu.
Jsi cesta, co chtěla svést až domů.
Jsi lampa, co se sama plní.
Jsi samba, co se jen tak vlní.
Jsi pečeť rodu Šalamouna.
Tak buď ráda, že tu JSI... a nebuď za lemouna.


MZ

Srdce dáváš široké...

Když srdce dáváš široké,
a nikdo neví, že jsi sám.
Tak sbohem bud ty Godote,
kdo uviděl jsi, že ho mám.

To srdce není z perníku,
chutná však možná líp.
Zaskočí za tebou až z Blaníku,
zpráva, žes dobyl horu Říp.

Když dáváš srdce široké,
tak věříš i na člověka.
Ten, kdo je bláznem v nicotě,
tak ví, že cesta je daleká.

A vede-li z Blaníku či z Řípu,
tam do udolí plné konvalin
musíš mít srdce, rozum, pípu,
abys moh čepovat svůj stín...

MZ

No comment...


Dobrý den, zasílám Vám fotografie z předkola
Mistrovství republiky v make-upu.

Umístil jsem se na 4. místě z 18 soutěžících
a postupuji v září do finále.

Stále čerpám z vaší výuky.

S pozdravem


Marek Pala

čtvrtek 12. června 2008

Myšlenka - Hamho Kihwa


Snažší je přeměnit hory v rovinu

a naplnit moře

než uspokojit lidské srdce.


Dám ti však radu:

ať se díváš na trnité houští

nebo na květ broskvoně,

věz, že před tvýma očima

není ani zrnko prachu.

-----------------------------------

Hamho Kihwa (1376 Čchungdzu - 1433 klášter Pongamsa)
usiloval celý život o pochopení mezi budhismem a konfucianismem...

středa 11. června 2008

Kameny a vody v potoce - Tchego Pou + MZ


Jedno uplývá a druhé trvá.

Jedno mlčí a druhé hučí.

Kam se to vrací se zalykavým nářkem?

Myslím, že na daleké nebe.

To zná jen jedinou barvu.

Tebe.
---------------------------
Tchego Pou - korejský zenový mistr
(1301 Hongdžu - 1382 poustevna Sosoram)

Čekání na prince...

Čekáš-li na prince, užívej života!
zastav se pohlaď se, nebuď si despota...
Čekáš-li na prince, měj rakev a trpaslíky,
měj vždycky po ruce, to abys řekla díky...
Čekáš-li na prince, můžeš i zbohatnout,
ruku máš na klice dveří co můžeš odemknout...

MZ

Získat ten pocit...


Pamatovat pocit!

Poskytnout pomoc.

Připravit na cit?

Překonat nemoc.

A mít se pořád rád...

Zachovat kredit?

Zaměřit tak moc.

Zase být hobbit!

Zaskočit noc.

A získat si lásku na pořád...

MZ

pondělí 9. června 2008

neděle 8. června 2008

Tomášovo evangelium

Tomášovo evangelium je součástí souboru gnostických spisů objevených v egyptském Nag Hammádí v roce 1945 (NHC II/2). Nejnovější výzkumy posunují vznik evangelia stále hlouběji do minulosti, do let 70 až 80 našeho letopočtu nebo i do poloviny prvního století a ještě dříve. Tři fragmenty textu jsou známy z papyru Oxyrhynchus pocházejícího z období mezi lety 130 a 250 (pOxy. 1, 654 a 655). Jako místo vzniku se nejčastěji uvádí východní Sýrie, kde se apoštol Tomáš těšil mimořádné úctě. Samotný koptský opis z Nag Hammadské sbírky je datován do poloviny 4. století. Evangelium bylo ve starověku všeobecně známé a rozšířené. Obsahuje 114 Ježíšových výroků (logií). Více než třetina výroků více či méně odpovídá citacím v synoptických evangeliích, další třetina má gnostický charakter. Do dnešní doby se velká část Tomášova evangelia zachovala dokonce i ve východním čínském Turkestánu na tzv. Turfanských fragmentech (Turfan Fragment M 789) z manichejského prostředí. Existenci evangelia připomínalo mnoho představitelů prvotní církve. Na začátku 3. století (225-235) se o něm zmiňoval Hippolyt Římský. Ve 4. století před ním varoval jeruzalémský biskup Kyrillos, který ho nepravdivě označil za dílo manicheistů. Z Kyrillovy zprávy lze vyvodit, že spis byl mezi křesťany oblíbený. Z dostupných historických faktů vyplývá, že předlohou knihy byl soubor původních Ježíšových výroků (někdy označovaných jako pramen Q). Řada badatelů se domnívá, že Tomášovo evangelium obsahuje autentičtější informace o Ježíšově životě než Nový zákon. Stejně jako některé další gnostické rukopisy (Rozhovor se Spasitelem, Kniha Tomáše Atleta, Tajná kniha Janova) je literární podoba výroků a rozhovorů s Kristem starší než biografický žánr biblických evangelií. Navzdory tomu se představitelům církve podařilo ve 3. až 5. století prosadit soubor redigovaných věroučných textů. Všechny ostatní zdroje informací byly, až na malé vyjímky, důsledně zlikvidovány. Emeritní profesor Dr. James M. Robinson, bývalý ředitel Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) při univerzitě v kalifornském Claremontu a organizátor expedice v Nag Hammádí, na adresu Tomášova evangelia a jeho vztahu k Novému zákonu prohlásil:

Tomášovo evangelium odpovídá žánru apoštolské literatury mnohem spíš než kanonická evangelia. Kanonická evangelia se tak dostávají do obdobného druhotného postavení, které dřív deklasovalo jiná evangelia jako apokryfní. Jasné rozlišení mezi tím, co je kanonické a co ne, se začíná ztrácet ...”

Konkrétní důvody, které se v rané křesťanské literatuře uváděly pro přijetí nebo vyloučení daných textů, nejsou už dnes často přesvědčivé (...) Běžný tradiční křesťanský předpoklad, že Ježíš kanonických evangelií je právě takový, jakým Ježíš byl, a že jeho učedníci mu rozuměli tak, jak o tom svědčí Apoštolské vyznání víry, a že proto křesťanské pravověří zůstávalo po staletí věrné tomu, co učil a činil - tato konstrukce je už prostě neudržitelná ...” “Nový přímý přístup k této jiné podobě raného křesťanství v knihovně z Nag Hammadi má proto veliký význam. Tento objev už ukázal, jak byl tradičně jednostranný náš historický výklad počátků křesťanství. Proces přehodnocení gnostické strany tohoto sporu je v plném proudu. Neboť dříve byl gnosticismus znám pouze z výňatků ortodoxních spisů, které se věnovaly honbě na kacíře a propůjčovaly se zesměšňování a odmítání. Nyní se ukazuje, že gnosticismus si právem zasluhuje naši soustředěnou pozornost. Měli jsme si to uvědomit již dávno, věděli jsme přece, že mnozí přední křesťanští myslitelé raného období byli gnostici." (převzato z časopisu Česká metanoia č.5/1994)

------------------------------------------------------

Následující překlad Tomášova evangelia je doplněn o odkazy na související pasáže v Novém zákoně.

1. Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos Juda Tomáš a pravil: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti.

2. Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest. (Mt 7,7-11; L 11,9-13)

3. Ježíš řekl: Když ti, co vás vedou, vám řeknou: "Pohleďte, království je v nebi", tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: "Je v moři", předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou. (L 17,20-21)

4. Ježíš řekl: Starý muž ve svých dnech nebude váhat a zeptá se malého dítěte v sedmi dnech, kde je místo života, a bude žít. Neboť mnozí první budou poslední a stanou se jedním jediným. (Mt 11,25; Mt 19,14; Mt 19,30; Mk 9,35-37; Mk 10,31; L 10,21)

5. Ježíš řekl: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.(2K 10,7; Mk 4,22; Mt 10,26; L 8,17; L 12,2)

6. Jeho učedníci se ho ptali a říkali mu: Chceš, abychom se postili? A jakým způsobem se máme modlit? Budeme dávat almužny a jaké (předpisy ohledně) jídla máme dodržovat? Ježíš řekl: Nelžete a nedělejte to, co sami nenávidíte, neboť to všechno je zjevné před tváří nebe. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno a co je ukryto, nezůstane nezjeveno. (Mk 2,18-19)

7. Ježíš řekl: Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale zavržený je člověk, kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem. (1Pt 5,8)

8. A řekl: Člověk se podobá moudrému rybáři, který hodil síť do moře a vytáhl ji z moře plnou malých ryb. Mezi nimi našel ten moudrý rybář velkou dobrou rybu. Tu hodil všechny malé ryby do moře a ponechal si bez váhání tu velkou rybu. Kdo má uši k slyšení, slyš! (Mt 13,47-50; Mk 4,9)

9. Ježíš řekl: Hle, vyšel rozsévač, nabral do dlaně a rozhazoval. Něco spadlo na cestu, přilétli ptáci a sezobali to. Jiné dopadlo na skálu a nemohlo se zakořenit a nevyhnalo klas. A jiné dopadlo do trní a to udusilo semena a červ je sežral. A jiné dopadlo na dobrou zem a ta vydala dobrý plod. Přinesla šedesátinásobek a stodvacetinásobek.(Mk 4,3-10; Mt 13,3-9; L 8,5-10)

10. Ježíš řekl: Hodil jsem na svět oheň a udržuji jej, dokud neshoří. (L 12,49)

11. Ježíš řekl: Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat?(Mk 13,31; 1K 6,16-17; Ef 2,14-16)

12. Učedníci řekli Ježíšovi: Víme, že od nás odejdeš. Kdo bude naším vůdcem? Ježíš jim řekl: Kamkoli půjdete, dojdete k Jakubovi Spravedlivému, kvůli němuž vzniklo nebe i země.

13. Ježíš řekl svým učedníkům: Srovnejte mne s někým a povězte mi, komu se podobám. Šimon Petr mu řekl: Podobáš se spravedlivému andělovi. Matouš mu řekl: Podobáš se moudrému filozofovi. Tomáš mu řekl: Mistře, má ústa nemohou vyjádřit, komu se podobáš. Ježíš řekl: Nejsem tvůj mistr, neboť ty jsi pil z tryskajícího pramene, který jsem já sám odměřil a opojil ses. A vzal ho, poodešel a řekl mu tři slova. Když Tomáš přišel ke svým společníkům, ptali se ho: Co ti Ježíš řekl? Tomáš jim odpověděl: Když vám řeknu jedno ze slov, která mi pověděl, vezmete kameny a hodíte je po mě, oheň vyšlehne z těch kamenů a spálí vás.(Mk 8,27-29; Sk 2,13)

14. Ježíš jim řekl: Jestliže se postíte, hřešíte. A hestliže se modlíte, budete odsouzeni. A jestliže dáváte almužnu, uškodíte svým duchům. Když půjdete do nějaké země a budete putovat tamější krajinou a přijmou vás, tak jezte, co vám předloží a uzdravujte jejich nemocné. Neboť to, co vchází do vašich úst, vás neposkvrní. Avšak to, co z vašich úst vychází, to je to, co vás špiní.(Mt 7,15; Mt 15,11; L 10,3-12)

15. Ježíš řekl: Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, pokloňte se tváří až k zemi a vzdejte mu poctu. To je váš Otec.(Žd 7,3)

16. Ježíš řekl: Možná si lidé myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj, a nevědí, že jsem přišel přinést rozdělení - oheň, meč a boj. Neboť je-li pět lidí v domě, pak budou tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synu a syn proti otci. A předstoupí jako jediní.(Mt 10,34-36; L 12,49-53)

17. Ježíš řekl: Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo.(1K 2,9)

18. Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, jaký bude náš konec. Ježíš řekl: Už jste odkryli počátek, že se ptáte po konci? Tam, kde je počátek, tam bude i konec. Blažený je ten, kdo stojí na počátku. Takový pozná i konec a neokusí smrti.(L 9,27; Zj 20,6; Zj 22,13)

19. Ježíš řekl: Blažený je ten, kdo byl dříve, než vznikl. Když budete mými učedníky a uslyšíte má slova, budou vám i tyto kameny sloužit. Neboť máte pět stromů v ráji, které se nemění v létě ani v zimě a jejichž listí neopadává. Kdo je pozná, neokusí smrti.

20. Učedníci řekli Ježíšovi: Pověz nám, čemu se podobá království nebe? On jim řekl: Je podobné hořčičnému zrnu, menšímu než ostatní semena, když ale dopadne na zem, která je obdělávána, vyžene velký výhonek a stane se ochranou pro nebeské ptactvo.(Mk 4,30-32; Mt 13,31-32; L 13,18-19)

21. Marie řekla Ježíšovi: Komu se podobají tvoji učedníci? On řekl: Podobají se malým dětem, které se usadily na poli, které jim nepatří. Když přijdou majitelé pole a řeknou: "Vraťte nám naše pole", děti jsou před nimi nahé, aby jim ho nechaly a jejich pole jim daly. Proto vám říkám: Když pán domu ví, že přijde zloděj, bude bdít, dokud nepřijde a nenechá ho vniknout do svého domu, do svého království, aby mu nevzal jeho věci. Buďte na pozoru před světem. Opásejte svá bedra velkou silou, aby lupiči nenalezli cestu a nemohli se k vám dostat. Neboť to potřebné, k čemu se upínáte, se stane. Kéž je ve vašem středu chápající člověk. Jakmile dozrál plod, přišel rychle se srpem v ruce, a požal jej. Kdo má uši k slyšení, slyš!(Mk 3,27; Mk 13,34-37; Mt 24,43-51; L 12,35-40)

22. Ježíš viděl malé děti, které pijí mléko. Řekl svým učedníkům: Ty děti, co pijí mléko, se podobají těm, kteří vcházejí do království. Řekli mu: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným, aby mužskost nebyla mužskostí a ženskost ženskostí, když své oči budete mít na místě svých očí a ruce na místě rukou, nohy na místě nohou, obraz místo obrazu - pak vejdete do království.(Mk 10,13-16; Ef 2,14-16)

23. Ježíš řekl: Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce a budou stát jako jeden jediný.(Mt 22,14)

24. Jeho učedníci řekli: Pouč nás o místě, kde jsi, neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali. On jim řekl: Kdo má uši, slyš! Uvnitř člověka světla je světlo a osvětluje celý svět. Když ono nesvítí, je tma.(Mk 4,23, Mt 5,15-16; Mt 6,22-23)

25. Ježíš řekl: Miluj svého bratra jako svou duši, chraň ho jako zřítelnici svého oka.(Mk 12,31; 1J 2,10)

26. Ježíš řekl: Třísku v oku svého bratra vidíš, ale břevno ve svém oku nevidíš. Když odstraníš břevno ze svého oka, pak prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra.(Mt 7,3-5, L 6,41-42)

27. Ježíš řekl: Když se nebudete postit světu, nenaleznete království. Když neuděláte sobotu sobotou, nespatříte Otce.(Žd 4,3-11)

28. Ježíš řekl: Stál jsem uprostřed světa a zjevil jsem se jim v těle a našel jsem všechny opilé. Nenašel jsem mezi nimi jediného žíznivého a moje duše pocítila bolest nad lidskými syny, že jsou slepí ve svém srdci a nevidí, že přišli na svět prázdní a hledají zase, jak by prázdní vyšli ze světa. Ale teď jsou opilí. Až setřesou své víno, budou činit pokání.(J 7,37)

29. Ježíš řekl: Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě.(J 3,6; J 6,63)

30. Ježíš řekl: Kde jsou tři bohové, jsou to bohové. Kde jsou dva nebo jeden, jsem s ním já.(J 10,34-35; Mt 18,20)

31. Ježíš řekl: Žádný prorok není přijímán ve své vesnici. Žádný lékař neléčí ty, kteří ho znají.(Mk 6,4; L 4,23-24; J 4,44)

32. Ježíš řekl: Město je postavené na vysoké hoře a je opevněné, nemůže padnout ani nemůže být ukryto.(Mt 5,14)

33. Ježíš řekl: Co uslyšíš jedním uchem - i jiným uchem, vyhlašujte to na svých střechách. Nikdo totiž nerozsvěcuje lampu a neklade ji pod nádobu ani ji nedává na skryté místo, ale staví ji na svícen, aby každý, kdo vchází dovnitř a kdo vychází ven, viděl její světlo.(Mt 10,27; Mt 5,15; L 8,16; L 11,33; L 12,3; Mk 4,21)

34. Ježíš řekl: Když slepý povede slepého, spadnou oba do jámy.(Mt 15,14; L 6,39)

35. Ježíš řekl: Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.(Mk 3,27; Mt 12,29)

36. Ježíš řekl: Nestarejte se od rána do večera a od večera do rána, co si vezmete na sebe.(Mt 6,25; L 12,22)

37. Jeho učedníci řekli: Kdy se nám ukážeš a kdy tě uvidíme? Ježíš řekl: Až se svléknete bez studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako úplně malé děti a stoupnete si na ně. Pak uvidíte syna Živého a nebudete se bát.

38. Ježíš řekl: Mnohokrát jste si přáli slyšet tato slova, která vám říkám, ale nemáte nikoho jiného, od koho byste je mohli slyšet. Přijdou dny, kdy mě budete hledat, ale nenaleznete mě.(Mt 13,17; L 10,24)

39. Ježíš řekl: Farizeové a zákoníci přijali klíče poznání, skryli je, nevstoupili dovnitř, a ty, kteří vstoupit chtějí, nenechali. Vy ale buďte obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.(Mt 10,16; Mt 23,13; L 11,52)

40. Ježíš řekl: Jeden vinný keř byl zasazen mimo Otce a protože nebyl upevněn, bude se svými kořeny vyvrácen a zahyne.(Mt 15,13; J 15,1-6)

41. Ježíš řekl: Tomu, kdo něco má ve své ruce, bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odebráno i to málo, co má.(Mk 4,25; Mt 13,12)

42. Ježíš řekl: Staňte se neulpívajícími. (Buďte kolemjdoucími.)(1K 7,31)

43. Jeho učedníci mu řekli: Kdo jsi, že nám tohle říkáš ? (Ježíš odpověděl): Z toho, co vám říkám, nepoznáte, kdo jsem? Ovšem jste jako židé, neboť oni milují strom a nenávidí jeho plody, nebo milují plody a nenávidí strom.(J 1,10-11; Mt 23,29-33; L 11,47-48)

44. Ježíš řekl: Kdo se rouhá Otci, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá Synu, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá svatému Duchu, nebude mu odpuštěno na zemi ani na nebi.(Mk 3,28-29; L 12,10)

45. Ježíš řekl: Nesbírají se hrozny z trní, ani se nesklízejí fíky z bodláčí, neboť nemá žádné plody. Dobrý člověk vynáší dobro ze svého pokladu, špatný člověk vynáší špatné ze špatného pokladu, který je v jeho srdci, a tak mluví špatné věci. Z plnosti srdce totiž vynáší špatné věci.(L 6,43-45; Mt 7,16-20; Mt 12,33-35)

46. Ježíš řekl: Od Adama až po Jana Křtitele není nikdo, kdo se zrodil z ženy, větší než Jan Křtitel, takže jeho oči neklesnou. Avšak řekl jsem: Kdo bude mezi vámi malý, ten pozná království a bude větší než-li Jan.(Mt 11,11; L 7,28)

47. Ježíš řekl: Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínat dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.(Mt 6,24; L 16,13; L 5,36-39; Mk 2,21-22)

48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.(Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

49. Ježíš řekl: Blažení, kteří jsou samojediní a vyvolení, neboť vy naleznete království. Pocházíte z něj a opět se tam vrátíte.(Mt 6,33; L L 12,31)

50. Ježíš řekl: Když vám řeknou: "Odkud jste?", řekněte jim: "Přišli jsme ze světla, z místa, kde světlo vzniklo samo ze sebe. Vyvstalo a zjevilo se v jejich obraze." Když vám řeknou: "Kdo jste vy?", tak řekněte: "Jsme jeho synové, vyvolení živého Otce." Když se vás budou ptát: "Co je ve vás znamením vašeho Otce?", tak jim řekněte, že je to pohyb a klid.

51. Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete.(Mt 17,10-13; J 1,10-11)

52. Jeho učedníci mu řekli: Dvacet čtyři proroků mluvilo v Izraeli a všichni mluvili v tobě. On jim řekl: Zapomněli jste na živého a mluvili o mrtvých.(Mt 8,22; L 9,60)

53. Jeho učedníci mu řekli: Prospívá obřízka nebo ne? On odpověděl: Pokud by prospívala, jejich otec by je z jejich matky plodil obřezané. Ale pravá obřízka na duchu přináší velký prospěch.(Ř 2,28-29; Ko 2,11; F 3,3)

54. Ježíš řekl: Blažení chudí, neboť vám patří království nebe.(L 6,20; Mt 5,3) 55. Ježíš řekl: Kdo nemá v nenávisti svého otce a svou matku, nemůže se stát mým učedníkem. A kdo nemá v nenávisti své bratry a své sestry a nenese svůj kříž tak jako já, nebude mne hoden.(Mt 10,37; L 14,26)

56. Ježíš řekl: Ten, kdo poznal svět, objevil mrtvolu a kdo objevil mrtvolu, toho svět není hoden.

57. Ježíš řekl: Království Otce se podobá člověku, který zasel [dob]ré semeno. Jeho nepřítel přišel v noci a zasadil plevel mezi dobrá semena. Ten člověk však nenechal své čeledíny plevel vytrhat. Řekl jim: "Jen abyste nešli vytrhat plevel a nevytrhali s ním pšenici, neboť v den žně se plevel ukáže. Pak bude vytrhán a spálen."(Mt 13,24-30)

58. Ježíš řekl: Blažený člověk, který se namáhal. Nalezl život.(Mt 5,10; Mt 11,28)

59. Ježíš řekl: Dávejte pozor na živého, dokud žijete, abyste nezemřeli a chtěli ho pak vidět, ale už byste nemohli.(Mt 16,28; Zj 2,11)

60. (Viděli) Samařana, který nesl jehně a šel do Judska. (Ježíš) řekl svým učedníkům: (Proč jde) s jehnětem? Oni mu odpověděli: Aby ho zabil a snědl. On jim řekl: Dokud žije, nebude ho jíst, ale až ho zabije a bude z něj mrtvola. Oni řekli: Jinak to udělat nemůže. Řekl jim: Vy sami si hledejte místo spočinutí, abyste se nestali mrtvolou a nesnědli vás.(Žd 3,11-4,11; Mt 11,28-29)

61/A. Ježíš řekl: Dva budou odpočívat na jednom loži, jeden zemře a druhý bude žít.(L 17,34)

61/B. Salóme řekla: Kdo jsi, člověče? Vstoupil jsi na mé lůžko a jedl si z mého stolu. Ježíš jí řekl: Já jsem ten, který povstal z toho, co je jednotné. Dali mi z toho, co patří mému Otci. (Salóme řekla:) Jsem tvá učednice. (Ježíš jí odvětil:) Proto ti říkám: Kdo je mu podobný, bude naplněn světlem. Kdo je však rozdělen, bude naplněn tmou.

62. Ježíš řekl: Říkám svá tajemství [těm, kteří jsou mých] tajemství [hodni]. Když něco činí tvoje pravice, ať to neví tvoje levice.(Mt 6,3)

63. Ježíš řekl: Byl jeden bohatý člověk, který měl mnoho majetku. Řekl: "Budu si užívat svého majetku, abych sázel a sklízel, pěstoval a plnil své stodoly úrodou, abych neměl v ničem nedostatek." To je to, co si ve svém srdci myslel. A té noci zemřel. Kdo má uši, slyš.(L 12,15-20; Mk 4,9)

64. Ježíš řekl: Jeden muž měl hosty, a když připravil hostinu, poslal svého čeledína, aby hosty svolal. Přišel k prvnímu a řekl mu: "Můj pán tě volá." On ale řekl: "Mám u obchodníků peníze. Přijdou ke mně večer a já musím jít a dát jim pokyny. Z hostiny se omlouvám." (Čeledín) šel k druhému a řekl mu: "Můj pán tě zve." Ten ale odpověděl: "Koupil jsem dům a je mne tam celý den zapotřebí. Nebudu mít volno." (Čeledín) přišel k dalšímu a řekl mu: "Můj pán tě volá." On mu řekl: "Můj přítel se bude ženit a já jsem ten, kdo bude pořádat hostinu, nebudu moci přijít, z hostiny se omlouvám." (Čeledín) šel za dalším a řekl mu: "Můj pán tě volá." On mu (ale) řekl: "Kupil jsem vesnici a jdu, abych vybral daně, nebudu moci přijít, omlouvám se." Čeledín se vrátil. Řekl svému pánovi: "Ti, které si pozval na hostinu, se omluvili." Pán řekl svému čeledínu: "Jdi ven na cesty a přiveď ty, které tam nalezneš, aby se zúčastnili hostiny. Kupci a obchodníci neve[jdou] do míst mého Otce."(Mt 22,2-10; L 14,14-24)

65. Řekl: Jeden d[obrý] muž měl vinici a dal ji rolníkům, aby ji obdělávali a on od nich bral svou úrodu. Poslal svého čeledína, aby mu rolníci dali plody vinice. Oni se jeho čeledína chopili, zbili ho a málem ho zabili. Čeledín šel a pověděl to svému pánu. Jeho pán řekl: "Možná ho nepoznali." Poslal jiného čeledína, ale také toho rolníci zbili. Tu vyslal pán svého syna a řekl si: "Mého syna snad budou mít v úctě." Rolníci ale věděli, že syn je dědicem vinice, chopili se ho a zabili. Kdo má uši, slyš!(Mk 12,1-8; Mt 21,33-39; L 20,9-15)

66. Ježíš řekl: Ukažte mi kámen, který stavitelé zavrhli. To je kámen úhelný.(Mk 12,10; Mt 21,42; L 20,17; Sk 4,11; 1P 2,4)

67. Ježíš řekl: Kdo poznal všechno, sám v sobě má ale nedostatek, má nedostatek ve všem.(Mk 8,36; Mt 10,39; Mt 16,25-26; L 9,25; L 17,33; J 12,25)

68. Ježíš řekl: Blažení jste, když vás nenávidí a pronásledují. To místo, kam vás pronásledují, nenaleznou.(Mt 5,11; L 6,22)

69. Ježíš řekl: Blažení jsou ti, kteří se pronásledují ve svém srdci. To jsou ti, kteří opravdu poznali Otce. Blažení hladovějící, neboť vnitřek bude nasycen tím, po čem touží.(Mt 5,10; Mt 5,6; L 6,21)

70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

71. Ježíš řekl: Zboř[ím tento] dům a nikdo jej nebude moci [znovu] postavit.(Mk 14,58, J 2,19; Sk 6,14)

72. Jeden muž mu řekl: Řekni mým bratrům, aby si se mnou rozdělili věci po mém otci. On (však) pravil: Člověče, kdo mě ustanovil za dělitele? Obrátil se ke svým učedníkům a řekl jim: Jsem snad ten, který rozděluje?(L 12,13-14)

73. Ježíš řekl: Sklizeň je velká, ale dělníků málo. Poproste Pána, aby poslal dělníky ke žním.(Mt 9,37; L 10,2)

74. Řekl: Pane, mnozí jsou okolo (pramene), ale žádný v prameni.(J 4,14)

75. Ježíš řekl: Jsou mnozí, kteří stojí přede dveřmi, ale jen samojediní vstoupí do svatební komnaty.(Mk 2,19; Mt 9,15; L 5,34 v dosl.řec.překl., Zj 3,20)

sám jeden = být sám sebou

76. Ježíš řekl: Království Otce se podobá obchodníkovi, který má zboží a který nalezl perlu. Ten obchodník je moudrý, prodal zboží a koupil si tu jedinou perlu. Vy sami hledejte poklad, který nepomíjí, kde nejsou moli a kde červ neničí.(Mt 13,45-46; Mt 6,19-20; L 12,33)

77. Ježíš řekl: Já jsem to světlo, které je nade všemi. Já jsem vším. Vše ze mne vyšlo, vše se ke mně navrací. Rozštípněte dřevo, já jsem tam. Zvedněte kámen a také tam mne naleznete.(J 1,5; J 3,19; J 8,12; Kol 3,11)

78. Ježíš řekl: Proč jste vyšli na pole? Abyste viděli rákos, který se chvěje ve větru? Abyste viděli člo[věka], který má na sobě měkké šaty [jako vaši] králové a vaši předáci? Ti mají na sobě měkké šaty, a nebudou moci poznat pravdu.(Mt 11,7-8; L 7,24-25)

79. Jedna žena z davu mu řekla: Blaze lůnu, které tě nosilo a prsům, které tě kojily. On (jí však) řekl: Blaze těm, kteří slyšeli slovo Otce a v pravdě ho zachovali. Přijdou dny, [kdy] řeknete: Blažené lůno, které nepočalo, a prsy, které nekojily.(L 11,27-28; L 23,29)

80. Ježíš řekl: Kdo poznal svět, nalezl tělo. A kdo nalezl tělo, toho svět není hoden.

81. Ježíš řekl: Kdo se stal boháčem, má být králem. A kdo má moc, ať se jí zřekne.

82. Ježíš řekl: Kdo je mi nablízku, je nablízku ohni. A kdo je ode mne vzdálen, je vzdálen od království.(L 12,49)

83. Ježíš řekl: Obrazy se člověku ukazují a světlo, které je v nich, je ukryté v obraze světla Otce. On se zjeví, ale jeho obraz je skryt v jeho světle.

84. Ježíš řekl: Když uvidíte toho, kdo je vám podoben, radujte se. Když ale spatříte své obrazy, které vznikly před vámi - ani neumírají, ani se nezjevují - kolik snesete?

85. Ježíš řekl: Adam vznikl z veliké moci a z velikého bohatství a nebyl vás hoden. Kdyby vás byl hoden, ne[okusil by] smrti.

86. Ježíš řekl: [Lišky mají] své nory a ptáci mají svá hnízda, ale Syn člověka nemá žádné místo, kam by hlavu složil a odpočinul si.(Mt 8,20; L 9,58)

87. A Ježíš řekl: Nešťastné je tělo, které je závislé na těle. A nešťastná je duše, která je závislá na těchto obou.(J 6,63; Mt 8,21-22)

88. Ježíš řekl: Andělé přijdou s proroky a dají vám to, co je vaše. A vy sami jim dáte to, co máte ve své ruce. Říkejte si: Kdy přijdou, aby si vzali to, co je jejich?

89. Ježíš řekl: Proč omýváte vnější stranu poháru? Nechápete, že ten, kdo stvořil vnitřek, je ten, kdo stvořil také vnější stranu?(Mt 23,25; L 11,39-40)

90. Ježíš řekl: Pojďte ke mně, neboť mé jho je dobré a mé panství mírné a naleznete spočinutí.(Mt 11,28-30)

91. Řekli mu: Pověz nám, kdo jsi, abychom v tebe uvěřili. Řekl jim: Zkoumáte tvář nebe i země, a toho, který před vámi stojí, jste nepoznali. Ani tento okamžik nedokážete prozkoumat.(L 12,54-56)

92. Ježíš řekl: Hledejte a naleznete. Ale to, na co jste se mne dříve ptali, jsem vám tehdy neřekl. Teď vám to chci povědět, ale vy se na to neptáte.(Mt 7,7-8; L 11,9-10; J 16,12)

93. (Ježíš řekl:) Nedávejte svaté psům, aby to nehodili na hnůj. Neházejte perly sviním, aby je ne[zničily].(Mt 7,6)

94. Ježíš řekl: Kdo hledá, najde. A [kdo klepe], tomu bude otevřeno.(Mt 7,7-8; L 11,10)

95. (Ježíš řekl:) Když máte peníze, nedávejte je na úroky, ale dejte je tomu, který vám je už ne[vrátí].(Mt 5,42; L 6,30; L 6,34-35)

96. Ježíš řekl: Království Otce se podobá ženě, která vzala trochu kvasu a skryla ho do těsta - tak z něho udělala velké chleby. Kdo má uši, slyš.(Mt 13,33; L 13,20)

97. Ježíš řekl: Království O[tce] se podobá ženě, která nese [džbá]n plný mouky. Když šla dlouhou cestu, ucho džbánu se utrhlo a mouka se sypala po cestě, aniž by to věděla. Nevěděla vůbec, co se stalo. Když došla k domu, postavila džbán na zem a zjistila, že je prázdný.(2K 4,7)

98. Ježíš řekl: Království Otce se podobá muži, který chtěl zabít jednoho mocného muže. U sebe doma vytáhl meč a vrazil do stěny, aby poznal, zda je jeho ruka [dost] silná. Potom zabil toho mocného.

99. Učedníci mu řekli: Tvoji bratři a tvá matka stojí venku. Řekl jim: Ti zde, co činí vůli Otce, to jsou moji bratři a má matka. To jsou ti, kteří vejdou do království mého Otce.(Mt 12,46-50; Mk 3,32-35; L 8,19-21)

100. Ukázali Ježíšovi zlatou minci a řekli mu: Císařovi lidé od nás vymáhají daně. On jim řekl: Dejte císaři, co je císařovo, dejte Bohu, co je Boží, a co je mé, to dejte mně.(Mk 12,14-17; Mt 8,19-21; L 20,24-26)

101. (Ježíš řekl:) Ten, kdo neměl tak jako já v nenávisti svého [otce] a svou matku, nemůže se stát mým [učedníkem]. A kdo nemiluje svého [otce] a svou matku tak jako já, nemůže být mým [učedníkem]. Neboť má matka, která (… chybí 1-2 slova ...) ale moje pravá [matka] mi dala život.(L 14,26)

102. Ježíš řekl: Běda jim, farizeům. Podobají se psovi, který leží ve žlabu pro dobytek. Ani nežere, ani nedopustí, aby se dobytek nažral.(L 11,52)

103. Ježíš řekl: Blažený je člověk, který ví, v jakou chvíli vejdou lupiči, takže vstane, sebere své [síly] a opásá svá bedra dříve, než oni vstoupí.(Mt 24,43; Lk 12,39)

104. Řekli mu: Pojď, dnes se budeme modlit a postit. Ježíš však pravil: Jakého jsem se dopustil hříchu a v čem jsem podlehl? Ale když ženich vyjde ven ze svatební komnaty, tehdy ať se modlí a postí.(Mk 2,18-20; Mt 9,14-15; L 5,33-35 v dosl.řec.překl.)

105. Ježíš řekl: Kdo pozná otce a matku, toho nazvou synem děvky.

106. Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: "Horo, pohni se", tak se pohne.(Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

107. Ježíš řekl: Království se podobá pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta největší, zabloudila. Nechal těch devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenašel. Když ji unaven našel, řekl té ovci: "Mám tě rád víc než těch devadesát devět."(Mt 18,12; L 15,4-6)

108. Ježíš řekl: Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.(Mt 4,4; Ga 2,19-20)

109. Ježíš řekl: Království se podobá člověku, který má na svém poli ukrytý poklad a neví o něm. A když zemřel, zanechal jej svému [synovi]. Syn o něm (také) nevěděl (a) pole prodal. Ten, kdo je koupil, přišel, a když oral, [našel] ten poklad. Začal půjčovat peníze na úrok těm, kterým chtěl.(Mt 13,44)

110. Ježíš řekl: Kdo nalezl svět a zbohatl, ten ať se světa zřekne. (Mk 8,36; Mt 16,26; L 9,25)

111. Ježíš řekl: Nebe i země budou před vámi svinuta. A živý z Živého nespatří smrt ani strach. Neříká Ježíš: Kdo nalezl sám sebe, toho svět není hoden?

112. Ježíš řekl: Běda tělu, které závisí na duši. Běda duši, která závisí na těle.(J 6,63; Mt 8,21-22)

113. Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí.(L 17,20-21; Mt 24,23)

114. Šimon Petr jim řekl: Ať Marie od nás odejde, neboť ženy nejsou života hodny. Ježíš pravil: Dávejte pozor! Já ji povedu, abych ji učinil mužem, aby se stala živým mužným duchem podobně jako vy. Každá žena, která se učiní mužem, vejde do království nebe.

Poslední výrok byl k původní sbírce pravděpodobně přidán později.

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZDROJE Dus J., Pokorný P., Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I., Vyšehrad, Praha 2001 Kozák J., Evangelium neznámého boha, Bibliotheca gnostica, Praha 1994 The Gnostic Society Library, The Gospel of Thomas, http://www.gnosis.org/naghamm/gosthom.html Early Christian Writings, The Gospel of Thomas, http://www.earlychristianwritings.com/thomas.html Institute for Antiquity and Christianity, http://iac.cgu.edu/

pátek 6. června 2008

Chtěl jsem BÝT...


Chtěl jsem být indián.
Usiloval jsem o to z celých sil.
Stál jsem však nezadán.
A měl hlavu plnou žil.
Vůle a zlozvyky.
Chtěl jsem furt změnu.
Začal jsem od píky.
Například uvidět v šeru.
Co obětovat?
Čemu se podrobit?
Není lepší nemachrovat?
A jenom prostě BÝT?

MZ

Odvaha...

Když se díváš přes rameno, zapomínám nejen na jméno...

Tvůj vzhled přesvědčí tě, že nejsi až takové dítě...

Slova, co popsala by tvoji krásu, jsou slepá k tvému jasu...

Slova nejsou ten oceán, co zalil mě a splách...

Vidět svou touhu ve světle, to láska bez otázky nesplete...

Vidět se bez světla, to umí jen láska co už vykvetla...

Odvaha chtít uvidět, je nebát se srdce a nemyslet...

MZ


Toulám se v horách - Čingaj Hjesim


Sejdu k potoku a umyju si nohy,
vzhlédnu k horám a projasním si zrak.
Už nesním o světě slávy a hany.
Co víc si mohu přát?

-----------------------------

Čingaj Hjesim (1178 Nadžu - 1234 klášter Woldungsa);
byl jedním z 16 mistrů korejské zenové tradice, jenž obdržel titul učitel národa.

čtvrtek 5. června 2008

Láska a tiramisu

Třesu se mocí co vzešla z nočních bran,
dívám se lehce snoucí k hvězdě co budila,
den a střádám v hlavě jen svůj plán,
o tom, jak se láska v srdci schoulila...

Jak lehce ruka chvěje větrem kolem,
dívám se na hmotu zevnitř dospěle.
Nevidím však, proč chvěje i s mým bokem,
ta síla co jde napříč přes dvě postele...

Vydrž ráno je tady coby dup,
vzešla jsi snad s jablkem síly?
Na chlapovi co nezbyl vlastně ani chlup
se i pigment v pihách zdá dost bílý...

Zachytit jádro, vyřknout svou lásku.
Docela snadné, spoutaný je svět nevinný.
Na odpověd rukou psanou na otázku.
Kdo z nás je JÁ a kdo je jediný?

Království slibovali a neřekli, že dali nám
do rukou silných i silně chvějících
všechno od počátku a bez zábran
když zvali na tiramisu posypané skořicí...

Těžká je ruka co se silně chvěje,
když skládáš dlaně do dlaně
a skončíš chvíle beznaděje,
protože víš co že jednou nastane.

Je lehké žít v bez vědomí vztahů,
kde život zkrátil sis o otázku.
Že je těžké chvějíc zamést z prahu
rukou své právo na království, na lásku...

Těžké je proto, že tvoje ruka silně chvějící
nemůže mít v rukou už nic jiného,
než království plné tiramisu se skořicí
nic jiného, než krom sebe samého...

MZ

úterý 3. června 2008

pro DARINU...


Slza v oku vzpříčená
křičela bolestí a steskem,
když duše tvoje zničená,
sdílela světu co je - s leskem.


Počnout a naplnit svou touhu
je radost největší, svit slunce, jas.
Dát život je nejvíc co mohu,
a teď spadla ze závoje tvých řas.


Slza v bolesti řvavá, kroutí a letí.
Když mámou nebudeš, není zlý den.
V očích svých dětí přeješ si zestárnout,
převyprávět jim svůj život a ukázat sen.


Upadla slza, jako když skutálíš míč.
Představ si, že zase znova,
dostaneš možnost odejít pryč.
To do srdce ti přejde touha nová.


Když urputně vypláčeš slzu,
stejně, jak tělo nechtělo dar
umožníš životu, možná že brzo,
zasadit v srdci tu radost a života žár.

MZ


Zázraky se dějí...


Tančící oblaka, nahoře, na dně...
Chce se ti vystoupat někam až nad ně...
Chceš se jen rozběhnout a protkávat vítr...
Kdo by si pomyslil, žes dotknul se, kmitl...
V napití z ničeho, z toho, co neteče...
Jsem kůň stojící, slunce bere mě do péče...
Mraky jsou nad hlavou, mraky jsou pod hlavou...
Co mě teď spojuje s tou krásnou dálavou...
Zastavit, spočinout, políbit vodu a napít se...
Podívat do dáli než slunce vzdálí se...
Když jdeš tak po světě, uvidíš zázraky...
Života kus, co vidíš v louži pod mraky...
Koně přivést až k vodě, není žádný um....
Aby se však napil, to je nad rozum...


MZ
....................................................

pondělí 2. června 2008

Nejlepší kus masa - zenové příběhy...

Když se ptali Banzana, jak mu přišlo pochopení, odpověděl, že se to stalo když jednou zaslechl na tržišti tento rozhovor: "Dejte mi nejlepší kus masa, který máte," poroučel si zákazník.
"Všechno co nabízím je nejlepší," odpověděl mu řezník.
"V mém krámku nenajdete kousek masa, který by nebyl nejlepší."

Mluvení o pocitech...

Mluvte o svých cílech a pocitech jenom s těmi, kteří vám přejí a nezávidí, a o jejichž přátelství jste přesvědčeni.

Pokud se necítíte silní, nevysvětlujte svoje vnitřní poznání lidem, kteří mu nejsou otevření protože vám začnou oponovat hrubšíma myšlenkama a vy se neubráníte, protože to je jakoby vkročil slon do obchodu s porcelánem, budete mít co dělat jenom s tím aby vám něco nerozbil, vznikne frustrace a vy se jenom navzájem oddálíte.

K tomu aby jste druhému ukázali svoje poznání anebo názor, stačí mnohem míň, stačí když ho budete mít uvnitř rádi a budete s ním mluvit o věcech z jeho světa, které mu činí radost tak ten druhý k vám získá důvěru.

Pak už se vše bude dít samo a on vás začne pomalu poslouchat více, aniž by vám odporoval. Láska nezná předpojatosti.

Pomozte člověku najít lásku, potom se vytratí rozpory.

neděle 1. června 2008

NEDORUČENÁ - báseň stará 93 let co nikdy nedošla do těch rukou, jimž byla určena - pradědeček Josef Trnka padl v roce 1915 v I. svět. válce


Jest jedna květinka velice něžná,
která bolu na světě nezná.
A když vůkol všechno již vadne,
hola dívenko, nezapomeň na mne.


Nechť drahá nikdy nepoznáš,
že klam a zrada bolí,
budeš štastná se svým milým.
Kéž srdce tvé si vivolí
ať tvé srdce milující
nebeskou vlast pro vždy cítí.

A tvé líce vzkvétající
ať jsou provždy růže,
Pomněnka to kvítí něžné, 

též někdy uvadne.
Ať moje láska růžolící,
večer si k tobě sedne.
Ať moje láska k tobě nikdy nezvadne.

Jak ranní červánky květinku ze snu budí.
Nech tento lístek jako vzpomínku na mě co vzbudí.
Až slavík z lesíka svou ranní píseň pěje,
vzpomeň si dívenko, že to je srdečný pozdrav ode mne...


..........................

Slova, která byla vyřčena a jsou důležitá - by měla dojít svého cíle. I když je už neuslyší uši, kterým byla určena, myslím si, že je slyší aspoň teď a takto. Našel jsem ten lístek v pozůstalosti po mé babičce jako vzpomínku na svého tatínka, kterého měla na světě tak málo. A jeho vyznání a láska k ženě, kterou prosí, aby měla ráda dál, ne pofidérní představy, ale život a člověka by se měla tesat. Ne všechno, co nám naši předkové předávají, stojí za to si vzít sebou. Vím, že tohle za to rozhodně stojí...