středa 25. dubna 2007

Jak je to?


Jak je to doopravdy s naším osudem?
Jak řídí ho Bůh? Letící skřivánek z pásky?
Jak skončíš bytí, do prachu přeludem?
Jak zbytečné jsou naše lásky?
Jak v přístavu bolesti jdem umřít v sobě ven?
Jak je to uvnitř? Proměny bez otázky?
Jak nesou to tvé oči setmělé?
Jak lhali jsme si v kostele... my masky.
Jak jsme si dali jen touhu po těle?
Jak žít lásku, když jsem v dobré víře láska?
A oheň v krbu od srdce k srdci praská.
A praská a praská a praská nám všem.
Ptáte se, jak je to? I ty Prem?


Michal Zachar