sobota 29. října 2011

Lady in the Water (Lady in the Water)


Když klopíš oči
skromná, mlčící,
i slunce skončí,
cesty všech trpících.
Přinášíš jaro,
do světa tmy,
vzácný to nárok,
dnů bezesných.
Po noci dlouhé,
otevřeš skály,
mrknutí pouhé,
plamenem vzplály.
Lásky, co neseš,
si sama v sobě,
smrt přepereš,
navzdory době.
Jsi sama skálou,
i srdcem a plamenem,
co tvoří hru stálou,
tu, co nezapomenem.

Michal Zachar
---------------------------------------------------------------------
Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; 
ale nech mne se zúčastnit a já pochopím. 
A proto kamkoli se vydáte, jděte s celým srdcem.

pátek 28. října 2011

Láska je (Black is the colour)


láska je srdce zpívání
láska je rukou podanou
láska je tvé skrývání
láska je za bezbrannou
láska je úsměv tmy
láska je krásné pohlazení
láska je den bezedný
láska je bytí každodenní
láska je krůpěj rosy
láska je smrt i život sám
láska je chodit bosý
láskou je život dokonán

Michal Zachar

-------------------------------------------------------------
Všichni hledáme.
Všichni ulpíváme.
Všichni spojujeme.
Všichni očekáváme.
A kdo z nás miluje?

Slzy v zrcadle (Tears In the Mirror)


tak se zas dívám do zrcadla
ty slzy tvořící most do tranzitu
a noc stmívám, jak propadla
srdcem bořící zlostí použitu
uchopit si sám svou vnitřní sílu
stávat se vlastní autoritou
autorem mých činů bez rozdílů
soucitu s bytostí jednolitou
než nasadím si masku moci
jak a co s ní vlastně smíme?
že láska spočívá v pravomoci
naděje způsobit, že uvěříme

Michal Zachar
--------------------------------------------------------------------------------------------
Jenom pár lidí nic nedluží své reputaci, když se k nim dostanete blíž.

středa 26. října 2011

Důkaz (Proof)


obrazy dne jsou důkazy snů
rozkazy tvé hrou oázy, lžu
vidíme slunce letící rychlostí
střežíme unce věřící oprostí
blýskavá světla sálají do očí
houpavá smetla prodají ji kočí
jen jízdenku srdečních cest
čten sázenku tanečních gest
opatřen razítky poskytnou třpyt
nespatřen skřítky, výhybkou být

Michal Zachar
.............................................................................

Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.

pondělí 24. října 2011

Chemie (Rolling In The Deep)


hledáš klíč ke štěstí
životem plným existence
spousty čar sevřených do pěstí
na tváři výraz zasvěcence
možná se ho zeptám
smyslem je to, co udělá?
a že už dokonalí jsme, šeptám
odkrývaná chemie dospělá
odkrývám se rozvoji
toho, co si sami chceme
štěstí nachází ten, co se nebojí
výbuchu po extrémech
dávám do celého nitra
možnost výbuchů a difúzí
aby tvá duše láskou procitla
naplněna štěstím infuzí

Michal Zachar
---------------------------------------------------------------------
Jak má člověk vědět co očekává od budoucnosti,
když ani neví to, co chce od přítomnosti.


sobota 22. října 2011

Kráčíme (Walk)


kráčíme světem oblečení
a při tom vlastně nazí
nápisy čtené z přesvědčení
v hloubce, co až mrazí

kráčíme ničíc mlčení snů
nápisy z obrazů dostav
píšící o nás vše světlo i tmu
na každou z našich postav

kráčíme spolu i sami hrát
hru, co tvoří lež světa
chce se mi brečet i smát
princezno, čím jsi zakletá

Michal Zachar
...................................................................................

Jaký má náš vzhled vlastně význam? Proč se každý den s takovou péčí oblékáme? Odkrývání tajemství výrazů obličeje, líčení, tvarů účesů a také toho, jak se oblékáme - prozrazuje make-up něco o ženách? Když se podíváme na oblíbené oblečení toho či onoho člověka, co o něm můžeme říct? Co na sebe vlastně všechno prozrazujeme svým oděvem? Co znamená, když náš postoj, gesta, způsob sezení, chůze a make-up či oblečení říká něco jiného než se snažíme vyjádřit slovy?Modelka: Lucie Hrubá
Foto: Martin Večeřa
Vizáž: Tom Yanny Polívka

čtvrtek 20. října 2011

Lidské hry (The Human Game)


dotknout se tak těch míst
co jsou nám tolik svatá
a že v srdcích nejde číst?
říkává mysl zaujatá
křičící radost pronikavá
zas hledá místo v nás
a že se láska nerozdává
a teď tu babu máš!
krásu těch míst si najdeš
dotyky, co uděláš si sám
a miluj ať nepokradeš
i chuť k lidským hrám

Michal Zachar
..................................................................................

Nejobyčejnější pozemské věci jsou protkány společnými nitkami, které nás vážou k sobě. A proto žádný vztah nezačíná v nebi. Ale měl by k němu směřovat...

středa 19. října 2011

Letadla (Airplanes)


vkládáš své srdce lásko
do rukou mých
krájím tě prudce krásnou
dnů vezdejších
vkládáš mi ústa úsměvů
do srdce svalu
poháníš láskou ke zpěvu
dny do Heimdalu
vkládáš jen jednu otázku
do očí svých
mám taky právo na lásku?
dnů nekonečných
vkládáš mi taky odpověď
do mě dopadla
samota má, má výpověď
dny letí jako letadla

Michal Zachar
------------------------------------------------------------------------
Láska, jakožto dar nebes, objevuje v každém okamžiku a ve všem zázrak.
Zloba, jakožto záležitost lidských vášní, vynalézá vždy jen na zemi peklo.


modelka: Lucie Hrubá
fotograf: Martin Večeřa
vizáž: Tom Yanny Polívka
Heimdall je jedním z nejpodivuhodnějších severských bohů. Je synem Ódina a pravděpodobně všech devíti dcer boha moře Aegira. Je nazýván bílým Ásem a též jmény Hallinskidi („ohlý roh“), Gullintanni („zlaté zuby“), Vindhlér („větrný ochránce“), Ríg a Mardall. Vlastní koně Gulltoppa.
Jeho hlavním úkolem je strážit sídlo bohů v Ásgardu. Sídlí v pevnosti Himinbjörg („nebeský hrad“) u duhového mostu do Ásgardu Bifröstu. Je statný, silný a vytrvalý, téměř nepotřebuje spát. V noci vidí úplně stejně dobře jako ve dne a to na celé míle daleko. Má sluch tak dobrý, že slyší růst trávu, a dokonce i vlnu na hřbetech ovcí. Jeho zuby jsou z ryzího zlata. Je věčně na stráži a sám zaduje na roh Gjallarhorn („zvučící roh“) v den poslední bitvy. Jeho zvuk bude tak výrazný, že zaletí do všech koutů země. Sám potom zůstane při Ragnaröku jako poslední z bohů a bude bojovat s odvěkým nepřítelem, lstivým Lokim, kde Loki ztělesňuje oheň a Heimdall déšť. V bitvě se navzájem zabijí.

Večerní modlitba (Vespers)


jsme lodi, co se potápí
na moři plném změn
jako smrt vyhlíží zpod kápí
život námi není ctěn

noříme se do hloubek
a co je nám to platné?
že snad poletí holoubek?
to je víc přání vratné

nevoláme své anděly?
a čekáme až zmizí?
snad aby trouby zazněly?
je srdce ještě ryzím?

jsi-li černá nebo světlá
teď nezáleží na vině
saraf sviť světlem vzlétla
vstříc k duše hladině

Michal Zachar
...................................................................
Do člunu lásky vždycky teče.

hudba k básni zde = http://youtu.be/JgvKMnrig74

neděle 16. října 2011

Láskou (To já se vracím)


probíháš mnou v mlhách
toho, co vyjadřuješ city
a i když nevíš, co máš
stále jsme to my dva, já i ty

dáváme sebe bez srdce
a přístup do něj je jen v nás
a klidně se i celí shrbte
a nebo jemně zlíbejte vlas

všechno jsou naše rozměry
to, jak číhá kočka na myš
láska je nad naše poměry
nevíš, co je to sametová plyš

v kterém jsem tě potkal století
jsi poslední má láska, co mám
a než naše světlo tmou proletí
že tvých vlasů v ní se dotýkám

Michal Zachar
................................................................................................

Láska je pojmenování pro silnou emoci či vztah vyjadřující hluboké osobní zaujetí a náklonnost k subjektu lásky. V českém jazyce však toto slovo může nabývat mnoha významů. Označuje se jím především důležitý osobní vztah dvou lidí, ale také například patriotismus (láska k vlasti), nebo, v náboženském pojetí, samotná podstata veškerého bytí („Bůh je láska“). Také se jím může označovat pohlavní styk („milovat se“, „prodejná láska“), nebo spokojenost nad chvílí zábavy („miluji ten film“). Z filozofického hlediska může být láska lidskou ctností („jedná se všemi s láskou“).

sobota 15. října 2011

Jen chci abys věděl (I Just Want You)


když jsme se rozdělily
od počátku, jenž jeden
to zase hlavy blábolily
až´s hadím srdcem veden

každého z nás jsi složil
a to ze dvou jiných osob
a v misce osudu množil
až´s nabyl těchto podob

Bůh a člověk v pasti těla
v prostorech nad mraky
a tam, když nejsi bdělá
až´slastně děláš zázraky

a tak abych odpověděl
už nikdy žádnou slzou jdi!
jen chci, abys to věděl
až´s zbudeš Bože poslední

Michal Zachar
..........................................................................

Být člověkem znamená, být vždy věřícím. Být vždy věřícím znamená, nebýt nikdy lhostejným. Nebýt nikdy lhostejným znamená, všímat si pozorně. Všímat si pozorně znamená, posvětit posvátnost bytím.

čtvrtek 13. října 2011

Comeback


díváš se do hloubky
skrz srdce, co si kluše
utahujíc si za šroubky
s nápisem jedno duše

žijeme životem lidí
ale nemáme své duše
co si z nás Bůh sklidí?
vidoucí bez výztuže?

bojíme se samoty tam
kde zář probouzí přívod
co je to za roli být sám?
jednání, image, život?

Michal Zachar
------------------------------------------------------
Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.

středa 12. října 2011

Cestou k sobě (Fallen)


o smrti se člověk nedozví nikdy všechno
i když mnoho lidí ji má dávno za sebou
nikdo se z ní nevrátil, aby nám řekl, je to peklo
ti kdo zemřeli zůstávají tam, kam odešli cestou
a my tady neuvidíme druhou polovinu kruhu
 
smrt není zkušenost, protože je koncem života
a zkušenosti získáváme v životě svého druhu
a viděno jen z jedné strany, oko je despota
to vše mít na dosah svého vnitřního světa
to být zde znamená mít na dosah i svět vnější
a to je láskyplný zázrak a ne jen jedna věta
okamžikem svobody opustit není nejmódnější
věčnost není místo, jen odlišný stav bytí
duše nikam neodchází, protože žádné jinde není
jediný rozdíl mezi námi a mrtvými je v skrytí
v tom, že my nevidíme jejich bytí každodenní
máte-li však jemnou duši víte, že tu jsou
to protože není prázdné místo ani vzdech
a všechen prostor je vyplněn přítomností
nás všech...

Michal Zachar
....................................................................................
všem těm, kdo jsou s námi a my s nimi...

úterý 11. října 2011

Fallen X.


když držím tvou ruku
dotek je vodítkem
rozluští tajemství zvuku
setkání s medvídkem

moc dotýkání ducha
co drží mě v jednotě
tak jsi klesla hluchá
sama v našem životě

konstelace hvězd
myšlenek pocitů tvých
mě svedla boží zvěst
o zatracení samotných

a tak jen lehce slyš
já se tě teď dotýkám
ty jsi mi Bože blíž
než jsem si já sám

Michal Zachar
..................................................................................

Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naši nedůvěru všemi kličkami rozumu. A ďábel řekl, věřte ve mně, avšak Bůh řekl, věřte mi.

pátek 7. října 2011

Kdysi se pro lásku...(Once was Love)


kdysi se pro lásku umíralo...
dnes v ní už prostě nikdo nevěří...
to se to z lásky ustýlalo...
dnes umělé cucky nejsou pápěří...
kdysi se pro lásku hrálo...
dnes si jen tak cinknem na city...
hrálo se, protože se hrálo...
dnes stačí, že se někde rozsvítí...
kdysi se pro lásku žilo...
dnes už tohle nemá obdoby...
srdce se srdcem potěšilo...
dnes hledáš sobě, kdo tě ozdobí?...
kdysi se pro lásku smálo...
dnes málokdo se na ni zaměří...
stálo to málo, co se zdálo...
a ty dnes hledáš bistro s večeří...

Michal Zachar
........................................................................................................

Kdo ví jakou cenu má láska? Jenom ten, kdo miluje, a ten, koho nikdo nemiluje. Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

čtvrtek 6. října 2011

Mám to v sobě (If Time Is All I Have)


mám to v sobě
lásku, naději i důvěru
co nepodléhá době
hláskuj dospěji v závěru

mám to v sobě
když se vdáš a ohlédneš
vyber si z toho v tobě
možná, že snáz zahlédneš

mám to v sobě
vzpomínky, něžnosti a slzy
to ty podobná stopě
s plamínky vyprostíš je brzy

mám to v sobě
černota času je, co mám
tvé sny dát obhajobě
na tebe všechen vyplýtvám

Michal Zachar
-----------------------------------------------------------------------------
věnováno Andree

Milovat se se ženou a spát se ženou jsou dvě odlišné vášně. Nejen rozličné ale i protikladné. Láska se neprojevuje touhou po styku, což zahrnuje nekonečné množství žen, ale touhu po sdíleném spánku, touha omezená na jednu ženu.

Michalovi Pú - P. P. (Přítel Prasátkův), S. K. (Soudruh Králíčkův), O. S. T. (Objevitel Severní Točny), I. U. a N. O. (Ijáčkův Utěšitel a Nálezce Ocasu)


dávám si něco menšího
když obraz kývá hlavou
píšu soav slovy bližního
hledám, jak slzy plavou

a skoro chytám dech
nad porcí medu přítele
co si usnul na zádech
a s bodlákem na čele

nekýchej tygře, spadnu
zas spadnu do vody
jak ijáček si chladnu
to za ty svoje podvody

králičích způsobů msty
co Pů nikdy neocení
ten met tu najdeš vždy
v lásce slov každodenní

jsem prasátko zamotané
v klokanici vzpomínek
slonisko jednou dané
kryštůfek roo blázínek

Michal Zachar
......................................................................................

Pú je nejbohatší pohádkovou postavou. Ročně vydělá 5,9 miliardy dolarů. Púovy knihy doprovázely spory o jeho vlastnictví. Nebyla vyřešena práva na video, DVD a počítačové hry. V dubnu 2007 však soud rozhodl, že Walt Disney je v právu. Studiu Disney se medvídek zdá příliš starý. Studio Disney chce natočit nová animovaná dobrodružství s novými postavami. Původní charakter Medvídka Pú se začíná postupně ztrácet.

středa 5. října 2011

Legenda o návratu (Legend of Bagger Vance)


život je hra
co se nedá vyhrát
ale jen hrát
bez moudrých výhrad

hledáme sebe
jako prostor kolem
trháš chlebem
a solíš lásko bolem


nezdá se mi
a teď to asi přijde
máme na zemi 
naučit se žít jako lidé

Michal Zachar
-------------------------------------------------------------------------
věnováno všem golfistům a Míše

Život se nepíše, život se žije. Až když se k němu vrátíš v pohybu a srdci svého prostoru, který netvoří jen tvá mysl. Toho tvého prostoru, který tvoří tvé bytí.


Po lásce (after love)


po lásce zůstávají těla
choulící svůj rozum do dlaní
před chvílí ještě zněla
teď ukazují všechno bez ptaní

po lásce zůstávala radost
když srdce si jen skočí do skoku
v čem dneska žije mladost
v tanečním reji šoků z žraloků?

po lásce zůstávají zblitky
toho, co trápí nás až do dna těl
možná není čas na výčitky
splnění toho, co by každý tolik chtěl

po lásce ti zbývá života
vždycky jen tolik, kolik do ní ty dáš
hraješ světlo si temnota?
kolik ti dá Jidáš zdraví na guláš?

Michal Zachar
-------------------------------------------------------------------------
Domnívajíc se, že je láska není nic jiného než sex, možná se jako civilizace usouložíme k smrti. Je to také přirozené, rozletět se mylně za štěstím bez citu k citu. Avšak láska je v životě jen jedna. Hluboká jako moře a bez břehů. Ale je-li světlo prvním sexem života, zda-li pak tvá láska není sexem tvého srdce?

pondělí 3. října 2011

Prohráno (Dream on)


promítám si své dny
a zachycuji oka mžik
abych si sundal sny
co z prahů krvavých chci smýt

prohrané bitvy velikonoc
to když nedokážem
a místo slova pomoc
jsem mesiášem bojujícím o moc

vklady a své výběry
dávajíc bitvu o žal
připomínáme si záděry
které mi tvůj dar vzal i s úvěry

krvácíme si na prahu
upomínáme pomstu
upíři srdečních slev
teď i za tebe si loknu čerstvou krev

Michal Zachar
..................................................................................

Hluboký žal je vždy určitou formou pomsty. A pomsta je jen bitva, kde hoří bitva o moc. A o ní my často bojujeme. Odpusť lidem, o kterých se domníváš, že ti zlomili srdce. Odpusť i sobě. Nepoužívej jiné k tomu, aby ses sám mohl držet zpátky. Protože prožíváme-li hluboký žal, znamená to, že jsme se ocitli na konci prohrané bitvy o moc.

Chybíš? (Piano Man)


věříme na cestu
do země zaslíbené
tančíme v atestu
to, co je nacvičené
zpíváme do dlaní
držící prázdno v nás
pliváme místo líbání
máš víc, že jsi zhas
kolikrát kroky jdou
na kostky dlažební
jen proto, že žhnou
kdo ví, že potřební
ducha jsou pryč
když dávají sliby
stín místo nás vztyč
kdo pozná, že chybíš?

Michal Zachar
---------------------------------------------------------------------

PRINCIPIUM OMNIS REI MAXIMA PARS - Nejtěžší je vždy začít.
Začít znova hledat člověka v sobě.

neděle 2. října 2011

Pravda je BÝT (Another me)stíny jsou světlem
a světlo je tmou
já lehce si vzlétlo
jiným o mě lžou
stojícím ve středu
sebe a směr je cíl
žít pravdu dovedu
neklid je probudil
pohodlím si spící
ty pravda popouzí
poslušné a věřící
žít pravdou ostouzí
uváznu-té rolemi
slídiči povinností
spářící se všemi
jed spravedlností
pokrok nedělá čas
krok pravdu vdech
že pravda o nás
je pravdou všech


Michal Zachar
-----------------------------------------------------------------------

Chovej se k sobě pravdivě. A díky tomu, že žiješ v souladu s pravdou, chováš se pravdivě ke všem. Přestože fakt, že žijeme svou pravdu ostatní probouzí a popouzí, tak v zrcadle pravdy nejde o to MÍT pravdu, ale BÝT pravdou.

sobota 1. října 2011

Autentická (Question)někdy jde jen o tělo
a dál zas trochu o duši
a co komu srdce nechtělo?
že láska netuší

někdy jen představy
to omílají vnitřní neklidnou
to planetou, když se zastaví?
po nás dvou

někdy jen ta setkání
bolestí radost až exotická
žízní života ven otázkou uhání
jsi autentická?

Michal Zachar

....................................................................

Je tolik slyšet, kdo jsi, že neslyším, co mi povídáš.
To, co je už za námi a to co je před námi
jsou maličkosti ve srovnání s tím, co je uvnitř nás.