Zobrazují se příspěvky se štítkemtao. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemtao. Zobrazit všechny příspěvky

středa 15. srpna 2012

WU (Advaita)


Mé je slunce, má je luna, mé jsou hvězdy.
Čeho si ještě žádáš, co více hledáš, má duše?
Kdo zatemňuje oblohu neuváženými slovy?
Vydej se na cestu života jako muž.
Budu se tě ptát a ty mě poučíš.
Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi?
Sestoupíš až na dno propasti,
tam k branám smrti, do sídla světla? 
A když již půjdeš do příbytku temnoty,
vzpomeneš si, že už to vše dobře víš.
To protože jsi už byl vždy na světě
a počet tvých dnů je bez konce.
Kdo určil srdce za sídlo rozumu?
A kdo dal do ledví moudrost?
Tak opásej svá bedra jako muž.
Budu se tě ptát a ty mně poučíš.
Dosud jsem o tobě slýchával.
Nyní však Tě vidím vlastníma očima.


Wu - Wu (巫; pinyin: Wu, doslovně " šaman ") jsou duchovní média, kteří praktikovali věštbu, modlitbu, oběti, vzývání deště a léčení v čínské tradice sahá více než 3000 let nazpět. Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Wu_(shaman)

Advaita učení indické náboženské filozofie, podle něhož bráhma představuje samu reálnou existenci, zatímco svět je pouhou iluzí. A projevem advaity je Nath = Navanath Sampradaja je pouhá tradice, způsob výuky a praxe. Není znakem úrovně vědomí. To kam náležíš závisí na tvém vlastním pocitu a přesvědčení. Nakonec tohle všechno je jen slovní a formální. Ve skutečnosti není ani nevědomost ani osvícení. Vše záleží na tom, za co se považuješ ty sám. Poznej sám sebe. Neexistuje nic, co by mohlo nahradit tvé sebepoznání.

neděle 18. dubna 2010

Pohled


naše přátelství a jeho svět
je stvořen kvůli cestě a bude
nejen k osobním setkáním spět
pěstujeme jej vždy a všude


zítra ráno třeba opustíme dům
a dáme se každý jiným směrem
tak náš duch ční až k nebesům
mezi nosem a naším čelem

Michal Zachar
..........................................................
autor fotky

Lze se ubránit opilství ? Ano, pohledem na opilce.
Lze se ubránit lásce, pouhým pohledem na ni ?

pátek 1. května 2009

Smell of desire
他谁知道其他人是明智的,
但谁知道自己是谨慎的。
谁杀死了其他,是强有力的,
但他掌握了自己是强大的。
谁不希望任何事情,它是丰富的,
但谁能够,实现这一目标。
谁知道它的立场,长寿
谁也不会死,长。

老挝- C的


---------------------------------------------

TAO


Celui qui connaît les autres est sage,
mais qui sait lui-même est prudente.
Qui tue l'autre, est forte,
maîtriser lui-même, mais il est puissant.
Qui ne veut pas que quoi que ce soit, il est riche,
mais qui est capable de réaliser l'objectif.
Qui sait sa position, de vivre longtemps
Qui ne mourra pas, long.

Lao-c '

---------------------------------------------
او

وهو الذي يعرف الآخرين من الحكمة ،
ولكن من يعرف نفسه من الحكمة.
الذي يقتل أخرى ، قوية ،
لكنه قد لا يتقن نفسه.
الذي لا يريد أي شيء ، ومن الدول الغنية ،
لكنه قادر على تحقيق هذا الهدف.
من يعرف عن موقفها ، ويعيش طويلا
الذين لن تموت ، لفترة طويلة.

لاوس ج '

---------------------------------------------

ΓΤΥ

Αυτός που ξέρει τους άλλους είναι σοφός,
αλλά ποιος ξέρει τον εαυτό του είναι συνετή.
Ποιος σκοτώνει τα άλλα, είναι ισχυρή,
αφομοιωθεί αλλά ο ίδιος είναι ισχυρός.
Ποιος δεν θέλει τίποτα, είναι πλούσια,
αλλά που είναι σε θέση, την επίτευξη του στόχου.
Ποιος ξέρει τη θέση του, να ζει μεγάλες
Ποιος δεν θα πεθάνει, μακρά.

Lao-γ '

---------------------------------------------

TAO

הוא יודע מי הוא חכם אחרים,
אבל מי יודע את עצמו הוא זהיר.
מי הורג את השני, היא חזקה,
אבל הוא mastered עצמו הוא עצום.
מי לא רוצה שום דבר, הוא עשיר,
אבל מי מסוגל, להשיג את המטרה.
מי יודע את מעמדו, להאריך ימים
מי לא מת, זמן רב.

לאו 'ג'

---------------------------------------------

TAO

वह जो दूसरों को जानता है, बुद्धिमान है
लेकिन जो खुद ही विवेकी है.
कौन है, दूसरे, मजबूत है मारता
लेकिन वह अपने आप को शक्तिशाली महारत हासिल है.
जो कुछ भी नहीं चाहता है, यह अमीर है
लेकिन जो है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है.
कौन अपनी स्थिति, जानता है लंबे समय तक रहना
कौन, लंबे समय नहीं मर जाएगा.

लाओ-ग '

---------------------------------------------

TAO

Dia mengetahui yang lain adalah bijaksana,
tetapi yang tahu dirinya adalah bijaksana.
Yang membunuh yang lain, yang kuat,
dikuasai sendiri, tetapi dia adalah kuat.
Siapa yang tidak ingin sesuatu, ia kaya,
namun yang mampu, mencapai tujuan.
Siapa yang tahu posisinya, lanjut umurmu
Siapa yang tidak akan mati, panjang.

Lao-c '

---------------------------------------------

UAT

Colui che conosce gli altri è saggio,
ma chi conosce se stesso è prudente.
Chi uccide l'altro, è forte,
ma egli stesso è potente padronanza.
Chi non vuole niente, è ricco,
ma che è in grado di raggiungere l'obiettivo.
Chi conosce la sua posizione, vivere a lungo
Chi non muore, a lungo.

Lao-c '

---------------------------------------------

TAOが

彼は他の知っている、賢明です
慎重な人ですが、自分自身を知っている。
誰が、その一方で、強さを殺す
強力ですが、自分自身をマスター。
誰が何を望んでいませんが、豊富です
だが、目的を達成することができます。
人の地位を、知っている長いライブ
誰が、長い死ぬことはありません。

ラオス- c 'に

---------------------------------------------

TAO

Kto pozná ostatné, je múdry,
ale kto pozná seba, je predvídavý.
Kto porazí druhej, je silný,
ale kto ovládne seba, je mocný.
Kto nič nechce, je bohatý,
ale kto je schopný, dosahuje ciele.
Kto pozná svoje miesto, žije dlho,
koho smrť nezničí, dlho trvá.

Lao-c '

---------------------------------------------

TAO

Тот, кто знает других мудр,
Но кто знает себя разумно.
Кто убивает другого, это сильная,
но он освоил сам могучий.
Кто не хочет ничего, он богат,
а кто способен, достижение этой цели.
Кто знает свою позицию, живут долго
Кто не умрет, длинный.

Лао-С "

---------------------------------------------

TAO

Den som känner andra är klok,
men som känner sig själv är försiktig.
Vem dödar andra, är stark,
men han behärskar sig själv är mäktig.
Vem vill inte ha någonting, det är rika,
men som klarar av att uppnå målet.
Vem vet sin ställning, leva länge
Vem kommer inte att dö, länge.

Lao-c '

---------------------------------------------

TAO

그는 다른 사람을 알고, 현명하다
하지만 누구든지 자기를 신중하게 알고있습니다.
누가, 다른, 강한 사망
하지만 그는 자신의 강력한입니다 사네.
아무것도 필요하지 않습니다 누가, 풍부하다
하지만 누구의 목표를 달성하는 능력이다.
누구의 입장을 아는 사람은 오래 살기
누가 오래 죽지 않을 것이다.

라오어 - c로 '

---------------------------------------------

TAO

Kto zna innych jest mądry,
ale kto wie, sam jest ostrożna.
Kto zabija innych, jest silny,
ale opanował sam jest potężny.
Kto nie chce niczego, to jest bogaty,
ale kto jest zdolny do osiągnięcia celu.
Kto wie swoje stanowisko, długo żyć
Kto nie umiera, długi.

Lao-c '

---------------------------------------------

GAT

Ele sabe que outros é sábio,
mas quem sabe se é prudente.
Quem mata o outro, é forte,
mas ele próprio é poderoso masterizada.
Quem não quer nada, ele é rico,
mas quem é capaz de alcançar o objectivo.
Quem conhece a sua posição, viver muito
Quem não vai morrer, muito tempo.

Lao-c '

---------------------------------------------

TAO

El que conoce a otros es sabio,
pero él mismo sabe que es prudente.
¿Quién mata a los demás, es fuerte,
pero él domina a sí mismo es poderoso.
¿Quién no quiere nada, es rico,
pero que es capaz de lograr el objetivo.
¿Quién sabe su posición, una larga vida
Que no mueren, de largo.

Lao-c '

---------------------------------------------

TAO

Той, хто знає інших мудрий,
Але хто знає себе розумно.
Хто вбиває іншого, це сильна,
але він освоїв сам могутній.
Хто не хоче нічого, він багатий,
а хто здатний, досягнення цієї мети.
Хто знає свою позицію, живуть довго
Хто не помре, довгий.

Лао-С "

---------------------------------------------

TẠO

Ai biết được những người khác là khôn ngoan,
nhưng những người biết mình là khôn ngoan.
Kills người khác, là mạnh,
nhưng ông tự nhận mình là chủ mighty.
Ai không muốn bất cứ điều gì, nó là phong phú,
nhưng những người có khả năng, đạt được mục tiêu.
Ai biết được vị trí của nó, sống lâu
Ai sẽ không chết, lâu dài.

Lào-c '

---------------------------------------------

TAO

Wer andere kennt ist klug,
Aber wer weiß, selbst ist vorsichtig.
Wer tötet den anderen, ist stark,
aber er beherrscht sich selbst ist allmächtig.
Wer nicht will, dann ist es reich,
aber wer ist in der Lage, die Erreichung des Ziels.
Wer kennt seine Position, lange leben
Wer wird nicht sterben, lang.

Lao-c '

---------------------------------------------
TAO
He who knows others is wise,but who knows himself is prudent.
Who kills the other, is strong,but he mastered himself is mighty.
Who does not want anything, it is rich,but who is capable of, achieving the objective.Who knows its position, live long Who will not die, long.
Lao-c '
-----------------------------------
Kolik jazyků musíme použít k tomu, aby jsme pochopili, 
v čem je smysl našeho života?
V čem jsou vůně našich tužeb a přání? 
A k čemu jsou, když ne k tomu být?
Všichni jsme jiní, jinak píšeme, jinak cítíme.
To, ale neznamená, že jsme jiní.
Opravdu jiní...