Zobrazují se příspěvky se štítkemhory. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemhory. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 22. listopadu 2018

משה


když kráčíš k mým horám
co tě možná výškou pokoří
každičké srdce zavrávorá
v představách svých pohoří

úzkost tlačí do země drtící
silou chceme podat ti ruku
stisku silou bolesti a věřící
že ty poznáváš po přízvuku

to z výkřiků prázdných slov
netíží mě nic víc než ozvěna
každý krok je tvé dobro i zlo
stopujíc duši Boha vtištěná

do země skal, elfů a skřítků
v pohádkách žijící sestoupí
jsi chléb ve víně do přípitku
krok za krokem předstoupí

než se stane zázrak a zmizí
možná, že to bude hořící keř
nevím proč, jen, že nejsi cizí
 a srdce mi tluče a říká mi věř

čtvrtek 2. února 2012

Srdce (Heart)


stojím mezi nebem a zemí
do modré dálky odplouvá loď
usmívající se a dobře je mi
v srdci mém letí vzducholoď
rudými listy javory pláčou
a podzimní rosu vloček v okolí
závratně tančí, když skáčou
odvezla´s píseň, mé city nikoli
zafoukal vzhůru do kopců
vítr a měsíční svit ve tmě studí
poutník jde k horám ledovců
v srdci mám smutek po vyplutí
zlato na tělech soch obrůstá
mechem a z prachu slz proletí
že já jsem tebou přerůstán
to padají z hor mé slzy dojetí

Michal Zachar
---------------------------------------------------------------------

Moudrý si zajisté sám utváří šťastný osud.