Zobrazují se příspěvky se štítkemsvatba. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemsvatba. Zobrazit všechny příspěvky

neděle 19. srpna 2018

Svatební víno z Galileje

když můžeš mlčet
slova se řinou jako vodopád
to ticho může crčet
jak sázkař, co sází na propad

jdu vyměnit sobectví
krutopřísně vzhlížející k nebi
jen já jsem svědectví
kterého tam bude zapotřebí

tak stojím jako strom
a neříkám nic, co bylo včera
život odehraje v tom
kdo ví, šach mat za partnera

když můžeš mlčet
tak mlč, ale ať ti srdce křičí
oceán snů nezamlčet
co láska beze slov ti zničí


potápím se do ticha
ty hluboké vody zřídka bouří
rozpouštím z kalicha
víru, že láska byla, je a hoří

čtvrtek 12. května 2016

The Dance Of Dragons


jen míra nečekané zlosti
co zabíjí mou radost ze svobody
na poušti srdce nejsou žádné kosti
a není cesty zpátky do pohody

jsme jedním tělem z krve
co unikala dlouho z ran minulosti
až, čemu se říká láska, řeklo trvej
aby ti, kdo pijí, pili do sytosti

a tak klečím a modlím se
bez chuti zlehčovat a s pokorou
jak vrabec za drobkem po římse
skáče krev na zem, na holou

z každé kapky se rodí nová
to když se cesta dávno uzavřela
pod křídla draků se teď schová
než vezme si prince za manžela

čtvrtek 11. července 2013

Ayasofia


má krev je tvá barva
otázky srdcem zodpoví
tak na poušt padá mana
že i bílé růže zrůžoví

rozumím, jak podobní
jsme si pro milování
stvoření Boha zpodobním
když nás Bůh neodhání

nehledej v pohledu kamsi
proč vdávám se svou kůží
na svatbu oblékám si
šaty z živých bílých růží

středa 8. května 2013

sBohem V.

foto: © Christel Bangsgaard

sláva je světlo
jedním z mnoha
co samo vzlétlo
vnímajíc Boha
královská síla 
kterou tvoří živí
z vody, co pila
už nikdo nežízniví
písně z hmoty
o rovnosti v klidu
lámajíc hroty
laskající bídu
od věků do věků
síla se střetává
v čase k člověku
vytržená lákavá
amén je náš slib
jdoucí k svatbě
srdce své projevit
s láskou vpravdě