Zobrazují se příspěvky se štítkemamor. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemamor. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 19. července 2019

AMOŘI


Protože nás sítě osudu drží zpátky
Protože naše důvody nás drží jako grál
Protože pod našimi zdmi nejsou svátky

A protože se sami nedostaneme na oblohu a dál
Když nespálíme svá křídla pravdou
Sledujme cesty, kam se vydáme v srdci

Se ztraceným tělem opilým mocí řas
Už není jen zmařená loutka naděje času
A pokud je teď život příčinou srdce v nás
Moje duše má svobodu, aby uvěřila ve svou spásu
Se ztraceným tělem bez moci svobody
Sledujme cesty, kam se vydáme v srdci

Protože osudem všech je stejný znak 
Kéž všechny cesty tě přivedou zpět domů
Úsvitu nového začátku jsi teď, nikdy pak
Z našich chyb se nic nenaučíme, ani uvěřit komu?
Pokud nezapálíme svoje srdce láskou
Sledujme cesty, kam se vydáme v srdci

Ztracený v těle budu psát ten příběh
Už nebudu loutkou náhod, která tu zahoří
Všechny životy ztracené jsou jen chtivé
Muži umírají, že nikdy nevěří, že jsou tví amoři
Dovolím si alespoň uvěřit v soucit
Sledujme cesty, kam se vydáme v srdci

středa 14. března 2018

Amor zmetek


jsme všichni jedné krve
co neumějí sami sobě lhát
umíráme hned napoprvé
i když vlastně nadvakrát

jednou zabíjí nás láska
když z očí studna bezedná
po druhé srdce si praská
tma je už celá průhledná

největší přesvědčení je žít
touhou největší je se milovat
amor zmetek vyndal šíp
a bude navždy kralovat

máme svoje rozumy a sny
tvoříme dotykem, co nezdá se
všechna ta srdce, to jsme my
láska je tvá touha po kráse

V NAŠÍ TOUZE MODLIT SE, JEN ODRÁŽÍME TOUHU PŘIVÉST BOHA SEM NA ZEM
ANIŽ SI UVĚDOMUJEME, ŽE JEDNA POLOVINA KRUHU SICE PŘESNĚ ZRCADLÍ
TU DRUHOU, AVŠAK VŽDY V OPAČNÉM SMĚRU.