čtvrtek 25. února 2016

Skrytý svitek


jsme tvář mnoha bouří
jsme skrytým talentem stínů
když srdce bolestí kouří
tvářím se, že tady nezahynu

jsme posedlí svou mocí
jsme k smrti každým krokem
když pohyby v bocích
zrcadlí pochyby padajíc okem

jsme silou dne včerejší
jsme tmou, co zháší bez námitek
když se v krvi konejší
písmo, co vyplakal skrytý svitek

sobota 20. února 2016

Srdcem srdce


pohledům, prý odolávám
co stahují mé tři květy
a když se tobě vzdávám
prolínáme naše světy

a možná přijde i tísnivý
pocit, že  tam v dálce
je mezi přílivy a odlivy
i lež o svaté válce

a tak naše srdce přijímá
učit může i nepřítel
a ne každý, kdo objímá
je srdcem srdce učitel

sobota 6. února 2016

OTÁZKY XVIIII.


život začíná tam
kde zastaví se čas
když přidáš gram
přeteče v nás
smutek člověka
ze ztracených přání
na ně už se nečeká
vstříc umírání
zvědavost zůstat
pokořit pyšné chvíle
polibek, co na ústa
padl nezdvořile
otázek kvantum
bojíš se, aby nezůstal
foto, co nemá album
otáčej si dál
život jde prudce
to, když zastavíš čas
a když přidáš srdce
co z Boha je v nás?

Malé tlapky


když bolí nás život
asi proto, že je divočina
zvuk zvonu je můj pilot
a já boží zvětšenina

a možná, že to rajčata
česnek s pohankovou kaší?
žíla brambor je už přeťata
ty málokdy se splaší

a dívám se tu na vodu
to padají stříkající kapky
z moci ducha a sta důvodů
v krvi chodí malé tlapky

takhle se v ráji stoluje
uprostřed děje zkameněly
když oko očima spatřuje
co naše srdce zapomněly

modlitba srdce Janova
to slepý slepého nepohostí
ohnivé slunce se neschová
a stín vrací k skutečnosti

čtvrtek 4. února 2016

NEZAHYNU


možná že to jen srdce bije
a taky čte mé myšlenky
když v slovech poezie
nachází muži své milenky
když svět ztrácí radost
tak stačí srdeční vítr
kam odejde má starost
strach jen tak kmitl
trávíme nádherné dny
když srdce bije vinu
ten, kdo srdci srdcem sní
tomu já říkám, nezahynu

Na kraji tvé krásné vůnějsi milá, když se díváš
srdcem, co utržilo rány
nade mnou se stmíváš
jak věty, co jsou psány

zatváříš se vždy skrytě
než spolu zas odletíme
podobná zpívané hymně
lidi z pěny se narodíme

vždy všechno poznáš
u diktátů neděláš chyby
nechci tvé oči pro pláč
nechci jen to, co se líbí

kočka, očiska mhouřit
a vždy být ta, co stůně
když máš proč se bouřit
na kraji tvé krásné vůně