Zobrazují se příspěvky se štítkemkrása. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemkrása. Zobrazit všechny příspěvky

pátek 13. ledna 2023

💙 KRÁSA JE V PAMĚTI SVĚTA

Krása je v paměti světa.
Kde žije řadu dnů.
Podléhá všemu i ta věta.
Říká a víš, uvadnu.

Bojím se zmizet z řádu.
Toho božího, přec.
Jsi anděl prvního pádu?
A nebo jsi pitomec?

Zpívám tě pro slyšenou.
Dotýkám se barvy.
Vidím tě na smíšenou.
Chuť tisící mi narvi.

Žízní jdeme za potravu.
Láska toho prvého.
Otiskem času pozdravu.
Miluj bližního svého.

úterý 22. října 2019

My jsme...


až spolknu i tu poslední slzu
a rýmy slov se složí v pohoří
jsi miska plná jemných mlsů
jsi oheň, co se vždy rozhoří

jen pohledem z rozbitých očí
dotlačíš zevnitř i tu poslední
milovat jde ten, kdo vykročí
a všechny láskou zprůhlední

naslouchám srdci dlaní nebe
úsměvem platíme slzy všech
zažít, že láska je to, co klepe
my jsme, my jsme, my jsme

neděle 17. června 2018

V bodě nula 💛


jsme průsečíkem všeho, co jsme 
v touze dotknout se toho jednoho
a z každého z nevyřčených jmen
dáváme lásce málo za mnoho

nekonečno otázek bez odpovědí
a chceme mít vždy rychle a teď
klečící jednu k druhé ke zpovědi
dotkneš se duše a řekneš leť

v motýlích křídlech je schovaná
a hroutí se do tmy bez pozvání
a od srdce k srdci krása hledaná
je probuzení lásky, do svítání

středa 14. března 2018

Amor zmetek


jsme všichni jedné krve
co neumějí sami sobě lhát
umíráme hned napoprvé
i když vlastně nadvakrát

jednou zabíjí nás láska
když z očí studna bezedná
po druhé srdce si praská
tma je už celá průhledná

největší přesvědčení je žít
touhou největší je se milovat
amor zmetek vyndal šíp
a bude navždy kralovat

máme svoje rozumy a sny
tvoříme dotykem, co nezdá se
všechna ta srdce, to jsme my
láska je tvá touha po kráse

V NAŠÍ TOUZE MODLIT SE, JEN ODRÁŽÍME TOUHU PŘIVÉST BOHA SEM NA ZEM
ANIŽ SI UVĚDOMUJEME, ŽE JEDNA POLOVINA KRUHU SICE PŘESNĚ ZRCADLÍ
TU DRUHOU, AVŠAK VŽDY V OPAČNÉM SMĚRU.

středa 24. prosince 2014

Vystrkuješ nohy

foto: Karel Zakar - THE WALL

vždy mlčenlivější než čas
něžnější než smutek
jak růže rozvitá teď zas
vystrkuješ nohy na zármutek

jen díváš se tak opodál tiše

a tma v stínu střech
křičí, co neumějí slyšet
jsi dech a jdeš teď na nocleh

jen schoulení z krás mlčení

bez hlasu tiše vábí
a ústa v tichu zkamení
vím, že tě srdce samotou trápí

dobrou noc, dobrý den růže

neoblékáš si masky
neptáš se, jestli se může
do smrti být v stínu tvé lásky

pátek 11. dubna 2014

Ocásky

foto: KAREL ZAKAR

kolikrát jsi po špičkách
šla blíž a najednou
se zvedla vlna lásky
co zametá prach
v myšlenkách, co dosednou
rozumu na ocásky

lásko jsi klíč ke všemu
k myšlenkám srdce jdeš
skrz bránu ticha
když vše dáváš strážnému
andělu a zla zbavuješ
piju tě z kalicha

chtěl bych křídla mít
a život ne jen pro okrasu
tebou pronikat
 prostorem volným být
 v kráse Bůh dal spásu
když pro ní musíme umírat

úterý 1. dubna 2014

Poslední dobou (These days)


modlím se za rána
když rostou stromy
poslední dobou hnána
jsem jak ti bez vědomí?

jdou prý těžké časy
srdce svou obhajobou
nevpouštět až do krásy
splácíme poslední dobou

jsme jedné duše, ty a já
kdo nepřizná si, že drásá
když bolest je náš maják
na konci zachrání nás krása

sobota 6. dubna 2013

Poučky


nauč se se slzami v očích smát
nauč se líbat tvář i poslepu
nauč se všemu sbohem dát
nauč se znát svou potřebu

nauč se milovat svou krásu
nauč se dívat i bez lásky
nauč se v sobě vidět spásu
nauč se i dávat otázky

nauč se dotknout svojí dlaní
nauč se tiše sama usínat
nauč se Blance říkat Blani
nauč se světlem zhasínat

úterý 9. listopadu 2010

Každý den (everyday)


začínáme zas 
jako každý den
řekla´s vstáváš
ať se milujem
když se vstává
s pocitem krásy
to, že ti dává
náš kus spásy
až když svítá
z tvých očí jas
srdce mi kmitá
až zruší čas
toho, kdo jsi
stvoříme tím
co dáváme si
svým objetím
každý den máš
za co děkovat
vstáváš, usínáš
zkus milovat

Michal Zachar
-------------------------------------------------------------------

neděle 27. prosince 2009

Potěšenítěším se na tvou přízeň
co by odehnala muka
něco, jako když žízeň
přepadne tě jako kluka
a osvěží kůži, co dráždí
oči k letmým dotykům
a oholená do podpaždí
až z toho nejsem svůj
olíznutím od podbřišku
až na hlavu modrou
uděláš si sobě myšku

vnímajíc se za tu dobrou
když přijdeš do světa
kde krása je jen sex
nikdo prý nic nečeká
máš sebe za semtex
proč tělo je jen job
pro mužská potěšení
kdy nastavíme strop?
i tomu, co krása není?

Michal Zachar
-------------------------
Utrhl jsem květinu, zvadla mi. Chytil jsem motýla, zemřel.
Až pak jsem pochopil, že krásy je třeba dotýkat se v srdci ... s láskou.