Zobrazují se příspěvky se štítkemspáči. Zobrazit všechny příspěvky
Zobrazují se příspěvky se štítkemspáči. Zobrazit všechny příspěvky

čtvrtek 15. července 2010

Spáčistávám mezi proudy
říkával jsem si sám sobě
nedbajíc, že soudy
dostihnou mě dřív než v hrobě
okleštěn z pocitů
vnímajících spouště přání
zameten bez krytu
silou času myšlenka doběhla mi
když se bojí jeden
vyslovte obavy z toho, co oni
patří na chleba s medem
ještě i máslo, co ti teď voní?
těšit se budu z ničeho
laskat květiny přejících snů
zničených tím, že bez jeho
přispění zapaluji království dnů
stojící upálen bouřkou
hledal jsem jej snad všude
teď opuštěn touhou
vidím, že přeci jen království bude

Michal Zachar
--------------------------------------------------------------

Království Boží (řecky βασιλεία τοῦ θεοῦ basileia tú theú) nebo království nebeské (βασιλεία τῶν οὐρανῶν basileia tón úranón) je jedním z klíčových motivů Ježíšova kázání a Nového zákona, v němž se zmínka o Božím království objevuje více než stokrát. Ježíš navazuje na starozákonní označení Boha jako Krále (hebrejsky מֶלֶךmelech) a svým posluchačům sděluje „radostnou zprávu“ (εὐαγγέλιον euangelionevangelium) o tom, že toto království – tedy stav, kdy bude naplněna boží vůle – je nablízku a mezi nimi. Přesný obsah pojmu není v bibli definován explicitně, Ježíš o něm hovoří téměř výhradně v podobenstvích a blahoslavenstvích. Království boží však není míněno politicky („není z tohoto světa“). Mezi mnoha křesťany je chápáno eschatologicky, jako něco, co roste mezi věřícími a v úplnosti se uskuteční na konci tohoto světa. Jiní ale vidí toto království realizovatelné v přítomnosti.

Možná, že stačí vědět a vidět, že až budete jednou nespokojeni ne proto, že chcete něčeho více, ale proto, že nebudete mít ani zdání, co to vůbec chcete, až vám bude těžko u srdce ze všeho, za čím jste až doposud honili, a bude vám nanic i té honby samotné, pak vaše srdce dosáhne významného projasnění, vhledu, po kterém se naprosto záhadně budete radovat ze všeho a zároveň z ničeho.